TCHIBO SLOVENSKO

Základné údaje

Názov firmy: TCHIBO SLOVENSKO, spol. s r.o.

Webová stránka:  www.tchibo.com/sk

Charakteristika činnosti: Tchibo patrí k najväčším výrobcom kávy na svete a je vedúcou firmou na trhu praženej kávy na mnohých európskych trhoch. Tchibo je rovnako jedným z najväčších medzinárodne pôsobiacich maloobchodných predajcov. Jedinečný obchodný model spoločnosti Tchibo prepája pod mottom „Objavte jedinečný svet Tchibo“ kávovú expertízu a týždenne nové tematické kolekcie spotrebného tovaru. Svoje výrobky ponúka Tchibo prostredníctvom viackanálového distribučného systému, ktorý tvorí sieť kamenných predajní Tchibo a internetový obchod. Spoločnosť bola založená v roku 1949 v nemeckom Hamburgu, kde má svoje ústredie.

Hlavné témy ZP:

 • Ochrana životného prostredia
 • Firemná kultúra a rozvoj zamestnancov
 • Podpora komunít a spolupráca sa stakeholdermi
 • Orientácia na zákazníka
 • Komunikácia trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti

Počet zamestnancov: 110 (na Slovensku)     

Manažér koordinujúci ZP: Petra Štěpová, CSR Špecialista CZ/SK, e-mail: petra.stepova@tchibo.cz                                         

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

áno, na stiahnutie tu

Správa o trvalej udržateľnosti spoločnosti Tchibo 2012 je napísaná v súlade s medzinárodne uznávanými pravidlami Global Reporting Initiative (GRI – verzia G 3.1). GRI preskúmala našu správu v auguste 2013 a potvrdila, že spĺňa najvyššiu aplikačnú úroveň A+. Táto správa takisto obsahuje „Advanced Level Commu­ni­cation on Progress to the UN Global Compact“, ku ktorej sme pristúpili v roku 2009.

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Áno. Správa bola auditovaná firmou Price­wa­ter­house­C­oopers.

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Sekcia zodpovedného podnikania a krom iného súčasťou webových stránok v slovenskom jazyku tu.

Odkaz na sekciu CSR priamo tu.

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno. Na stiahnutie tu.

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne (podpísali ste chartu, memorandum, v ktorom sa vaša spoločnosť /materská alebo slovenská/ zaväzuje presadzovať a dodržiavať princípy zodpovedného podnikania)?

Tchibo – na ceste ku 100 % udržateľnému podnikaniu.

Udržateľnosť sa stala pevnou súčasťou našej dlhodobej firemnej stratégie už v roku 2006. Na jednej strane preto, že obchodný model Tchibo, skúsenosti a veľkosť spoločnosti umožňujú docieliť reálne zmeny – napríklad v oblasti pestovania a spracovania kávy, bavlny alebo dreva. Na druhej strane preto, že sme presvedčení, že náš budúci podnikateľský úspech stojí na udržateľných procesoch.

Spolupracujeme s mnohými organizáciami menovanými nižšie, aby sme spoločne hľadali riešenie v environmentálnej a sociálnej oblasti súvisiacej s naším podnikaním.

Podrobné informácie k nášmu členstvu a partnerstva sú k dispozícii tu.

 f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

Informácie k nášmu členstvu a partnerstva sú k dispozícii tu

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí ?

Získané medzinárodné ocenenia:

Získané ocenenia- Slovensko

Získané ocenenia – Česká republika

h) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

nie

Tchibo neustále prináša nové a nové prekvapenia – každotýždenný prúd inšpiratívnych nápadov sa dostáva na pulty obchodov predovšetkým vďaka zápalu a práci našich zamestnancov. S tým tiež súvisí veľmi pestré, ale i náročné pracovné prostredie.

Práca a rodina v rovnováhe

Tchibo patrí k zamestnávateľom s priateľským prístupom k zlaďovaniu pracovného a osobného života, vrátane rodín s deťmi. To, že pomáhame našim zamestnancom skĺbiť prácu a starostlivosť o seba a rodinu, patrí k našej firemnej stratégii a má dlhodobú podporu zo strany vedenia. Uvedomujeme si totiž, že práve spokojní a lojálni zamestnanci sú pre úspech firmy kľúčoví.

Firemné programy starostlivosti o zamestnancov

Chceme, aby sa zamestnanci cítili v práci dobre a boli sme dobre fungujúcim tímom. Organizujeme preto rôzne akcie na podporu tímového ducha či programy starostlivosti o zdravie a unikátnym spôsobom prepájame bežné zamestnanecké aktivity s aspektmi zodpovednosti – snažíme sa sprostredkovať osobný zážitok, ktorý si ľudia odnesú i do svojho súkromného života.

Hodnotenie a rešpekt – základy našej firemnej kultúry

Základom nášho úspechu sú kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci. Preto Tchibo vytvára veľa príležitostí pre ich profesionálny a osobný rozvoj. Naši zamestnanci sú odmeňovaní podľa svojho výkonu a môžu tiež využívať širokú škálu benefitov, ktoré pripravujeme na základe ich podnetov a potrieb.

Zákazník je náš pán, jeho želania sú určujúce pre naše konanie

 • Primerané ceny, dobrá kvalita, priateľské poradenstvo a osobný servis. To je Tchibo.
 • So zákazníkmi komunikujeme čestne, jednoducho a jasne.
 • Rozmanitosť predajných kanálov zaisťuje dostupnosť značky Tchibo vždy a všade.
 • V obchodoch zákazník zažíva jedinečnú priateľskosť a odbornosť nášho personálu.
 • Pri spracovaní dopytov, želaní a reklamácií je nášmu zákazníkovi poskytovaný priateľský, rýchly a kulantný servis.
 • Vyhľadávame priamy osobný kontakt so zákazníkom a staráme sa o neho.
 • Ochrana osobných dát našich zákazníkov je samozrejmosťou.
 • Želania zákazníkov sa dozvedajú naši vedúci pracovníci vďaka pravidelnému kontaktu s obchodným tímom.
 • Rozhodnutia a procesy hodnotíme z pohľadu významu pre zákazníka.
 • Máme nadštandardný čas možnosti vrátenia nepoužitého tovaru, a to 1 mesiac (pri kúpe on-line i v kamennom obchode). 

Ponúkame kvalitu špecializovaného obchodu za primerané ceny

 • Produkty Tchibo spĺňajú najvyššie požiadavky na bezpečnosť výrobku.
 • Produkty Tchibo sa vyznačujú dlhou životnosťou.
 • Požiadavky Tchibo na kvalitu sa orientujú podľa štandardov najlepších značiek.
 • Kvalitu našich výrobkov kontrolujú naši vlastní pracovníci pred výrobou, počas výroby i po nej.

Zákazníkom ponúkame výrobky produkované udržateľným spôsobom

 • Viac ako 40 % kávy Tchibo bolo v roku 2016 vypestovanej udržateľným spôsobom
 • Všetky kávové nápoje v našich kávových baroch pripravujeme z kávy Fairtrade.
 • Tiež všetka káva a čaj pre kapsulový systém Cafissimo pochádzajú z certifikovanej udržateľnej produkcie. 
 • Viac než 80 % textilných výrobkov predaných v roku 2016 bolo vyrobených z biobavlny.
 • Tchibo sa v roku 2016 stalo 3. najväčších predajcom výrobkov z biobavlny na svete.
 • Celý sortiment záhradného nábytku z tropického a boreálneho tvrdého dreva vyrábame z dreva s certifikáciou FSC®

Zodpovednosť voči dodávateľom spotrebného tovaru a ích kvalifikácia

Sme presvedčení, že úspech v podnikaní nemá byť dosahovaný na úkor ľudí a prírody. Preto neustále zlepšujeme pracovné podmienky v továrňach, kde sa tovar pre Tchibo vyrába. Základom všetkých našich obchodných vzťahov s výrobcami je Kódex spoločenského správania (Social Code of Conduct, SCoC), ktorý je tiež neoddeliteľnou súčasťou všetkých obchodných zmlúv od roku 2006. V roku 2011 sme Kódex rozšírili, aby zahŕňal takisto environmentálne otázky, ako je energetická účinnosť.

Našim dodávateľom poskytujeme v rámci programu WE (Worldwide Enhancement of Social Quality) podporu pri zavádzaní požiadaviek a noriem smerujúcich k trvalému zlepšeniu pracovných podmienok v továrňach, a to už od roku 2007. Tento program prepája manažérov a zamestnancov tovární s našimi nákupcami, aby spoločne vytvárali a implementovali akčné plány vedúce k zlepšeniu pracovných podmienok vo výrobných závodoch. Doposiaľ sa do programu zapojilo alebo ho úspešne absolvovalo 323 výrobcov (2015).

Zodpovednosť voči pestovateľom kávy a ích budúca životaschopnosť

Na ceste k 100 % udržateľnému podnikaniu je naším strednodobým cieľom dodávať kávu vypestovanú iba v súlade s ekologickými, spoločenskými a ekonomickými štandardmi, a zaistiť tak farmárom trvalé živobytie. Pre nás je to jediná cesta, ktorá zaručí dostatok kvalitnej kávy i vo vzdialenejšej budúcnosti.

Výzvy, ktorým čelí kávové odvetvie však nie je možné vyriešiť iba certifikovaním fariem. Preto spolupracujeme s prírodovedcami, školiteľmi, exportérmi a obchodníkmi, štandardizačnými, vládnymi i nevládnymi organizáciami, aby sme prostredníctvom programu Tchibo Joint Forces!® podporili podnikanie drobných pestovateľov a zvýšili ich výnosy. Chceme, aby farmári vnímali pestovanie kávy ako zaujímavý zdroj obživy, ktorému sa chcú venovať, a aby si rozširovali znalosť udržateľných pestovateľských metód a prijali ich za svoje, a mohli sa tak v podnikaní s kávou udržať ako naši partneri.

Konkurenciu považujeme za zdravú a rešpektujeme ju. Z nášho pohľadu je dobrá na to, aby nás nenechala „zaspať na vavrínoch“ a nútila nás neustále sa zlepšovať.

Dodržiavanie etických obchodných praktík a správne podnikateľské konanie (Code of Conduct) sú samozrejmosťou.

Ako aktívny člen spoločnosti sme si vedomí svojej zodpovednosti. Podporujeme projekty, ktoré dodržujú princíp „pomáhať ostatným, aby si dokázali pomôcť sami“, a to najmä v krajinách, z ktorých pochádza káva a bavlna, dôležité suroviny pre naše výrobky.

Káva: Denné centra pre deti v Guatemale

Vďaka charitatívnej kampani, ktorá prebiehala v roku 2013 v Nemecku, sme získali finančné prostriedky v hodnote viac než 1 milión eur na náš detský projekt v Guatemale. Počas zberu tak v roku 2013 navštevovalo viac ako 650 farmárskych detí naše šesťdenné centrá celodennej starostlivosti.

Viac informácií nájdete tu. 

Káva: Podpora rodín farmárov na úpätí hory Mount Kenya

V roku 2011 sme rozbehli projekt Mount Kenya. Spolu so skupinami na pomoc ženám sme definovali štyri oblasti projektu, v ktorých priamo alebo nepriamo podporujeme tisícky žien farmárov a ich rodiny: pomáhame vytvoriť infraštruktúru pre dodávky vody, poskytujeme ženám výučbové materiály a organizujeme školenia. Ďalej sa staráme o školskú dochádzku sirôt a ponúkame asistenciu pri obstarávaní domáceho dobytka a stavebného materiálu na výstavbu chlievov a plotov. Tieto projekty sú základnými stavebnými kameňmi na zaistenie živobytia žien a umožňujú im naďalej zlepšovať ich životné podmienky.

Viac informácií najdete tu.

Bavlna: Školský projekt Tchibo v Benine

Vzdelávanie je kľúčom k trvalo udržateľnému rozvoju. V roku 2010 sme preto za pomoci organizácie Aid by Trade Foundation a ďalších partnerov iniciovali školský projekt v západoafrickom Benine. V šiestich komunitách tu pracujeme na zlepšení školskej infraštruktúry a kvality výučby. Doposiaľ boli postavené dve školy, rozdelených 20 000 školských uniforiem, 10 000 učebníc a založených desať školských záhrad. Medzi ďalšie akcie patrí zriaďovanie školských jedální a výstavba studní.

Viac informácií najdete tu.

Na lokálnej úrovni sa angažujeme v oblasti manuálneho a expertného dobrovoľníctva.

Pokiaľ má byť naše podnikanie v dobrej kondícii i v budúcnosti, je nevyhnutné, aby zostalo životné prostredie nepoškodené. Preto je pre nás primárna ochrana klímy a zachovanie zdrojov v dodávateľskom reťazci, teda v miestach nášho pôsobenia rovnako ako pri doprave a rozosielaní nášho tovaru.

Všetky informácie najdete tu (v angličtině).

Zachovanie zdrojov, ochrana klímy

Úspora energie, zníženie emisií

Doprava a preprava

Káva a ochrana životného prostredia

Káva je vzácna plodina. Úrodná pôda, čistá voda a vhodné klimatické podmienky rozhodujú o tom, či káva bude kvalitná a či jej bude dostatok. Farmárom však často chýba znalosť pestovateľských metód ohľaduplných k životnému prostrediu. Preto sme sa stali spoluzakladateľmi iniciatívy Coffee & Climate, ktorá venuje pozornosť zmenám klímy a pomáha pestovateľom kávy prispôsobiť sa dopadu zmien na miestnu klímu.

Viac informácií najdete tu.

Drevo a bavlna z udržateľných zdrojov

Náš záhradný nábytok z tvrdého tropického a boreálneho dreva je vyrobený výhradne z dreva s certifikáciou FSC® zo zodpovedne obhospodarovaných lesov.

Naším cieľom je neustále zvyšovať podiel zodpovedne vypestovanej bavlny používanej na výrobu našich textílií – v roku 2016 predstavoval jej podiel v textíliách z bavlny alebo s jej prímesou viac než 80 %. Preto spolupracujeme s partnermi, ktorých cieľom je celosvetovo dosiahnuť prechod od konvenčného k zodpovednému pestovaniu bavlny.

Viac informácií najdete tu.

 

Všetky informácie najdete tu.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky