Veolia Energia Slovensko

Kontaktná osoba:

Lucia Burianová Senior manažérka pre komunikáciu a marketing

722

zamestnancov

Člen BLF

2013 2021

Podiel firemných dobrovoľníkov

40%

CSR report

prejsť na dokument

Etický kódex

prejsť na dokument

Environmentálna certifikácia

Viac info

O spoločnosti Veolia Energia Slovensko

Skupina Veolia Energia Slovensko, patrí medzi najväčších výrobcov a dodávateľov tepla na Slovensku. Viac ako 25 rokov sa stará o teplo domova pre približne 90 – tisíc domácností v 26 mestách. Od roku 2018 je tiež významným výrobcom elektrickej energie a poskytovateľom podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy. V rámci skupiny zabezpečuje aj služby pre priemyselných klientov a poskytuje riešenia v oblasti energetickej efektívnosti budov a ich komplexnú správu.

Na celom svete sa Veolia podieľa na ochrane životného prostredia, usiluje o udržateľný rozvoj pri efektívnom hospodárení s prírodnými zdrojmi, zúčastňuje sa na boji proti zmene klímy a znečisťovaniu životného prostredia, dbá o zachovanie biodiverzity a zlepšovanie zdravia a kvality života obyvateľstva. Cieľom podnikania je energetická účinnosť. Inovatívne riešenia podporujú trvalo udržateľný rozvoj miest a podnikania.

Hlavné témy CSR

✓ Životné prostredie

✓ Komunita

✓ Vzdelávanie

✓ Zamestnanci

✓ Bezpečnosť

Naše ocenenia

Slovak Business Superbrands

2018