Pfizer

Základné údaje

Názov firmy: Pfizer

Webová stránka: www.pfizer.sk

Charakteristika činnosti: Pfizer je medzinárodná farmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj nových liekov. V súlade so sloganom „Spoločne pracujeme pre zdravší svet“ Pfizer prostredníctvom originálnych liekov vracia zdravie a nádej na lepší a spokojnejší život. Spoločnosť Pfizer pôsobí na Slovensku už takmer 20 rokov a za toto obdobie sa spoločnosť stala hodnotným partnerom v oblasti zlepšovania zdravia slovenskej populácie a prispela tak k dlhšiemu, zdravšiemu a šťastnejšiemu životu.

Hlavná téma ZP: Filantropia: www.pfizer.sk/svk/o-spolocnosti/filantropia/

Počet zamestnancov (2017): 121

Manažér koordinujúci ZP: Miroslav Lednár, Public Affairs Director, e-mail: miroslav.lednar@pfizer.com

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky