Skanska

Základné informácie

Názov firmy: Skanska SK a.s.

Webová stránka: www.skanska.sk

Charakteristika činnosti: Skanska je štvrtá najväčšia developerská a stavebná skupina na svete a v Slovenskej republike pôsobí od roku 1999. Chceme byť lídrom v oblasti ekologického a trvalo udržateľného rozvoja staviteľstva, a to zvlášť s ohľadom na dodržiavanie etických zásad, bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia. Kladieme veľký dôraz na prijímanie a profesijný rozvoj našich zamestnancov.

Hlavná téma ZP: Udržateľný rozvoj

Manažér koordinujúci ZP: Mária Halašková, špecialistka komunikácie, e-mailmaria.halaskova@skanska.sk

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky