04. 05. 2021 Generali Poisťovňa

Generali sa stará o duševné zdravie svojich zamestnancov

Pandémia ochorenia COVID-19 je prítomná v našich životoch už viac ako rok a radikálne zasiahla do našich každodenných zvyklostí. Priniesla množstvo náročných situácií, ktoré vytvárajú veľký tlak na naše duševné zdravie. Generali záleží na zdraví a prevencii, a to aj v oblasti duševného zdravia, preto sa v poisťovni rozhodli pomôcť svojim zamestnancom lepšie sa vysporiadať s aktuálnou situáciou a pripravili pre nich pravidelné diskusie so psychológom a odborníkmi na tému duševné zdravie.

Kancelárie sme vymenili za prácu z domu, z rodičov sa popri práci a starostlivosti o domácnosť stali aj učitelia a spoločenskí ľudia zasa museli vymeniť osobný kontakt za stretávanie sa v online priestore. S novovzniknutými situáciami tak na nás s rôznou intenzitou dolieha stres, strach, úzkosť, smútok alebo až depresívne stavy. Niektorí sa rozhodli vyhľadať radu psychológa, no pre väčšinu je vyhľadanie pomoci odborníka stále veľké tabu. Starostlivosť o duševné zdravie je pritom rovnako dôležité ako starostlivosť o to telesné.

V poisťovni Generali sa preto rozhodli otvoriť tému starostlivosti o duševné zdravie aj medzi zamestnancami formou moderovanej online diskusie. Partnerom aktivity sa stalo občianske združenie IPčko, ktoré je odborníkom v oblasti psychologickej pomoci a podpory. Prostredníctvom online diskusií sa bude poisťovňa v spolupráci s odborníkmi z občianskeho združenia IPčko, ktoré prevádzkuje 3 anonymné a bezplatné nonstop linky pomoci – IPčko.sk, Krízová linka pomoci (0800 500 333) a Dobrá linka, pravidelne venovať novým témam z oblasti duševného zdravia. Cieľom týchto online stretnutí je nielen zvýšiť povedomie o problematike duševného zdravia, ale zároveň zamestnancom pomôcť vyrovnať sa s aktuálnou situáciou či poradiť, ako riešiť konkrétne momenty, ktoré majú negatívny vplyv na ich duševnú pohodu.

Hosťom prvej diskusie bol psychológ a zakladateľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro a hlavnou témou bol stres a jeho zvládanie. Zamestnanci mohli svoje otázky či situácie, s ktorými potrebovali poradiť, posielať vopred anonymne prostredníctvom formulára, ale aj priamo počas celej online diskusie.

V rámci druhej online diskusie sme sa venovali fenoménu, ktorý vyplával na povrch práve počas pandémie a  ktorým sme boli zasiahnutí takmer všetci – sociálna izolácia. O tom, ako si s týmto problémom poradiť, porozprávala psychologička a koučka Jana Olexová a Marek Madro. V ďalších mesiacoch sú na rade témy ako syndróm vyhorenia, duševné choroby a mnohé iné oblasti, ktoré zamestnancov zaujímajú a spôsobujú im vrásky na čele.

Organizovanie online diskusií s odborníkmi však nie je jediným krokom, ktorým sa rozhodla Generali pomôcť v tomto náročnom období svojim zamestnancom. Umožnila im využívať anonymné odborné poradenstvo psychológov na Krízovej linke pomoci, ak pociťujú z terajšej situácie úzkosť, strach, prípadne sa cítia depresívne, alebo sa len potrebujú s niekým anonymne porozprávať.  Celoživotné partnerstvo totiž Generali na Slovensku uplatňuje nielen v prístupe ku klientom a partnerom, ale aj k zamestnancom, ktorých duševné zdravie a psychická pohoda sú veľmi dôležité.