01. 04. 2020 Accenture

Accenture: Tipy pre rozbehnutie dištančného vzdelávania v školách (nielen) pre rodičov

Jednou z oblastí, ktorá trápi zamestnancov – pracujúcich rodičov v dobe pandémie ochorenia COVID-19, je zabezpečenie kontinuity vzdelávania svojich deti.

Na základe vlastnej skúsenosti s tým, že prechod na dištančné vzdelávanie nie je v podmienkach tej-ktorej školy úplne jednoduchou úlohou, pripravila skupina dobrovoľníkov z Accenture jednoduchý prehľad vhodných online nástrojov a platforiem, použiteľných v závislosti od digitálnej vyspelosti školy, resp. jej aktuálnych ambícií a možností v oblasti implementácie možných technologických riešení.

Hlavným cieľom bolo pomôcť svojim kolegom – rodičom, aby dané informácie jednoduchou a zrozumiteľnou formou mohli zdieľať so školami a učiteľmi svojich detí. Pre účely tohto prehľadu školy preto rozdelili do 3 kategórií.

1. Základná úroveň IT vyspelosti – školy, kde v tejto chvíli neuvažujú okamžite z rôznych dôvodov o komplexnejšom riešení dištančného vzdelávania napr. s použitím nástrojov Office 365 alebo G*Suite a potrebujú odporučiť vhodné nástroje na rýchlo spustiteľné vedenie videohovorov, či pár ďalších tipov pre rozšírené využitie Edupage a pod. Vhodné nástroje pre tieto školy sú napr.:

 • Edupage Najrozšírenejší portál na slovenských školách. Ponúka množstvo možností pre učiteľov i rodičov.  Okrem iného zadávanie úloh, testov, známkovanie, písomnú komunikáciu s rodičom a deťmi…
 • ZOOM Výborný nástroj na vedenie videohovorov. V základnej verzii je zdarma. Veľmi jednoduché na používanie, stačí internet. Možnosť zdieľať obrazovku, virtuálnu tabuľu. Možné  hlásiť sa, rozdeliť účastníkov do podskupín na oddelenú komunikáciu, stíšenie účastníkov. Až 40 kamier môže byt pripojených naraz, limitáciou je maximálna dĺžka hovoru 40 minút.
 • Youtube Žiakom  len jednoducho rozpošlete link na vaše video. Samotný Youtube nenatáča, video musíte mať už pripravene cez mobil, alebo aplikáciu na vašom počítači..
 • VIBER nástroj na  komunikáciu a chatovanie. Je možné vytvoriť si skupinu s vlastnou triedou a následne komunikovať, posielať si zadania a prípadné viesť video hovor. Dá sa inštalovať na mobile aj na počítači. Neodporúčame však na vedenie hodiny (nedá sa zdieľať obrazovka) . Jednotlivé linky na návody nájdete v našom prehľade link.

2. Stredná úroveň IT vyspelosti – školy bez vlastnej  domény, ale so záujmom implementovať komplexné riešenia ako napr. Office 365 alebo G*Suite a získať tak robustné dlhodobé riešenie pre dištančné vzdelávanie. V prípade, že sa škola rozhodla pre využitie Office 365 alebo G*Suite, je potrebné urobiť nasledovné kroky:

 1. Zistiť, či má škola vlastnú doménu. To znamená, že v názve webstránky nemá napríklad slovo Edupage. Webstránka (doména) zsphorova.sk patrí ZŠ Pavla Horova. Naopak doména www.zsphorova.edupage.org patrí stránke Edupage.
 2. Ak škola vlastnú doménu nemá, je potrebné doménu založiť. Školu to bude stáť 17, 88 EUR ročne a trvá to približne 10 minút. Ako na to, zistíte tu.
 3. Po založení vlastnej domény sa môže škola registrovať na platformách Microsoft alebo Google.
 4. Po registrácii príde krok s overením domény, teda či ide o doménu školy a či táto doména napatrí niekomu inému. Postupovať treba podľa tohto návodu.
 5. Skopírovany link je porebné poslať na HELPDESK@WEBSUPPORT.SK s prosbou o vloženie textu do DNS TXT súboru vašej novo založenej domény.
 6. Nejde to? Pomoc od Microsoftu je dostupná na na emailovej adrese teams@datapac.sk, o pomoc od Google môžete požiadať prostredníctvom pomocou formulára tu.

3. Vysoká úroveň IT vyspelosti – riešenia Office 365 Education alebo G*Suite sú už na škole nainštalované, ale je stále potrebné pomôcť s návodmi a tipmi  ako ich používať:

 • Výborné videá o G-suite je možné nájsť tu a o Office 365 tu.
 • prehľade nájdete aj tipy na rôzne vzdelávacie portály – za všetky odporúčame napr. sk, plný výborných testov a úloh pre deti.
 • Pre podporu a zdieľanie materiálov a tipov nielen pre učiteľov, ale aj rodičov odporúčame FB skupinu Zavretá škola.

Prehľadné zhrnutie vhodných nástrojov, spolu s referenciami na užitočné informácie k nim, je možné stiahnuť a zdieľať podľa potreby.

Z dlhodobého hľadiska je samozrejme najvhodnejšie rozhodnúť sa pre jedno z komplexných riešení – či  už od Microsoft (Office 365 Education) alebo  G*Suite od Google. Oba systémy okrem iného komplexne riešia založenie emailov všetkým študentom a učiteľom,  nástroje na neobmedzené vedenie video hovorov a chatovanie, systémy na zdieľanie súborov a mnoho ďalšieho… Treba si však uvedomiť, že ich “rozbehnutie“ na škole vyžaduje potrebnú dávku IT zručností a investovaného času.

Je vhodné  obrátiť sa preto na správcu siete školy, resp. učiteľa/rodiča, ktorý je technicky zdatný a má potrebnú kapacitu. Pritom Microsoft v súčasnej situácii ponúka telefonickú podporu školám zdarma tu. Pre ilustráciu, „rozbehanie“ G*Suite na jednej škole (spolu so zriadením všetkých emailov študentom atď.) zaberie odhadom od okolo 100 hodín.

Nech už si škola zvolí akékoľvek riešenie, dôležité je, ako v súčasnej situácii dokáže zvolené nástroje čo najefektívnejšie využiť v rámci vzdelávacieho procesu.