Lidl Slovenská republika

Základné údaje

Názov firmy: Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Webová stránka:  www.lidl.sk

Charakteristika činnosti: 

Lidl je najväčšia sieť diskontných predajní v celej Európe, patriaca do skupiny Schwarz. Svojou dynamickou expanziou sa rozrastáme po celej Európe a už čoskoro otvoríme svoje prvé predajne aj v Amerike. Na Slovensku patríme medzi najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti maloobchodu. Na trh sme vstúpili v septembri  2004. Naše tri centrálne sklady zásobujú 127 predajní. Našim zásadným princípom a kľúčom k úspechu je jednoduchosť. Tomu prispôsobujeme celé konanie. Nakupujeme a predávame s cieľom, aby sme zákazníkom ponúkali tovar každodennej spotreby v najlepšej kvalite a za najprijateľnejšiu cenu.

Na Slovensku sme dosiahli postavenie, ktoré nám umožňuje a zároveň nás aj zaväzuje angažovať sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Takto môžeme spoločnosti aspoň z časti vrátiť späť to, čo nám dala. Neustále sa snažíme pristupovať zodpovedne k ľuďom a k prírode. Priebežne sa zasadzujeme za zlepšenie ochrany životného prostredia a klímy. Orientujeme sa tak na skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti pre vážne chorých malých pacientov, ako aj na  rozvoj detí a snažíme sa byť nápomocní pri ich edukácií. Chceme byť tiež dobrým susedom v komunitách kde pôsobíme.Naše aktivity na rôznych úrovniach sú dôkazom, že to všetko nie sú len prázdne slová a  naše motto „Na ceste k lepšiemu zajtrajšku"  sa snažíme napĺňať. Prostredníctvom našich projektov sa snažíme zmeniť myslenie ľudí a šíriť povedomie o potrebe pomáhať. Prispieť k dobrej veci môže totiž naozaj každý.

Vo všetkých oblastiach spoločenskej zodpovednosti  sa sústreďujeme na to, aby naša aktivita nebola len jednorazovou akciou, ale sústredime sa na dlhodobé projekty, ktoré na seba nadväzujú, a postupne tak majú väčší a plošnejší dosah vo všetkých sférach.

Hlavné témy ZP:

Prečo robíme to, čo robíme?

Udržateľnosť a zodpovednosť je naša cesta ako zabezpečiť kvalitu a pritom každý deň myslieť na budúcnosť.

Ako postupujeme?

Usilujeme sa o zlepšovanie v kvalite, efektivite a udržateľnosti vo všetkých oblastiach a pri zachovaní jednoduchosti postupov.

Čo konkrétne robíme?

Denne si stanovujeme a napĺňame konkrétne ciele vo všetkých oblastiach spoločenskej zodpovednosti.

Sme si vedomí našej zodpovednosti a preto sa zasadzujeme za zlepšenia a inovácie v piatich základných oblastiach:

Životné prostredie (efektívne využívame obnoviteľné zdroje energií a chránime ovzdušie, optimalizujeme našu logistiku, aktívne podporujeme recykláciu, naše budovy spĺňajú prísne štandardy, dbáme na trvalú udržateľnosť, aktívne sa podieľame na obnove tatranského lesa)

Spoločnosť (našou sociálnou angažovanosťou dosahujeme  konkrétne pozitívne výsledky pre spoločnosť, denne konám zodpovedne, chceme byť dobrým susedom  a podporovateľom spoločenskej zodpovednosti všade tam, kde pôsobíme, snažíme sa o aktívny vyvážený a zodpovedný životný štýl)

Sortiment (našim konaním zvyšujeme kvalitu našich produktov, ktoré ponúkame, denne pracujeme na zdokonaľovaní našich kvalitatívnych štandardov, dávame si záležať na kvalite našich privátnych značiek, využívame obnoviteľné prírodné zdroje, zasadzujeme sa za zodpovedný rybolov)

Dodávatelia ( našimi kvalitatívnymi štandardami budujeme pevné obchodné vzťahy, denne obchodné vzťahy zlepšujeme, čo vedie k ich trvácnosti a transparentnosti)

Zamestnanci (dobré pracovné prostredie  je pre nás predpokladom úspechu a dobrých  výsledkov, vytvárame také pracovné prostredie, ktoré podporuje osobnú zodpovednosť, tímovosť, rozvoj a kvalitný výkon každého zamestnanca, ponúkame rovnosť šancí pre každého, pripravíme na mieru šitý rozvoj zamestnancov a zasadzujeme sa za Work-Life-Balance)

Počet zamestnancov: viac ako 3 800

Manažér koordinujúci ZP: Tomáš Bezák, Vedúci oddelenia komunikácie, hovorca spoločnosti, e-mail: tomas.bezak@lidl.sk

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Nie

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Nie

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Nie?

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno. Ako základ  sme zvolili členstvo v európskej Iniciatíve dodávateľského reťazca (Supply Chain Initiative). Tým sme sa zaviazali k férovým praktikám v dodávateľskom reťazci. Zároveň sme členmi iniciatívy „Business Social Compliance Initiative“, ktorá hovorí o dodržiavaní ľudských práv a popisuje hlavné zásady v oblasti podnikania. Pre základný prehľad podmienok, ktoré musia naši dodávatelia spĺňať, sme vytvorili Etický kódex, ktorým dbáme na dodržiavanie sociálnych štandardov u našich partnerov. Etický kódex je súčasťou všetkých našich zmlúv.

Uvedomujeme si, že náš úspech závisí na zosúladení našich základných princípov: jednoduchosti a orientácie na zákazníka so zodpovedným prístupom k zamestnancom, zákazníkom, životnému prostrediu, spoločnosti i dodávateľom. Túto skutočnosť sme zahrnuli aj do našich Firemných zásad.

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne ?

Spoločenská zodpovednosť je pre nás veľmi dôležitou témou. Je dlhodobo súčasťou našej filozofie a ako taká je prítomná vo všetkých našich činnostiach. Je preto dôležité, aby sa s východiskami a hodnotami zodpovedného podnikania oboznámili a stotožnili naši zamestnanci, zákazníci, partneri  i spoločnosť. Len tak dokážeme zvyšovať povedomie o dôležitosti spoločensky zodpovedných aktivít.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

Produkty vyberáme s ohľadom na trvalú udržateľnosť a ekológiu. V našom sortimente nájdete BIO produkty už od roku 2012. Tieto pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva, teda sú bez chemických postrekov, bez priemyselných hnojív, bez rastových stimulátorov, bez konzervačných látok, bez genetickej modifikácie. Pri ich pestovaní sú rešpektované systémy a cykly prírody, sú zodpovedne využívané prírodné zdroje ako voda, pôda, je zohľadnená recyklácia odpadov a vedľajších produktov a sú vyberané vhodné odrody odolné proti chorobám a škodcom.

V našich predajniach nájdete výrobky pod značkou „Biotrend“, ako sú jogurty, extra panenský olivový olej, ryžové chlebíčky a samozrejme spomínanú zeleninu a ovocie. Naša čokoláda Fin Carre s označením UTZ certified je zárukou pre vynikajúcu chuť a dobrý pocit zákazníka, že suroviny na jej výrobu pochádzajú z trvalo udržateľných plantáží. Zákazník, ktorý si u nás kúpi rybu s označením MSC- Marine Stewardship Council si môže byť istý, ze pochádza z trvalo udržateľného rybolovu a taktiež všetky konzervy s tuniakom, ktoré majú  na obale modré logo „Safe“, sú zárukou, že pri love tuniakov boli dodržané všetky princípy ochrany delfínov a iných morských živočíchov, ktoré sú ohrozené. Môžeme sa pochváliť, že Lidl patrí k prvým a najdlhšie aktívnym podporovateľom a členom medzinárodného kontrolného programu Dolfin Safe. 

Logá  PEFC či FSC zase hovoria zákazníkovi o tom, že produkty z dreva, ktoré nájde v našom spotrebnom tovare, spĺňajú prísne ekologické normy a sú ohľaduplné k lesom. Letáky s aktuálnou týždňovou ponukou sú súčasťou bežného Lidl života. Aj tu však myslíme na naše lesy a preto sú tlačené v tlačiarni, ktorej bola udelená  environmentálna značka EU Ecolabel. Tento symbol nájde zákazník aj na našich čistiacich prostriedkoch z rady W5 ECO. Znamená to, že sú rovnako účinné ako bežné prostriedky, no obsahujú menej chemikálií. Samozrejmosťou sú aj 100% recyklovateľné obaly. Lidl sa môže chváliť aj svojimi čistiacimi či pracími prostriedkami, ktoré sú vyrábané v súlade s Chartou trvalo udržateľného rozvoja. Kúpou prostriedkov označených symbolom charty podporujeme ochranu  ľudského zdravia, bezpečnosti a myšlienku zachovania kvalitného životného prostredia pre generácie, ktoré prídu po nás.

Celá naša ponuka textílií získala certifikát  „Dôvera k textíliám“ od medzinárodného certifikačného systému nazývaného „ Oko- Tex Standart 100“.

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí?

Naše tretie logistické centrum v Seredi, ako prvá budova na Slovensku a 14. na svete, získalo najvyšší stupeň  medzinárodnej certifikácie BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), čo ho radí medzi najekologickejšie budovy v Európe.

V novembri 2016 sme otvorili novú predajňu v Novej Dubnici a v Moldave nad Bodvou. Ide o technologicky i vizuálne najmodernejší typ predajní na Slovensku. Projekt v Novej Dubnici získal medzinárodne uznávaný ekologický certifikát BREEAM v stupni „very good“.

Sme jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktoré získali certifikát pre zodpovedné organizácie. Subjektom, ktoré vyhovejú kritériám environmentálneho auditu, ho udeľuje oprávnená organizácia ENVI-PAK. V roku 2016 by až 90% všetkej spoločnosťou Lidl spotrebovanej elektrickej energie malo pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

Prostredníctvom kampane „Voda pre stromy“ sa už od roku 2012 každý rok zapájame do revitalizácie kalamitného územia v Tatrách. V utorok 10. mája 2016 vysadilo viac ako 60  našich zamestnancov na území Lesnej správy Malužiná 7 000 sadeničiek. Opäť sa nám tak podarilo prekonať vlastný slovenský rekord v kategórii „Najviac vysadených stromčekov za jeden deň". K svojmu predošlému maximu pridali ďalších 500 stromčekov.

Spotrebitelia rozhodli, že 25 kategórií výrobkov predávaných našou spoločnosťou pod privátnymi značkami získalo medailu kvality v prieskume Qudal Private Label 2016/2017

Výsledky projektu Hermes Komunikátor roka 2016 potvrdili, že Lidl je naďalej najlepšie  komunikujúcou inštitúciou na Slovensku. Už po druhýkrát sme obhájili všetky tri prvenstvá z predošlých ročníkov, keď sme uspeli v hlasovaní odbornej poroty i verejnosti (kategória obchodné reťazce a absolútny víťaz). V súťaži Hermes Komunikátor roka sme získali aj dve Ocenenia agentúry 2016 – s projektom výstavby detských ihrísk Žihadielok sme uspeli v kategórií Inovatívny marketingový prístup a so svojou fanpage na Facebooku sme triumfovali v kategórií Starostlivosť o klienta.

Slovenskí spotrebitelia opätovne potvrdili, že potraviny najradšej nakupujú v Lidli. Získali sme prestížne ocenenie Najdôveryhodnejšia značka v kategórií predajca potravín. Rozhodol o tom prieskum verejnej mienky realizovaný agentúrou STEM/MARK na vzorke 2 000 spotrebiteľov. 

V súťaži PROKOP, ktorú organizuje Asociácia public relations na Slovensku (APRSR), a ktorá oceňuje tie najlepšie PR projekty na Slovensku, sme v roku 2016 získali 3. miesto v kategórií Comunity relations za projekt Kamil a Emil na cestách a 2. miesto v kategórií Comunity relations za projekt Lidl ihrisko Žihadielko.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ocenilo najlepších platiteľov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2015. Za Bratislavský kraj získala ocenenie spoločnosť CE Beteiligungs-GmbH, ktorá je na Slovensku činná prostredníctvom firmy Lidl Slovenská republika, v.o.s. Išlo o historicky tretie oceňovanie „daňovníkov roka“, túto cenu sme získali už po druhýkrát.

Aktuálne máme veľkú radosť z toho, že sme obstáli v audite medzinárodnej organizácie “Top Employers Institute” a získali prestížne ocenenia “Top Employer Slovensko 2017” a “Top Employer Europe 2017”. Tým sme sa zaradili medzi popredných svetových zamestnávateľov, ktorí vynikajú v orientácii na zamestnancov a možnosti ich rozvoja.

h) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Od nášho vstupu na trh sme prešli dlhú cestu a nároky, ktorým sú naši zamestnanci denne vystavení, sa v priebehu ostatných rokov výrazne zvýšili. Naplno si uvedomujeme, že ani ten najlepší koncept predaja a tovar by sám o sebe neznamenal nič. Starostlivosť o zamestnancov pre nás predstavuje skutočne významný záväzok. A keď hovoríme "my", myslíme tým všetkých už takmer 3 800 zamestnancov spoločnosti Lidl, pre ktorých sa snažíme sa byť zodpovedným, férovým a podporujúcim zamestnávateľom.“

„Ľudia tvoria Lidl“= Motto, ktoré vystihuje snáď všetko

V prvom rade dbáme, aby prostredie, v ktorom naši zamestnanci pracujú, bolo dostatočne kvalitné a spĺňalo všetky štandardy. Podporujeme rozvoj našich ľudí. A to nielen pestrou škálou rôznych vzdelávacích aktivít, ale aj prioritou obsadzovať voľné pracovné pozície z našich radov. Samozrejmosťou je aj balík benefitov, ktorý každoročne vylepšujeme na základe spätnej väzby od zamestnancov a garantovaný nárast mzdy počas štyroch rokov. Na názore našich ľudí  nám naozaj záleží. Preto sa pravidelne pýtame a na základe získaných odpovedí robíme konkrétne opatrenia.

Rozhodli sme sa investovať do budúcnosti našich zamestnancov, výsledkom je dlhodobý komplexný rozvojový program určený pre vedúcich predajní. Cieľom tejto unikátnej vzdelávacej a kvalifikačnej iniciatívy je rozvíjať všetkých vedúcich pracovníkov v predajniach. Rozsiahle školenia majú vybaviť vedúcich pracovníkov novými kompetenciami nielen po odbornej stránke, ale aj v oblasti manažmentu a vedenia ľudí. Komplexný vzdelávací program, ktorý sleduje spomenuté ciele, môže byť efektívny, iba ak je šitý na mieru konkrétnej osoby. Všetci vedúci predajní v prvej etape absolvovali rozvojový deň, počas ktorého sa podrobne posúdil ich potenciál. V ďalšom kroku sa nastavil podrobný a individuálny plán vzdelávania. Zamestnanci, ktorí na základe prvotného zhodnotenia splnili požiadavky novo definovanej pozície vedúceho predajne, automaticky získali nový status tejto pozície a ako benefit aj služobný automobil. Ich profesionálny rozvoj sa tým však rozhodne nekončí, nakoľko majú možnosť absolvovať ďalšie kurzy a školenia. Zamestnancom, ktorí si potrebujú na vykonávanie novej pozície doplniť odborné zručnosti, poskytuje Lidl balík školení a kvalifikačných programov podľa individuálnych potrieb.

Rozvoj zamestnancov je jednou z priorít spoločnosti. Nových zamestnancov pripravujeme na ich budúce úlohy metódou „Learning by doing“ s neustálou podporou trénera a patróna. Máme prepracovaný systém zapracovania pre každú pracovnú pozíciu formou individuálneho vedenia skúseným kolegom. Neoddeliteľnou súčasťou rozvoja zamestnancov na každej pracovnej pozícii je vzdelávací program, ktorý je nastavený tak, aby zamestnanec vedel získané vedomosti efektívne využiť v praxi. Zamestnanci absolvujú rôzne školenia zamerané na odborné znalosti, soft skills, jazykové kurzy a IT kurzy. V rámci našej spoločnosti aktívne podporujeme kariérny rast a voľné pracovné pozície prioritne obsadzujeme z vlastných radov. Je to súčasť našich firemných zásad.

Lidl zamestnávateľská značka

Spolu so zamestnancami sme vytvorili našu Lidl zamestnávateľskú značku. Naši zamestnanci nám povedali, ako vnímajú Lidl ako zamestnávateľa. A práve tieto výroky sformovali Lidl ako taký. Rozhodli sme sa preto definovať náš imidž práve prostredníctvom našich ľudí, namiesto prístupu „zhora“ určených hodnôt sme si zvolili cestu ich stanovenia „zdola“. Z našich zamestnancov sme zároveň spravili ambasádorov zamestnávateľskej značky Lidl. Výsledkom je značka komunikovaná pod heslom „Aj ja som Lidl“. Takto definovaná zamestnávateľská značka je pochopiteľnejšia, bližšia a dôveryhodnejšia pre súčasných i budúcich zamestnancov, podporuje tiež spätosť s firmou. Cieľom bolo vytvoriť jasnú identitu spoločnosti Lidl ako zamestnávateľa prostredníctvom našich zamestnancov. Chceli sme zistiť hodnoty našej spoločnosti = Aká je? Čo ponúka? Ako ju vnímajú naši zamestnanci? Bol to nástroj, ako posilniť identifikáciu zamestnancov s Lidlom a upevniť tak pozíciu firmy na trhu práce. Výsledkom je prepojenie hodnôt s každodenným pracovným životom zamestnancov a vybudovanie spätosti zamestnancov s hodnotami.

Chceli sme, aby hodnoty vychádzali priamo od našich zamestnancov. Inak povedané, aby hodnoty boli definované „zdola“ a nie „nariadené zhora“ manažmentom. Cestou k zadefinovaniu hodnôt boli workshopy, ktorých  sa zúčastnilo viac ako 100 zamestnancov Lidl zo všetkých regiónov a úrovní pracovného zaradenia, vrátane topmanažmentu i nových zamestnancov (pracujúci v Lidli kratšie ako 6 mesiacov).

Dôležitou súčasťou projektu bola komunikácia hodnôt, ktorá prebiehala v troch fázach:

 1. Prostredníctvom priameho nadriadeného a s pomocou marketingových materiálov (leporelo, hrnčeky, perá)
 2. Podporné aktivity – polepy s vizuálom projektu v interných zasadačkách, zamestnaneckých priestoroch vo všetkých predajniach a skladoch; zamestnanecký časopis a ďalšie kanály internej komunikácie
 3. Komunikácia prostredníctvom tvárí Lidlu – z našich zamestnancov sme urobili ambasádorov značky – prebiehajúca kampaň s fotkami a výrokmi našich zamestnancov z rôznych regiónov a pozícií

Naši zamestnanci definovali 2 základné hodnoty, ktoré určili ako najdôležitejšie a najviac vystihujúce podstatu Lidl: dynamika a stabilita. Identifikovali tiež ďalšie 3 tzv. sprevádzajúce hodnoty: orientácia na výsledky, osobný rozvoj a férovosť.

Veľkej obľube sa tešia pravidelné neformálne stretnutie kolegov - „small talk“ - počas pracovnej doby s názvom „Vypnime s Lidlom“, čo prispelo aj k pozitívnej zmene firemnej kultúry. Administratívni zamestnanci centrály spoločnosti a logistických centier sa na týchto stretnutiach, ktoré sú zároveň spoločnými zdravými raňajkami, dozvedia mnoho inšpiratívnych informácií o zaujímavých témach. Neustále rastúca účasť, aktívne vstupovanie zamestnancov do výberu tém, spontánny marketing projektu a vysoko pozitívne hodnotenia sú dôkazom úspešnosti projektu.

Benefity pre našich ľudí

Spoločnosť Lidl celoročne poskytuje všetkým svojim zamestnancom zaujímavé spektrum benefitov, ktoré neustále rozširujeme. Štandardom sú aj viaceré výhody nad rámec Zákonníka práce ako napr. dovolenka nad rámec zákona pre všetkých zamestnancov do 33 rokov, doplnkové dôchodkové poistenie, vyššia hodnota gastrolístkov, letné tábory pre deti zamestnancov, možnosť zúčastniť sa výsadby stromčekov v Tatrách (v rámci projektu „Voda pre stromy“) či firemné podujatia na všetkých úrovniach vrátane predajní. Pravidelne iniciujeme vzdelávacie a kvalifikačné programy pre všetky kategórie našich zamestnancov. Každý z našich benefitov je takto možné spojiť s niektorou zo spomínaných hodnôt. Dynamika = letný tábor pre deti zamestnancov / Stabilita =  penzijné pripoistenie v hodnote 200 eur / Osobný rozvoj = pestrá ponuka rozvojových školení a kurzov / Férovosť = starostlivosť o zdravie zamestnancov / Orientácia na výsledky = zmluvne garantovaný nárast mzdy každých 12 mesiacov počas prvých štyroch rokov. Najväčšiu odozvu má momentálne benefit vo forme detského tábora plne hradený našou spoločnosťou pre až 200 detí v rámci celého Slovenska. Ďalej sú to poukážky určené na relax, šport, voľný čas, ktoré sú zamestnancom distribuované 2x ročne v celkovej hodnote 160€.  O vyšetrenie v ambulancií očného lekára pre zamestnancov pracujúcich s počítačom je taktiež veľký záujem. Motivujúcim a mimoriadne pozitívne vnímaným benefitom je zmluvne garantovaný nárast mzdy každých 12 mesiacov počas prvých štyroch rokov.

V priamej súvislosti s úspešným pôsobením spoločnosti Lidl na Slovensku, nárastom obratu a hodnoty značky, každý rok pristupujeme k zvyšovaniu platov. Z hľadiska odmeňovania zamestnancov pritom patríme na Slovensku k najlepšie platiacim zamestnávateľom v odvetví. Z výsledkov súťaže „Zamestnávateľ roka“ vyplýva, že verejnosť vníma Lidl ako jedného z najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku. Na základe hlasovania ľudí sme v odvetví obchod v širokej konkurencii obsadili druhú priečku. Ide o najvyššie umiestnenie potravinového reťazca v histórií ankety. V roku 2016 sme sa rozhodli pre mimoriadne zvýšenie miezd v tých oblastiach, kde sa rast firmy za ostatné obdobie prejavil najvýraznejšie. Zamestnanci predajní a skladov v rámci logistických centier sa od októbra tešia z plošného zvýšenia miezd v priemere o dvadsať percent. Toto mimoriadne opatrenie sa týka viac ako 90 % všetkých našich zamestnancov na Slovensku.

V Lidli veríme, že cestou k úspechu je vysoká kvalita a neustále zlepšovanie sa, a to vo všetkých ohľadoch. Pre našich zákazníkov pravidelne pripravujeme rôzne akcie, spomeňme CSR projekty Voda pre stromy, Rozprávky, ktoré potešia všetky deti, Lidl ihrisko Žihadielko. Obľúbená je Kuchyňa Lidla či tematické brožúry. Všetky tieto projekty majú vysokú pridanú hodnotu, čo naši zákazníci vnímajú a oceňujú. Dôvera zákazníkov je pre nás najcennejšia. V našom odvetví totiž práve toto rozhoduje o úspechu alebo neúspechu obchodníka. Je to o dlhodobom budovaní intenzívneho a obojstranného vzťahu.

Odmeny pre našich zákazníkov

Každý rok rozdávame niekoľko druhov darčekov pre našich zákazníkov. Je to náš spôsob, ako sa zákazníkom poďakovať za ich vernosť. Odmeňujeme ich za niečo, čo aj tak bežne robia – za ich nákupy. Len za to a práve za to si darčeky nemusia kupovať ani za ne doplácať. O každom projekte informujeme prostredníctvom press-kitov, tlačových správ a našich social media kanálov. Predpoklad úspechu akéhokoľvek projektu je zvládnutie komunikácie. Pri tomto druhu projektu je dôležitá synergia, ktorú vytvára spojenie marketingových, PR a social media prístupov. V roku 2016 sme zákazníkov odmeňovali pri týchto príležitostiach:

Medzinárodný deň žien. Ženy milujú kvety a veľmi radi ich dostávajú. Pri príležitosti ich sviatku dostávali všetky ženy v predajniach oranžovú ružu, ktorú rozdávali brigádnici. Akcia nebola vopred promovaná, čo umožnilo pripraviť v tento deň naozaj príjemné prekvapenie pre naše zákazníčky. Post na FB patril medzi naše najúspešnejšie v histórii.

Obľúbené postavičky Stikeez sa opäť vrátili, tentokrát vo futbalovom šate a s národnou vlajkou na drese. Celá kolekcia obsahovala 24 figúrok.  Akcia prebiehala od 2.5.2016 do 22.5.2016. Zákazníci získali 1 Stikee za každých 15 € hodnoty nákupu.

Od 5.12. – 31.12.2016  to bola vianočná súťaž. Za každý nákup v hodnote min. 15 euro dostal zákazník súťažný kupón so súťažným kódom. Jednou z okamžitých výhier bol  3-dňový  pobyt All inclusive v Grand  hoteli Permon pre dve osoby a každý týždeň sa žrebovala hlavná výhra -  4 krásne autá AUDI Q3.

Všetky spomenuté akcie sa stretli s množstvom pozitívnych odoziev. Posilnili tak vzťah medzi zákazníkom a Lidlom.

Priateľskosť a rýchlosť

Lidl je priateľský! U nás je zákazník stredobodom pozornosti, jeho spokojnosť je pre nás dôležitá, a preto chceme našim zákazníkom pobyt v našej predajni čo najviac spríjemniť. Čistota predajne je pre nás rovnako dôležitá ako krátke čakacie doby pri pokladniach. Naši pracovníci sú školení k ústretovosti a samozrejme dajú odpoveď na všetky zákaznícke otázky.

Záruka vrátenia peňazí

Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musia byť vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (pri lehote trvanlivosti). Pri nepotravinovom tovare  môže zákazník v lehote tridsiatich dní odo dňa zakúpenia výrobku odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu za predpokladu, že predloží originál dokladu o nákupe tovaru a tovar vráti v pôvodnom (neporušenom) stave a obale, vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. V prípade, ak zákazník nemá záujem o vrátenie peňazí, ostávajú záruka výrobcu a ustanovenia právnych predpisov v súvislosti s uplatnením záruky zákazníkovi zachované aj naďalej. 

Otváracia doba

Takmer vo všetkých našich filiálkach na Slovensku máme predĺženú otváraciu dobu. Sedem dní v týždni (od pondelka do nedele) môžete takmer vo všetkých našich predajniach  nakupovať od 7 do 21 hodiny – podľa individuálnych potrieb a možností zákazníka. V maximálnej miere sa snažíme vychádzať v ústrety aj našim zamestnancom. Počas najväčších sviatkov v roku (Veľká noc, Vianoce) poskytujeme narozdiel od väčšiny našej konkurencie viac voľna pre našich zamestnancov, aby si mohli vychutnať sviatočné chvíle v kruhu svojich blízkych. Táto prax sa stretáva s mimoriadne pozitívnymi reakciami tak zo strany našich zamestnancov ako aj zákazníkov.

Modernizácia našich predajní s ohľadom na životné prostredie

Aj týmto spôsobom sa snažíme priblížiť našim zákazníkom, ktorí nám prejavujú svoju vernosť a ponúknuť im pohodlný nákup v príjemnom prostredí. Taktiež modernizáciou starších predajní sa snažíme, výmenou technológií za modernejšie, prispieť k úspore energií. Preto pravidelne zavádzame do praxe nové služby a riešenia, tomuto cieľu prispôsobujeme tiež technologickú i vizuálnu podobu našich predajní. Predajne staviame z tepelnoizolačných materiálov, okenné systémy sú zabezpečené proti úniku tepla. Regulujeme aj osvetlenie a používame úsporné LED osvetlenie. Tým znižujeme spotrebu elektrickej energie. Aj naše modernejšie chladiace a mraziace systémy potrebujú k svojej prevádzke menšie množstvo energie. Na parkovisku sú pre zákazníkov pripravené aj nabíjacie stanice pre e-bicykle a e-automobily. Na svojich prevádzkach inštalujeme fotovoltaické panely na výrobu elektrickej energie priamo zo slnečného žiarenia. V priebehu dvoch rokov sa prostredníctvom troch zdrojov podarilo vyrobiť 60 000 kWh, čo v prepočte znamená 17,5 ton emisií CO2, ktoré neboli vypustené do ovzdušia. Do konca roka 2016 pribudli na strechách predajní ďalšie štyri takéto zdroje. Výsledkom modernizácie je aj to, že naši zákazníci sú denne konfrontovaní so spoločenskou zodpovednosťou vo forme nových jednotných  vizuálov na predajniach.

Sociálne siete a komunikácia so zákazníkom

Pre Lidl je online prostredie mimoriadne atraktívne a dôležité. Snažíme sa sledovať aktuálne trendy a komunikovať so zákazníkmi na rôznych platformách. Momentálne využívame štyri social media kanály: Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn, ktoré sú všetky špecifické z pohľadu cieľových skupín i obsahu. Vďaka in-house správe všetkých účtov, strategickému prístupu, originálnemu obsahu a reálnej spätnej väzbe patríme na Slovensku ku korporátnym lídrom na všetkých spomenutých platformách.

Počet facebookových fanúšikov, ktorých je aktuálne 393 951 je pre nás príjemným prekvapením a zároveň potvrdením, že sme sa aj tu vybrali správnou cestou. Sociálne siete sú predovšetkým o kvalitnej komunikácií, kedy zákazník nemusí na svoju odpoveď dlho čakať. Aktuálny čas odozvy na FB je 28 minút  a miera odozvy je 94 %. Najdôležitejšia je pre nás okamžitá spätná väzba od zákazníkov. Teší nás, že veľká väčšina príspevkov je pozitívna. Samozrejme sa vyskytnú aj kritické reakcie, ktoré sú pre nás podnetmi na skvalitnenie našich produktov a služieb.

Významnou súčasťou Lidl života je výber, komunikácia a vyjednávanie s našimi dodávateľmi. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme spoločenskú zodpovednosť realizovali aj v jej ekonomickom rozmere.  Konáme zodpovedne, pretože naše kvalitatívne štandardy vedú k pevným obchodným vzťahom. Denne tieto obchodné vzťahy zlepšujeme a rozvíjame. To je zárukou, že naše kvalitatívne štandardy  a vzťahy s dodávateľmi sú dlhodobé a transparentné. Ako základ  sme zvolili členstvo v európskej Iniciatíve dodávateľského reťazca (Supply Chain Initiative). Tým sme sa zaviazali k férovým praktikám v dodávateľskom reťazci. Zároveň sme členmi iniciatívy Business Social Compliance Initiative, ktorá hovorí o dodržiavaní ľudských práv a popisuje hlavné zásady v oblasti podnikania.

Lidl však nezostal len pri nastavení prísnych pravidiel pre svoje fungovanie s dodávateľmi.  Je veľmi náročný aj na samotných dodávateľov.  Pre základný prehľad podmienok, ktoré musia naši dodávatelia spĺňať, sme vytvorili Etický kódex, ktorým dbáme na dodržiavanie sociálnych štandardov u našich partnerov. Etický kódex je súčasťou všetkých našich zmlúv. Dodávateľ sa zaväzuje, že sú u neho dodržané všetky zásady, na ktorých si Lidl zakladá. Napr. zákaz detskej a nútenej práce, zákaz diskriminácie, bezpečnosť práce a ochrana zdravia na pracovisku. Záleží nám na podmienkach, v ktorých pracujú nielen naši zamestnanci, ale aj zamestnanci našich dodávateľov. Dištancujeme sa od dodávateľov, ktorí nie sú v súlade s týmto stanoviskom  a odmietajú podporiť trvalú udržateľnosť. Naši nákupcovia sú vyzývaní a vedení k nákupu produktov a uzatváraniu zmluvných vzťahov len v súlade s našimi princípmi a vyhláseniami. Cieľom je taktiež naďalej nepretržite rozvíjať tieto štandardy a spoločne s našimi dodávateľmi budeme dokumentovať vývoj nových potrebných opatrení a nových rozhodnutí.

Až 80 % nášho sortimentu tvoria produkty predávané pod privátnymi značkami. Dlhodobo registrujeme nárast záujmu zákazníkov práve o tieto produkty. V prípade týchto produktov dokážeme zabezpečiť a skontrolovať zloženie a vysokú kvalitu ponúkaných výrobkov.  Sústredenie sa na privátne značky je teda veľkým prínosom pre nás ako obchodníka, ako aj pre našich zákazníkov, ktorí vedia, že kvalita týchto produktov je garantovaná priamo našou spoločnosťou. Našou absolútnou prioritou je dôraz na kvalitu, geografický pôvod produktov nezohráva vo filozofii spoločnosti Lidl rozhodujúcu úlohu. Dodávateľov do našej obchodnej siete vyberáme na základe súťaže, kde je rozhodujúcim faktorom schopnosť zabezpečiť požadovanú kvalitu za najvýhodnejšiu cenu a schopnosť dodávať nami požadované množstvo tovaru.

Spoločnosť Lidl má od roku 2014 zavedený Compliance Management System (CMS), ktorý bol  v skupine Lidl v rámci Európy certifikovaný spoločnosťou PwC. K firemným zásadám spoločnosti Lidl patrí Compliance zásada „Dodržiavame platné zákony a interné smernice“. Vedenie spoločnosti Lidl sprostredkováva význam Compliance prostredníctvom svojej každodennej činnosti, a to konaním „tone from the top“. Zamestnanci prispievajú ku kultúre Compliance dodržiavaním platných zákonov a interných smerníc. Voči zisteným porušeniam predpisov sa uplatňuje princíp nulovej tolerancie, ktorý znamená že spoločnosť netoleruje žiadne porušenia interných predpisov a legislatívy a z každého porušenia vyvodí príslušnú zodpovednosť.

V súvislosti s riadením compliance rizika týkajúceho sa korupcie a defraudácie bol zavedený rad protikorupčných opatrení, ako napríklad:

 • zavedenie pravidiel pre zaobchádzanie s darmi, pozvánkami a inými príspevkami,
 • pravidlá pre uzatváranie, kontrolu a dokumentáciu zmlúv,
 • pravidlá pre zaobchádzanie s konfliktom záujmov,
 • princíp štyroch očí pri dojednávaní a uzatváraní zmlúv, ako aj schvaľovaní platieb,
 • pravidlá pre uskutočňovanie výberových konaní na dodávanie tovarov a služieb
 • a ďalšie pravidlá zabezpečujúce predchádzaniu korupcie.

Zamestnanci sú s protikorupčnými opatreniami oboznamovaní prostredníctvom interných smerníc, školení, zamestnaneckého infa a pod. Zároveň úsek Právne/ Compliance zabezpečuje v oblasti protikorupčných opatrení poradenstvo. V spoločnosti je určená osoba zodpovedná za Compliance, ktorá zastáva funkciu kontaktnej osoby pre prípady súvisiace s porušením Compliance pravidiel. Monitorovanie systému protikorupčných opatrení sa uskutočňuje v pravidelných intervaloch, súčasne s analýzou rizík. Oddelenie Compliance v spoločnosti Lidl vykonáva priebežnú a ročnú analýzu Compliance rizík a na základe zistených rizík zavádza potrebné opatrenia. Zároveň si pre každý rok stanovuje ciele pre jednotlivé Compliance témy.

V roku 2016 k hlavným cieľom a výzvam v oblasti Compliance spoločnosti Lidl patrilo upevňovanie Compliance-kultúry v spoločnosti a senzibilizácia jej zamestnancov na témy dôležité z pohľadu Compliance, ktoré sa realizovali najmä prostredníctvom školení zamestnancov. Spoločnosť Lidl má vypracovaný podrobný školiaci koncept pre Compliance témy.

Možnosť oznámiť nekalé praktiky majú nielen zamestnanci spoločnosti ale aj firmy v dodávateľsko-odberateľskom reťazi a široká verejnosť. Dodávateľom spoločnosti Lidl boli pri  spustení BKMS začiatkom roku 2016 zaslané informačné listy o možnosti nahlasovania nekalých praktík. Pre širokú verejnosť je informácia o možnosti nahlásenia podnetu k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Lidl  alebo priamo cez tento link. Oznamovateľ môže využiť viacero kanálov na nahlásenie nekalých praktík. Podnet môže zaslať emailom na compliance@lidl.sk, odovzdať osobne na adrese sídla spoločnosti Lidl – do rúk zodpovednej osoby alebo vyplniť formulár v elektronickom systéme na podávanie podnetov (BKMS), prostredníctvom ktorého je možné podnet oznámiť aj priamo na centrálu spoločnosti v Nemecku.

Využívame naše možnosti v snahe prispieť k zlepšeniu spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Podporujeme a organizujeme projekty s prínosom pre celé Slovensko. Chceme byť tiež dobrým susedom, a preto sa v rámci našich možností snažíme pomáhať organizáciám v prostredí, kde pôsobíme. Každý z týchto projektov, ktoré sme s veľkým úspechom organizovali, nás len utvrdil v tom, že sme sa vybrali dobrou cestou a vidíme zmysel, aby sme na týchto projektoch ďalej stavali a rozvíjali ich aj v ďalších rokoch. Tak sa nám podarí každým rokom mať širší a širší zásah v rámci celého Slovenka a osloviť našimi zodpovednými aktivitami širokú masu. Vieme, že  má význam pokračovať v tomto nastavení, rozvíjať naše myšlienky a výsledkom je pomoc všade tam, kde je to potrebné.

V minulom roku sme na zodpovedné projekty venovali spolu 1 500 000 eur (mimo asignácie dane z príjmu PO = Nadácia Pontis). V našich spoločensky zodpovedných aktivitách určite chceme pokračovať aj naďalej, budúcnosť nám totiž nie je ľahostajná.

Lidl ihrisko Žihadielko 2016

Cieľ: Podpora zdravého rozvoja detí a trávenia času rodín s deťmi vonku. Budovanie ihrísk pre deti vo veku od 2-12 rokov. Aktívna spolupráca so samosprávami a občanmi = Lidl chce byť dobrým susedom všade tam, kde pôsobí. Nielen venovať peniaze, ale mať nad projektom a jeho realizáciou kontrolu – od začiatku projektu až do konca. Priame prepojenie projektu s konkrétnymi lokalitami. Oslovenie širokej verejnosti a získanie hlasov pre tento projekt.

Výsledky: Projekt Žihadielko vyvolal pozitívny ošiaľ a dokázal zjednotiť celé mestá. Počas šiestich týždňov ním žilo celé Slovensko, mnoho miest organizovalo rôzne výzvy či súťaže, zapájali sa jednotlivci, školy, športové tímy.. všetci s jedným spoločným cieľom – získať pre svoje mesto čo najviac hlasov. Do kampane sa zaregistrovalo 517 707 hlasujúcich a odovzdali 2 456 000 hlasov pre dobrú vec. Web projektu, na ktorom prebiehalo hlasovanie, získal 922 000 unikátnych návštevníkov. Slávnostného otvorenia Lidl ihrísk Žihadielok sa počas 10-tich eventov v roku 2016 zúčastnilo takmer  30 000 ľudí.

Dopravná výchova

Ročne sa vyskytnú stovky dopravných nehôd, ktorých vinníkmi sú deti. Správnou edukáciou sa im však dá predchádzať. Bezpečnosť detí nám nie je ľahostajná, a preto si v septembri 2016 našli všetci žiaci 2. a 3. ročníkov na laviciach milú, ale zároveň veľmi poučnú knižku „Kamil a Emil na cestách“. Túto knižku sme pripravili v spolupráci s Ministerstvom školstva, Policajným zborom a Slovenským Červeným krížom. Knižka bola v náklade 115 000 zdarma distribuovaná na všetky základné školy na Slovensku. Na knižku nadväzovalo 8 minikurzov dopravnej výchovy a bezpečnosti, ktoré sme spolu s PZ SR, Slovenským červeným krížom a HaZZ SR organizovali v krajských mestách počas septembrového víkendu. Následne boli mobilné dopravné ihriská odovzdané Slovenskému červenému krížu, aby mohli ďalej slúžiť pri zvyšovaní dopravnej gramotnosti u detí.

S touto témou pokračujeme aj v roku 2017, kedy pripravujeme pokračovanie knižky opäť pre základné školy, no s niečím podobným chceme osloviť aj malých predškolákov.

Cieľ: Oboznámenie detí s dôležitými informáciami ohľadom dopravnej bezpečnosti formou primeranou ich veku. Zvýšenie záujmu o dôležitú tému upevňovania a zvyšovania dopravnej gramotnosti u detí školského veku. Vyvolať verejnú diskusiu k téme.

Výsledky: Knižka bola v náklade 115 000 zdarma distribuovaná na všetky základné školy na Slovensku a bola určená každému žiakovi 2. a 3. ročníka.

Teória je dôležitá, ale ako sa hovorí „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“. Predovšetkým u detí je zážitkové podanie informácií oveľa efektívnejšie. Problematiku bezpečného správania sa v dopravnej výchove sme sa preto rozhodli komunikovať aj prostredníctvom eventov, hravou formou a za účasti záchranných zložiek. Na podujatiach sa zúčastnilo takmer 30 000 ľudí. Projekt sa stretol aj s veľkým záujmom médií, vďaka čomu sa podarilo ešte viac rozprúdiť spoločenskú diskusiu na tému dopravnej bezpečnosti detí

Váš nákup = veľká pomoc

Cieľ: Jednou z hlavých cieľových skupín napĺňania spoločenskej zodpovednosti Lidla sú deti a ich zdravý životný štýl. Okrem celoštátnych projektov chceme byť zmysluplne aktívni aj na lokálnej úrovni. Máme záujem posilniť identifikáciu zákazníkov v konkrétnom meste s našou značkou a poskytnúť pridanú hodnotu k našej prítomnosti v danej lokalite. Podporujeme základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí našich novootvorených alebo aj zmodernizovaných predajní. Nosnou ideou je venovať časť z obratu v prvý deň predaja na zakúpenie športových a pedagogických potrieb. Týmto spôsobom chceme podporiť zdravý životný štýl školákov a napĺňať našu regionálnu spoločenskú zodpovednosť. Vďaka tomuto projektu získavajú tisíce detí ročne kvalitnejšie vybavenie na športovanie a vzdelávanie vo svojej škole.

Výsledky: V rokoch 2015 a 2016 sme takýmto spôsobom podporili celkovo 22 škôl (spolu cca 11 000 žiakov), ktoré získali športové a pedagogické pomôcky v celkovej hodnote 66 000 €.

Rozprávky, ktoré potešili  všetky deti  aj  v roku 2016

Každý rok pripravujeme pre zákazníkov odmenu za nákup vo forme jedinečnej kolekcie klasických rozprávok, ktoré do audiopodoby prerozprávali poprední slovenskí umelci. V roku 2015 a aj 2016 bola táto akcia prepojená s charitatívnym rozmerom. V rámci napĺňania spoločenskej zodpovednosti sme sa v roku 2016 rozhodli prístrojovým vybavením podporiť 52 nemocníc na Slovensku, ktoré poskytujú bezplatný pôrod. Všetky tieto nemocnice získali  set život zachraňujúcich prístrojov v celkovej hodnote 850 000 €. Podarilo sa nám otvoriť túto tému ako otázku verejnej diskusie. 

Výsledky: Vďaka podpore našich zákazníkov sa nám  podarilo  v roku 2015 zakúpiť 34 inkubátorov, ktoré získalo 14 nemocníc z 10 slovenských miest. Hodnota týchto prístrojov bola 600 000 €. V roku 2016 boli vďaka druhému ročníku tohto projektu podporené všetky pôrodnice na Slovensku, ktoré poskytujú  bezplatný pôrod. 52 pôrodníc tak získalo set život zachraňujúcich prístrojov v celkovej hodnote 850 000 €.

Zostava prístrojov môže na základe štatistických údajov zachrániť niekoľko stoviek novorodencov, významne skvalitniť život môže až trom tisíckam z nich. Navyše, výhrevné lôžko a tiež skríning vrodených chýb srdca pulzným oxymetrom môže využiť každý jeden novorodenec.

Čo najmenší vplyv na životné prostredie, to je kritérium, s ktorým Lidl pristupuje už aj k nákupu elektrickej energie. V roku 2016 pochádzalo až 93 % z celkovej spotreby energie z produkcie vodných elektrární. Podiel elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov k našej celkovej spotrebe má už dlhšie stúpajúcu tendenciu – v roku 2015 to bolo 42 %, rok predtým 27 %. Prostredníctvom optimalizácie spotreby energie sa nám už niekoľko rokov za sebou darí aktívne znižovať spotrebu elektrickej energie. V ročnom vyjadrení ide o zníženie spotreby o 5 kWh/m2.

V našich predajniach inštalujeme tepelné čerpadlá využívajúce energiu z okolitého prostredia a namiesto syntetických chladív používame prírodné, ktoré majú nižšiu hodnotu indexu Globálneho Potenciálu Otepľovania (GWP). Na strechách niektorých predajní máme fotovoltaické panely na výrobu elektrickej energie priamo zo slnečného žiarenia. V priebehu dvoch rokov sa prostredníctvom troch zdrojov podarilo vyrobiť 60 000 kWh, čo v prepočte znamená 17,5 ton emisií CO2, ktoré neboli vypustené do ovzdušia. Do konca roka 2016 pribudnú na strechách predajní ďalšie štyri takéto zdroje.

Vo všetkých  predajniach a v troch logistických centrách Lidl platí politika triedenia odpadu – papiera, plastov a batérií. Zákazníkom poskytujeme možnosť odovzdať v našich predajniach staré batérie.

Ročne recyklujeme tisíce ton papiera, stovky ton plastov a desiatky ton batérií. Environmentálne zodpovedný prístup vyžadujeme aj od všetkých našich zamestnancov a za týmto účelom sme im poskytli nádoby na recyklovaný odpad. Pozitívny vplyv Lidla na životné prostredie potvrdzuje aj certifikát organizácie ENVI-PAK za rok 2015. Obchodný reťazec vďaka účasti v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov prispel k úspore emisií skleníkových plynov v množstve 12 215 825,78 kg CO2. Vyplýva to z metodiky BIO by Deloitte a medziročne ide o takmer 10%-ný nárast. Priemerný Slovák ročne vyprodukuje viac ako 6 ton oxidu uhličitého. V prepočte teda úspora z našej strany  predstavuje ročnú produkciu viac ako 2 000 obyvateľov. ENVI-PAK v roku 2014 po úspešnom absolvovaní environmentálneho auditu udelil Lidlu certifikát „Zodpovedná organizácia“, čo sa predtým na Slovensku podarilo iba šiestim spoločnostiam. „Organizácia Lidl Slovenská republika je zapojená do medzinárodného projektu ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ. Triedi odpad, šetrí prírodné zdroje a tým prispieva ku krajšiemu okoliu a zdravšiemu životnému prostrediu,“ uvádza sa na predmetnom certifikáte.

Logistické centrum Lidl v Seredi

Už pri plánovaní výstavby tretieho logistického centra Lidl na Slovensku bolo rozhodnuté, že sa bude klásť veľký dôraz na trvalú udržateľnosť tak pri výstavbe, ako aj fungovaní objektu. Ako spoločensky zodpovedná firma chce Lidl ísť príkladom a byť inšpiráciou pre zákazníkov, ako aj svojich obchodných partnerov. Logistické centrum v Seredi je z mnohých ohľadov ekologické a z perspektívy trvalej udržateľnosti vyniká aj v svetovom meradle. Túto skutočnosť sme odkomunikovali partnerom i verejnosti. Logistické centrum Lidl v Seredi totiž ako 14. budova na svete (a prvá v strednej Európe) získala prestížny certifikát BREEAM v najvyššom stupni Outstanding. Je to ekologické vysvedčenie pre  budovy sveta, ktoré hodnotí, ako jednotlivé stavby vplývajú na životné prostredie a zároveň aká je kvalita prostredia vo vnútri týchto budov. Hodnotí sa 10 rôznych oblastí ako energia a voda, vnútorné prostredie (zdravie a pohoda), znečisťujúce  látky, doprava, materiály, odpad atď. Logistické centrum v Seredi v tomto hodnotení  dostalo päť hviezdičiek , čo je najvyššia možná známka.

Pri výstavbe a taktiež pri prevádzke logistického centra sa využívali a využívajú tie najmodernejšie technológie, ktoré sú zároveň ohľaduplné k životnému prostrediu:

 • Úsporné LED osvetlenie nainštalované v celej budove.
 • Chladiarenské zariadenia využívajú na chladenie zmes na prírodnej báze.
 • Teplo, získané z chladenia sa spätne využíva na vykurovanie.
 • Vsakovacie nádrže v tesnej blízkosti LC, ktoré zadržiavajú dažďovú vodu.
 • Súčasťou sú taktiež nabíjacie stanice pre elektromobily.

Vďaka komunikácii aspektov trvalej udržateľnosti v rámci výstavby a fungovania logistického centra v Seredi došlo k posilneniu imidžu Lidla ako spoločensky zodpovednej firmy tak v očiach verejnosti, odborníkov, ako aj obchodných partnerov. Dva mesiace po otvorení komplexu získal Lidl prestížne národné ocenenie v oblasti trvalej udržateľnosti architektúry a výstavby – VISIO. Otvorenie logistického centra bolo spojené aj s výraznou mediálnou pozornosťou.

Najmodernejší typ predajní

Na konci novembra 2016 sme predstavili nový typ predajní v Novej Dubnici a v Moldave nad Bodvou. Predajne v najmodernejšom koncepte sú ohľaduplné k životnému prostrediu a sú vybavené pokročilými technológiami, ako napr. spätné získavanie tepla z chladiarenských a mraziarenských zariadení, úsporné LED svietidlá v celom objekte či chladiarenské zariadenia obsahujúce chladivo na prírodnej báze. Na parkovisku sú pre zákazníkov pripravené aj nabíjacie stanice pre e-bicykle a e-automobily. Energetická náročnosť predajne Lidl v Novej Dubnici je A0, nakoľko je ako prvá na Slovensku vykurovaná a chladená prostredníctvom centrálneho zdroja tepla využívajúceho ako zdroj biomasu.

Okrem spomenutých aktivít sa snažíme o ekologický prístup aj na iných úrovniach. Naše letáky a propagačné materiály tlačíme na recyklovanom papieri, v našich predajniach a logistických centrách dbáme na energetickú úspornosť a ich efektívny vnútorný chod. Zákazníkom v letákoch a na našej internetovej stránke pravidelne radíme, ako byť v domácnosti ohľaduplný k životnému prostrediu. V našom sortimente sa nachádzajú produkty s certifikátmi ako napríklad UTZ, GIZ, MSC a Fair Trade. Tieto výrobky spĺňajú požiadavky trvalo udržateľného rozvoja, rešpektu k pestovateľom, výrobcom a životnému prostrediu. Naši dodávatelia a partneri sa zaväzujú rešpektovať a dodržiavať Etický kódex, ktorého súčasťou je aj bod týkajúci sa ochrany životného prostredia v nasledovnom znení: „Je treba dodržiavať ekologické a bezpečnostné právne predpisy týkajúce sa zaobchádzania s odpadom, s chemikáliami alebo inými nebezpečnými materiálmi a látkami. Zamestnanci musia byť poučení o obchádzaní s nebezpečnými materiálmi a látkami.“

Lidl dbá na to, aby kamióny z našich logistických centier odchádzali plne naložené, pričom na svojej ceste vyložia tovar na viacerých predajniach. Špecialitou našich logistických centier sú aj tzv. „výťaže“ , kedy kamión odvezie tovar aj pri svojej spiatočnej ceste. Dôsledné plánovanie trás a čo najefektívnejšie vyťažovanie prepravných kapacít je to, čím sa my v Lidli snažíme prispieť čistejšiemu ovzdušiu okolo nás.

Voda pre stromy

Rok 2016 sa, rovnako ako predošlé štyri roky, niesol v znamení „zeleného“ projektu Voda pre stromy. Cieľom tohto dlhodobého projektu je prispievať k zalesňovaniu tatranských lesov vysadením čo najväčšieho počtu stromčekov. Taktiež chceme upriamiť pozornosť na to, že Tatry stále potrebujú našu pomoc. Najrozsiahlejšie škody napáchal mimoriadne silný vietor ešte v roku 2004, jeho následky ešte znásobilo pôsobenie podkôrneho hmyzu. Aj udalosti z nasledujúcich rokov však ukázali, že našim lesom je nutné pomáhať dlhodobo. Preto sme sa rozhodli aktívne zapojiť do procesu obnovy tatranských lesov. Chceme, aby naše deti a ďalšie generácie spoznali tatranské lesy aspoň v takom stave ako my.

Na jar 2012 sme Štátnym lesom TANAPu venovali 25 000 sadeničiek a následne sme za účasti desiatky zamestnancov Lidl spoločne vysadili približne desať hektárov lesa. Následne sme spustili kampaň „Voda pre stromy“, v rámci ktorej venujeme 1 cent za každú predanú 1,5 l fľašu minerálnej vody Saguaro na kúpu a výsadbu mladých stromčekov v Tatrách. V prvej fáze kampane, od júla 2012 do marca 2013, sme vďaka podpore našich zákazníkov vyčlenili finančné prostriedky na ďalších 75 000 sadeničiek. Ďalšia etapa kampane (júl 2013 – marec 2014) priniesla 100 000 nových stromčekov. O rok  neskôr dokonca 115 000 stromčekov. Aktuálna bilancia projektu z roku 2016 znie 500 000 stromčekov, ktoré rastú na ploche približne 200 hektárov. Pre lepšiu predstavu, ide o rozlohu takmer 300 futbalových ihrísk. Jeden hektár dospelého lesa môže navyše ročne vyprodukovať až 30 ton kyslíka, čo predstavuje spotrebu asi 130 ľudí. Lidl les by pri svojej súčasnej rozlohe v budúcnosti mohol poskytnúť kyslík pre  asi 26 000 ľudí, teda pre jedno väčšie slovenské mesto. Starať sa o naše lesy teda skutočne má zmysel.

Priebežné informácie o vývoji projektu a predovšetkým samotná výsadba sa teší výraznému záujmu médií, čo prispieva k zvyšovaniu povedomia širokej verejnosti o nutnosti pomáhať Tatrám aj viac ako desať rokov po ničivej kalamite. Konkrétnym efektom našej kampane je aj záujem viacerých iných firiem prispieť k zalesňovaniu Tatier. Viacero spoločností nás kontaktovalo so žiadosťou o zdieľanie našich skúseností v tomto smere.

Do projektu sa okrem našich zákazníkov pravidelne zapájajú aj naši zamestnanci, ktorí sa každý rok zúčastňujú na výsadbe stromčekov. Všetkých zamestnancov oslovujeme špeciálnou pozvánkou, pričom svoj záujem vysádzať stromčeky deklarujú vyplnením a zaslaním návratky. Teší nás, že prejavený záujem každý rok vysoko prekonáva stanovené kapacitné možnosti, ktoré pravidelne zvyšujeme a určite tak budeme musieť urobiť aj v roku 2017:-)

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky