Tesco Stores SR

Základné informácie

Názov firmy: TESCO STORES SR, a.s.

Webová stránka: www.tesco.sk

Charakteristika činnosti: Tesco Stores SR, a. s. je maloobchodná spoločnosť prevádzkujúca sieť obchodných jednotiek, ktorá v Slovenskej republike pôsobí už od roku 1996.

Počet zamestnancov (2017): 9 600                     

Manažér koordinujúci ZP: Veronika Bush, manažérka oddelenia komunikácie a kampaní, e-mail: vbush@sk.tesco-europe.com

 

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Zodpovedné podnikanie zastrešujeme pod firemnou Nadáciou Tesco, ktorá každoročne zverejňuje výročnú správu - https://tesco.sk/tesco-sr/spolocenska-zodpovednost/nadacia-tesco/.

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom?

Áno.

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno – na stiahnutie tu

d./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Áno, naša materská firma Tesco PLC je členom viacerých združení zaoberajúcich sa zodpovedným podnikaním. Na Slovensku sme stabilným členom Business Leaders Fóra a Asociácie firemných nadácií.

e./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

 • Via Bona Slovakia 2008 – Hlavná cena za projekt Plán zodpovedného susedstva a Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia;
 • TOP Firemný filantrop 2011 - 2. miesto;
 • Via Bona Slovakia 2012 - Prozákaznícka firma roka 2012;
 • 2016 – Múza Merkúra, kategória CSR v obchode;
 • 2017 – Certifikát transparentnej firemnej nadácie, AsFin & KPMG Slovensko.

f./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie.

 Starostlivosť o zamestnancov a benefity

Našim zamestnancom poskytujeme férovú mzdu a prepracovaný systém benefitov, napríklad zamestnaneckú zľavu 10% na nákupy v našich prevádzkach, vianočný bonus, sociálny fond, možnosť flexibilnej práce alebo príplatky za prácu počas víkendov. Aktuálne potreby našich zamestnancov pravidelne prehodnocujeme na stretnutiach so zamestnaneckými odbormi a prostredníctvom kolektívnej zmluvy.

Venujeme sa aj unikátnemu projektu Tesco Anjel, v rámci ktorého pomáhame jednorazovou finančnou pomocou tým zo zamestnancov, ktorých v živote postihne nepríjemná udalosť. Každé leto organizujeme aj dvojfázový letný tábor Tesco Anjela pre deti z rodín v ťažšej rodinnej alebo finančnej situácii.

Vzdelávanie zamestnancov:

 • množstvo vzdelávacích a tréningových programov,
 • program trainee: špeciálny rozvojový program určený čerstvým absolventom vysokých škôl,
 • pre študentov vysokých škôl ponúkame zapojiť sa do platného programu „štipendium“, pričom je možné uchádzať sa aj o študijnú prax,
 • svojim zamestancom poskytujeme prepracovaný systém interných aj externých školení zameraných na osobný aj pracovný rozvoj.

Naša ponuka tovaru odráža nový životný štýl a kladie dôraz na oblasti zdravia a životného prostredia, ktoré považujeme za kľúčové vo vzťahu k zákazníkom, zamestnancom ako aj k samotným dodávateľom. Naši zamestnanci kontrolujú kvalitu výrobkov, neustále dbáme na dodržiavanie prísnych noriem kvality a snažíme sa vytvárať s našimi dodávateľmi dlhodobé vzťahy, aby sme spolu mohli splniť očakávania zákazníkov.

 • vo všetkých obchodoch sú zriadené centrá služieb zákazníkom so zamestnancami vždy pripravenými vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov;
 • stále posilňujeme svoju ponuku o nové rady vlastnej značky Tesco Healthy Living, Tesco Organic, Tesco Vitakids, Tesco Pravá chuť, Tesco Finest a iné;
 • väčšina obalov potravinových výrobkov Tesco značky má jednoduchšie značenie nutričných hodnôt popri štandardnom označení (GDA);
 • od roku 2007 ponúkame zákazníkom aj jutovú tašku, ktorá predstavuje ekologickejšiu alternatívu k igelitovým taškám;
 • od roku 2007 môžu zákazníci, ktorí nemajú možnosť v mieste svojho bydliska separovať odpad z domácnosti, využiť zberné miesta na separovaný odpad pred vybranými Tesco obchodmi na Slovensku;
 • od roku 2008 poskytujeme zákazníkom viac benefitov prostredníctvom vernostného programu Clubcard;
 • v rámci inovácií poskytujeme nové možnosti nakupovania prostredníctvom skeneru – Scan & Shop alebo vlastného mobilného zariadenia – Scan & Shop Mobile, ktoré zobrazuje priebežnú cenu nákupu priamo na obrazovke,
 • poskytujeme možnosť dovozu tovaru priamo k zákazníkom domov – Tesco potraviny domov.

V našom prístupe k dodávateľom kombinujeme vysoké etické princípy a podporu lokálnych malých a stredných dodávateľov v podnikateľskom raste.

Na základe spolupráce s dodávateľmi a členstva v Ethical Trading Initiative sme vypracovali vlastnú stratégiu ako minimalizovať riziko nedodržovania etických zásad vo svojom dodávateľskom reťazci.

Malých a stredných dodávateľov podporujeme navyše zjednodušením prístupu tak, aby boli schopný dodávať do obchodnej siete. Podporíme ich špeciálnym priestorom na predajni, nižšími požiadavkami na dodacie lehoty a objemy a umožníme im dodávať priamo do vybranej lokálnej predajne. Ako prví na Slovensku sme skrátili splatnosť faktúr pre menších dodávateľov na 15 dní.

Prostredníctvom Nadácie Tesco od roku 2014 organizujeme projekt Farmárskeho grantu, ktorý umožňuje farmárom a malým producentom potravín bezplatnú účasť na špeciálne vytvorených vzdelávacích kurzoch a terénnom poradenstve, ktoré im umožnia získať poznatky nielen z odbornej ale aj z obchodníckej stránky. Pod vedením odborníkov sa tu môžu učiť technologickým postupom pri spracovaní surovín ale aj marketingu a základom budovania vlastnej značky.

Spoločnosť Tesco Stores SR a.s. koná v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike týkajúcimi sa duševného vlastníctva, vzťahov s obchodnými partnermi a ochrany hospodárskej súťaže. V spoločnosti je navyše implementovaný etický kódex, ktorý upravuje vzťahy a štandardy správania sa voči zákazníkom, akcionárom, komunitám, dodávateľom a zamestnancom.

Od svojho príchodu na Slovensko pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú. Záleží nám aby naše komunitné aktivity mali naozaj lokálny charakter a preto spolupracujeme s organizáciami naprieč celým Slovenskom.

 • v spolupráci s Nadáciou Pontis pravidelne organizujeme program Vy rozhodujete, my pomáhame, vďaka ktorému sa nám doposiaľ podarilo finančne podporiť už viac ako 230 projektov z rôznych regiónov a oblastí spoločenského života v celkovej sume vyše 300 000 eur,
 • celoročne darujeme potravinové prebytky z našich obchodov v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska lokálnym charitám,
 • pravidelne organizujeme Vianočnú potravinovú zbierku v našich obchodoch, pričom v priebehu minulého roka sme vyzbierali 110 ton potravín, z ktorých je možné pripraviť až 275 000 porcií teplého jedla pre ľudí v núdzi,
 • drobné darcovstvo – každý z našich vyše 150 obchodov má pridelený vlastný rozpočet na lokálne komunitné aktivity vo svojom regióne.

V oblasti životného prostredia sa zameriavame hlavne na boj s potravinovým odpadom a jeho následkami na zhoršovaní životného prostredia v súvislosti s 12. cieľom udržateľného rozvoja (SDG) – zodpovednej výroby a spotreby.

 • aktívne podporujeme medzinárodnú akčnú skupinu Champions 12.3, ktorej cieľom je znížiť potravinový odpad na Zemi do roku 2030 o polovicu,
 • do konca roka 2020 sme sa zaviazali darovať potravinové prebytky ľuďom v núdzi zo všetkých našich obchodov v strednej Európe,
 • spolupracujeme s našimi dodávateľmi a v rámci špeciálnych programov ako napríklad „Perfectly Imperfect“ od nich odoberáme aj produkty, ktoré by neprešli bežnými štandardami,
 • v roku 2008 sme otvorili na Slovensku prvý nízkoenergetický - drevený obchod Tesco v Rajci, ktorý je postavený z prírodných materiálov, ako sú drevo, slama a ovčia vlna.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky