Skanska SK

Kontaktná osoba:

Beáta Voskárová Špecialistka komunikácie

829

zamestnancov

Člen BLF

2006 2020

Podiel žien vo vedení spoločnosti

33%

Podiel firemných dobrovoľníkov

9.2%

CSR report

prejsť na dokument

Etický kódex

prejsť na dokument

Environmentálna certifikácia

Viac info

Iniciatívy a aktivity

O spoločnosti Skanska SK

Našou materskou spoločnosťou je Skanska AB so sídlom vo Švédsku, kótovaná na burze NASDAQ OMX v Štokholme.

Sme súčasťou obchodnej jednotky Skanska Česká republika a Slovensko. Predmetom nášho podnikania je stavebná činnosť, najmä dopravné, občianske, bytové, inžinierske a priemyselné stavby. Okrem toho vyrábame vlastné produkty a zaisťujeme si zdroje pre výstavbu. Pri výstavbe minimalizujeme ekologickú záťaž, využívame obnoviteľné zdroje a dbáme na bezpečnosť práce. V Skanska presadzujeme princípy spoločensky zodpovedného a etického podnikania v environmentálnej, sociálnej i ekonomickej rovine.

Na Slovensku podnikáme prostredníctvom dcérskej spoločnosti Skanska SK a.s., máme dva závody – Inžinierske staviteľstvo a Pozemné staviteľstvo.

Hlavné témy CSR

✓ Etika a transparentnosť

✓ Bezpečnosť práce

✓ Životné prostredie

✓ Diverzita a inklúzia

Naše ocenenia

ASB Gala, Skanska SK Stavebná firma roka

2018

OZ CARDO, Nominácia na Dobrovoľnícky projekt roka

2018

Via Bona Slovakia

2015