Podujatia a aktivity Business Leaders Forum

Programová správa BLF za rok 2023

Networkingové stretnutia členov

Štyrikrát do roka sa stretávame a diskutujeme na vopred zvolené ESG témy. Príklady z praxe si členovia BLF vymieňajú aj v rámci stretnutia výkonných riaditeľov (raz ročne) a stretnutí v regiónoch (podľa potreby).

Pozrite harmonogram na rok 2023

Odborné semináre/webináre

Organizujeme ich niekoľkokrát do roka na aktuálne ESG témy. V roku 2022 sme zorganizovali webináre na témy Zelený nákup, Ženy vo vedení a Energetická efektívnosť v čase krízy. Okrem toho sme pripravili viaceré podujatia a stretnutia na tému dobrovoľníctva a angažovanosti v rámci pracovnej skupiny Firmy komunite, ako aj na témy diverzity a inklúzie v rámci iniciatívy Charta diverzity

Pozrite harmonogram na rok 2023

BLF Summit

Už 19 rokov otvárame diskusie na aktuálne celospoločenské témy a trendy z oblasti udržateľného biznisu. Najväčšie podujatie o spoločenskej zodpovednosti na Slovensku malo v roku 2022 hybridnú podobu. Venovalo sa širokému spektru tém – od Cieľov SDGs cez dezinformácie a rodové stereotypy až po ESG reportovanie.

Prejdite na web stránku podujatia

Odporúčania pre zodpovedné podnikanie

Chceme, aby sa zodpovedné podnikanie stalo na Slovensku normou. Každý rok pripravujeme praktické rady pre firmy, ktoré sa chcú posunúť vo svojej zodpovednosti ďalej. Naše odporúčania na konkrétne ESG témy sú k dispozícii zdarma na stiahnutie pre širokú verejnosť.

Prečítajte si BLF odporúčania

Prednášky pre študentov

Dlhodobo spolupracujeme s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, kde v rámci dvoch voliteľných predmetov Zodpovedné podnikanie a Podnikové riadenie členské firmy BLF približujú študentom konkrétne aktivity zo svojej praxe.

Via Bona Slovakia

BLF je tradičným hlavným partnerom jediného ocenenia, ktoré na Slovensku už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a inšpiruje nimi ďalšie firmy. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodujú nezávislé odborné komisie.

Prejdite na web stránku ocenenia

Charta diverzity

Sme národným administrátorom iniciatívy, ktorá ako jediná na Slovensku združuje firmy a organizácie hlásiace sa k podpore rozmanitosti na pracovisku. Pre signatárov Charty organizujeme pravidelné stretnutia, odborné i verejné podujatia.

Prejdite na web stránku Charty

Firmy komunite

Táto pracovná skupina (v minulosti známa ako Engage) združuje firmy, ktoré chcú úspešne rozvíjať programy dobrovoľníctva pre svojich zamestnancov a zamestnankyne. Vznikla na pôde BLF, ale rovnako ako aj ostatné naše iniciatívy je v súčasnosti otvorená aj ostatným firmám.

Prečítajte si viac o pracovnej skupine

Digital skills

Digital skills je platforma, ktorú v rámci združenia Business Leaders Forum vytvorili niektorí jeho členovia. Aktivity platformy sú zamerané na budovanie a zlepšovanie digitálnych kompetencií učiteľov/učiteliek a žiakov/žiačok a tiež efektívne využívanie digitálnych technológií vo vzdelávacom procese.

Prečítajte si viac o iniciatíve

Fond pre transparentné Slovensko

Fond vznikol z iniciatívy siedmich členských firiem BLF v roku 2012. Jeho hlavným cieľom je zlepšovať transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie v krajine podporou watchdogových a analytických organizácií.

Prejdite na web stránku Fondu

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.