Veolia Energia Slovensko

Kontaktná osoba:

Lucia Burianová Senior manažérka pre komunikáciu a marketing

722

zamestnancov

Člen BLF

2013 2019

Podiel firemných dobrovoľníkov

40%

CSR report

prejsť na dokument

Etický kódex

prejsť na dokument

Environmentálna certifikácia

Viac info

O spoločnosti Veolia Energia Slovensko

Spoločnosť Veolia je európskym lídrom v poskytovaní služieb v oblasti energetiky a na Slovensku pôsobí od roku 1992. Hlavnou činnosťou spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., je prevádzka  tepelno-technických zariadení (TTZ), ich údržba, oprava a komplexná modernizácia za účelom výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody.

Hlavné témy CSR

✓ Životné prostredie

✓ Komunita

✓ Vzdelávanie

✓ Zamestnanci

✓ Bezpečnosť

Naše ocenenia

Slovak Business Superbrands

2018