Podujatia a aktivity Business Leaders Forum

Programová správa BLF za rok 2021

Networkingové stretnutia členov

Štyrikrát do roka sa stretávame a diskutujeme na vopred zvolené CSR témy. Príklady z praxe si členovia BLF vymieňajú aj v rámci stretnutia výkonných riaditeľov (raz ročne) a stretnutí v regiónoch (podľa potreby).

Pozrieť harmonogram na rok 2022

BLF Štafeta a odborné semináre

BLF Štafeta je séria mentoringových podujatí, na ktorých si členské firmy radia navzájom v CSR témach podľa svojho záujmu za účasti externých odborníkov. V roku 2021 sme zorganizovali štafety na témy Budovanie zodpovednej kultúry na pracovisku, Ženy v vedení a Meranie CO2 stopy. Okrem toho sme zorganizovali odbormé semináre na témy Ako robiť zbierky šatstva udržateľným spôsobom, Ako sledovať a vyčísliť dobrovoľníctvo (v rámci skupiny Firmy komunite) a Nevedomé stereotypy, Inkluzívnejšie pracoviská: rola štátu, Jednorodičovské rodiny (v rámci iniciatívy Charta diverzity).

Pozrieť harmonogram na rok 2022

Business Leaders Forum CSR Summit

Najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe. Už 18 rokov prinášame na Slovensko svetových rečníkov, spájame CSR expertov a otvárame diskusie na najnovšie témy a trendy z oblasti udržateľného biznisu vo svete. Prinášame kvalitný obsah, reálne príklady firiem a praktické riešenia – tešíme sa, že naši účastníci vždy odchádzajú s praktickými tipmi, ako poctivo robiť CSR.

BLF CSR Summit 2021

Viac…

Odporúčania pre zodpovedné podnikanie

Chceme, aby sa zodpovedné podnikanie stalo na Slovensku normou. Každý rok pripravujeme praktické rady pre firmy, ktoré sa chcú posunúť o svojej zodpovednosti ďalej. Naše odporúčania na konkrétne CSR témy sú k dispozícii zdarma na stiahnutie.

Viac…

Prednášky pre študentov

Dlhodobo spolupracujeme s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, kde v rámci voliteľného predmetu Zodpovedné podnikanie členské firmy BLF približujú študentom CSR zo svojej praxe.

Viac…

Via Bona Slovakia

BLF je tradičným hlavným partnerom jediného ocenenia, ktoré na Slovensku už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a inšpiruje nimi ďalšie firmy. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodujú nezávislé komisie odborníkov.

Viac…

Charta diverzity

Sme administrátorom iniciatívy, ktorá ako prvá a jediná na Slovensku združuje firmy a organizácie hlásiace sa k podpore rozmanitosti na pracovisku. Pre signatárov Charty organizujeme pravidelné stretnutia, odborné i verejné podujatia.

Viac…

Fond pre transparentné Slovensko

Fond vznikol z iniciatívy siedmich členských firiem BLF v roku 2012. Jeho hlavným cieľom je zlepšovať
transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie v krajine podporou watchdogových a analytických organizácií.

Viac…

Firmy komunite

Táto pracovná skupina (v minulosti známa ako Engage) združuje firmy, ktoré chcú úspešne rozvíjať programy dobrovoľníctva pre svojich zamestnancov. Vznikla na pôde BLF, ale rovnako ako aj ostatné naše iniciatívy je v súčasnosti otvorená aj ostatným firmám.

Viac…

Digital skills

Digital skills je platforma, ktorú v rámci združenia Business Leaders Forum vytvorili niektorí jeho členovia. Aktivity platformy sú zamerané na budovanie a zlepšovanie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov a tiež efektívne využívanie digitálnych technológií vo vzdelávacom procese.

Viac…

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.