Microsoft Slovakia

Základné údaje

Názov firmy:  Microsoft Slovakia, s.r.o.

Webová stránka:  www.microsoft.com/sk-sk

Charakteristika činnosti: Microsoft je svetovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie. Spoločnosť Microsoft založili v roku 1975 William H. Gates III. a Paul G. Allen. Firma prevádzkuje pobočky vo viac než sto krajinách sveta a zamestnáva viac ako 92-tisíc ľudí.

Hlavné témy ZP:

 • Etické a zodpovedné podnikanie
 • Diverzita
 • Technológie pre všetkých
 • Flexibilita a nový svet práce
 • Dobrovoľníctvo
 • Podpora komunity

Počet zamestnancov: 360 (pobočka Česká republika a Slovensko)              

Manažér koordinujúci ZP: Marcela Havrilová, Education Lead, e-mail: marcela.havrilova@microsoft.com

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Lokálne nie, ale o našich CSR aktivitách informujeme na našom webe:

https://news.microsoft.com/uploads/2017/11/M-CSR-report-brozura-210x210-R9.pdf

https://www.microsoft.com/sk-sk/mic/press-2018-04-24.aspx

https://www.microsoft.com/sk-sk/mic/press-2015-11-06.aspx

b) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Nie

c) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno

d) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Lokalne nie.

e) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

Business Leaders Forum, Charta diverzity Slovensko a uvažujeme o vstupe do Asociace zodpovědných firem v ČR

f) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí?

 • Spoločnosť Microsoft Česká republika získala ocenenie Best Employer AON Česká republika (AON Hewitt Division).
 • Microsoft Česká republika získal 1. miesto v kategórii Nejaktraktivnější zaměstnavatel České republiky v prestížnom ocenení Randstad Employer Brand Research 2018.
 • Medailové umiestnenie v kategórii Zamestnávateľ regiónu 2018.

g) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Našim zamestnancom okrem štandardných benefitov ponúkame:

 • Dvadsať týždňov plne hradenej materskej dovolenky pre mamičky po narodení dieťaťa alebo šesť týždňov plne hradenej rodičovskej pre otca;
 • Program "Priestor pre rodinu" (Family leave) je určený biologickým aj adoptívnym rodičom, pestúnom či homosexuálnym párom a prináša aj výrazné úľavy pre zamestnancov, ktorí sa starajú o vážne chorých blízkych;
 • Nový svet práce: Vďaka využívaniu najmodernejších technologických nástrojov a flexibilnému režimu práce rastie výkonnosť a spokojnosť zamestnancov i manažérov. Kancelárie Microsoftu sú jednou z najlepších ukážok využitia a prínosu moderných technológií v praxi. Interné štúdie Microsoftu ukázali výrazné zlepšenie vo všetkých kľúčových oblastiach - spokojnosť zamestnancov sa medziročne zvýšila o 10 %, flexibilita vytvorila priestor pre lepšie zosúladenie práce a osobného života pre 84 % zamestnancov (oproti 57 % pred zavedením zmeny);
 • Dobrovoľníctvo zamestnancov- vytvárame zamestnancom príležitosti pre manuálnu pomoc aj expertné dobrovoľníctvo. Až tri pracovné dni bez krátenia mzdy môžu stráviť podporou dobročinného projektu. Naši zamestnanci sa v rámci expertného dobrovoľníctva venujú výučbe programovania, mentoringu alebo implementácii moderných technológií v neziskových organizáciách.

Všetci, ktorí vystupujú v mene spoločnosti Microsoft, vrátane našich partnerov a dodávateľov, musia konať v súlade so všetkými legislatívnymi nariadeniami, protimonopolnými zákonmi, obchodnými pravidlami, ochranou ľudských práv a duševného vlastníctva aj s antikorupčními pravidlami. Zároveň musia dodržiavať etické pravidlá, a to nad rámec platných nariadení a zákonov.

Misiou Microsoftu je umožniť každému človeku a každej organizácii na svete dokázať viac. Veríme, že zodpovednosť začína vytvorením príležitostí pre všetkých. Cieľom spoločenskej zodpovednosti Microsoftu je poskytnúť prístup k technológiám a znalostiam práve tým ľuďom a organizáciám, ktoré to potrebujú najviac a ktorých možnosti využívať moderné technológie sú často obmedzené.

Pomáhame deťom a mladým ľuďom, najmä tým, ktorí majú nejaké nevýhody, neziskovým organizáciám, vzdelávacím inštitúciám a ďalším partnerom tým, že s nimi zdieľame naše technológie, zdroje, čas a zručnosti. Pravidelne organizujeme NGO Day, kde oceňujeme inovatívne používanie technológií neziskovými organizáciami.

Prečítajte si viac o tom, ako pomáhame Slovensku rásť a dokázať viac.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky