05. 12. 2017

Charta Diverzity

Celkovo k Charte diverzity pristúpilo už 31 signatárov. Prvé firmy sa k Charte pridali ešte v máji, keď sa na Slovensku táto dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou rozbehla. Spustenie národnej Charty diverzity je v súlade s Akčným plánom predchádzania všetkých foriem diskriminácie na roky 2016 až 2019 pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

​Ministerstvo spravodlivosti SR je vôbec prvou inštitúciou zo štátnej a verejnej sféry na Slovensku, ktorá pristúpila k Charte diverzity SR. Ministerstvo je totiž zodpovedné za koordináciu a tvorbu štátnej politiky v oblasti ľudských práv a má v gescii antidiskriminačný zákon. Podpisom charty sa ministerstvo zaviazalo rešpektovať, posilňovať a zachovávať rôznorodosť na pracovisku a tým vytvárať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, či empatie, ktorá nám umožňuje zamestnávať tých najlepších ľudí a pomáha im byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov.

Rôznorodosť bude podporovať aj ďalších 12 subjektov

 „Diverzita nie je nič iné ako základná ľudská slušnosť. A túto slušnosť treba dostať do všetkých sfér spoločnosti,“ uviedla Soňa Porubská zo spoločnosti Zentiva Czech Republic & Slovakia počas slávnostného podpisovania Charty Diverzity. Okrem Zentivy k Charte diverzity pristúpila aj spoločnosť Adient.  „V našej spoločnosti pracuje až 26 národností, diverzita je pre nás úplne prirodzená. Nezabúdali sme na ňu ani pri rekonštrukcii našich priestorov, kde sme vytvorili samostatné miestnosti pre mamičky s deťmi,“ povedal Peter Kováč, riaditeľ Bratislava Business Center spoločnosti Adient.

Kto všetko sa aktuálne pridal k Charte: Accenture, Adient, DXC Technology, Hewlett-Packard Enterprise, IKEA, L´Oreal, Microsoft, Ministerstvo spravodlivosti SR, Sanofi, SAPIE,  Slovak Telekom, VSE Holding a Zentiva.

Celkovo k Charte diverzity pristúpilo už 31 signatárov. Prvé firmy sa k Charte pridali ešte v máji, keď sa na Slovensku táto dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou rozbehla. Spustenie národnej Charty diverzity je v súlade s Akčným plánom predchádzania všetkých foriem diskriminácie na roky 2016 až 2019 pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ďalšie firmy či organizácie sa môžu uchádzať o signatárstvo prostredníctvom webstránky www.chartadiverzity.sk. Členstvo je dobrovoľné a bezplatné.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.