O skupine Digital skills

Digital skills je platforma, ktorú v rámci združenia Business Leaders Forum vytvorili niektorí jeho členovia. Aktivity platformy sú zamerané na budovanie a zlepšovanie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov a tiež efektívne využívanie digitálnych technológií vo vzdelávacom procese. Na skvalitňovaní týchto oblastí pracujeme formou viacerých spoločných iniciatív alebo iniciatív, ktoré realizujú členovia platformy samostatne. Patria medzi ne rôzne vzdelávacie programy a školenia, webináre či iné podujatia zamerané na učiteľov a žiakov, často realizované v spolupráci s občianskymi organizáciami z oblasti vzdelávania.

Prečo sme vznikli?

Digitálne kompetencie sú v dnešnej dobe považované za nevyhnutnosť a ich význam bude v budúcnosti ďalej rásť. Digitálna doba totiž zásadným spôsobom mení trh práce –  65 % detí, ktoré začali navštevovať školu v posledných rokoch, bude mať zamestnanie, ktoré ešte ani neexistuje.  Navyše, 90 % pracovných pozícií bude v blízkej budúcnosti vyžadovať aspoň základnú úroveň digitálnych zručností.

Budovanie digitálnych kompetencií ako súčasť potrebných zručností pre 21. storočie je však jednou z oblastí, v ktorých náš vzdelávací systém zaostáva najviac. Problémom je nielen nedostatok kvalifikovaných učiteľov informatiky, ale aj efektívne využívanie digitálnych technológií v slovenských školách. Našou ambíciou je preto prispieť k skvalitneniu výučby informatiky a programovania a posunúť slovenské školstvo k vyššej digitálnej vyspelosti.

 

Členovia skupiny Digital skills

Accenture

Accenture

Eset

Eset

Microsoft

Microsoft

Orange

Orange

Slovak Telekom

Slovak Telekom

Soitron

Soitron

T-systems

T-systems

TNT Express Worldwide

TNT Express Worldwide