16. 06. 2021 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Coca-Cola vydáva správu o udržateľnosti 2020, tentokrát v celkom novom šate

Spoločnosť Coca-Cola HBC Česká republika a Slovensko tento rok kompletne zmodernizovala vydanie svojej pravidelnej Správy o udržateľnosti a vydáva ju nanovo v interaktívnej podobe.

Správa o udržateľnosti 2020, ktorej cieľom je informovať stakeholderov, obchodných partnerov i verejnosť o krokoch, ktoré spoločnosť podniká pri napĺňaní svojich cieľov v oblasti zodpovedného prístupu, je teraz k dispozícii plne online v slovenskom, českom i anglickom jazyku. Okrem nadčasovo spracovaných textov, grafík a videí nechýba ani možnosť vypočuť si informácie v podobe podcastu kedykoľvek a kdekoľvek. Čitatelia tak získajú ľahký prístup a náhľad do reportovaných dát a udalostí bez toho, aby museli po kľúčových informáciách zdĺhavo pátrať.

Coca-Cola HBC je jednou z prvých spoločností, ktorá o udržateľnosti svojho podnikania a krokoch, ktoré v tejto oblasti podstupuje, reportuje verejne prostredníctvom online prezentácie. Správa o udržateľnosti 2020 je jedinečná navyše tým, že vďaka využitiu moderných multimediálnych nástrojov sprístupňuje zložité a komplexné nefinančné dáta naozaj širokej verejnosti. Čitatelia z radov odborníkov, partnerov, zákazníkov či spotrebiteľov tak jednoducho získajú informácie o tom, ako spoločnosť počas minulého roka pomohla k zlepšeniu životného prostredia, ako pristupuje k otázkam zdravia, k rozvoju miestnych komunít a k práci s mladými ľuďmi v oblasti vzdelávania a pracovných skúseností.

„Vďaka kompletnému prepracovaniu konceptu Správy o udržateľnosti sme si overili, že aj nefinančný reporting sa dá robiť zaujímavou a zrozumiteľnou formou. V správe využívame moderné nástroje, ktoré každému jednoducho umožňujú nahliadnuť pod pokrievku toho, čo naša spoločnosť v oblasti zodpovednosti a udržateľnosti podniká. Čitatelia si navyše môžu užívať obsah správy v rôznych podobách, ku ktorému sa môžu bez problémov kedykoľvek opäť vrátiť. Veríme, že sa staneme inšpiráciou pre ďalšie krajiny v našej skupine,“ uvádza Jan Václav Kašpar, manažér spoločenskej zodpovednosti a komunít Coca-Cola HBC CZ/SK.

Spoločnosti sa v minulom roku napríklad podarilo znížiť uhlíkovú stopu prepočítanú na liter vyrobeného nápoja oproti roku 2018 na polovicu. Správa tiež informuje o výmene servisných vozidiel za CNG modely, o pomoci start-upom, ktoré sa zaoberajú klimatickými zmenami či o starostlivosti o vodu v krajine v Prahe 14 a na Broumovsku.

Coca-Cola zároveň rieši zodpovedné využívanie zdrojov a produkciu odpadu – znižuje spotrebu vody, ušetrí zhruba 650 ton plastového odpadu ročne, a navyše sú všetky jej plastové obaly 100 % recyklovateľné.

Štruktúra Správy o udržateľnosti 2020 zodpovedá hlavným pilierom spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti spoločnosti Coca-Cola HBC, ako je napríklad znižovanie emisií a starostlivosť o klímu, starostlivosť o vodu a vodné zdroje, svet bez odpadu či inkluzívny prístup v rozvoji spoločnosti. Kreatívne poňatie online prezentácie navyše vychádza z grafického konceptu nového webu celej skupiny. Jednotlivé kapitoly si možno nielen prečítať, ale aj pozrieť alebo vypočuť ako podcast. Súčasťou online prezentácie je tiež rad inovatívnych prvkov vrátane videí, grafík a zaujímavých interaktívnych nástrojov, ktoré vhodne prepájajú jednotlivé informácie v jeden kompaktný celok. Všetky informácie sú navyše dostupné v slovenskom, českom i anglickom jazyku.

Správa o udržateľnosti 2020

Skupina Coca-Cola HBC každoročne reportuje okrem globálnych aktivít aj kroky a výsledky vo svojich záväzkoch udržateľnosti za Českú republiku a Slovensko. Sleduje tak a vyhodnocuje potreby a záujmy kľúčových partnerov a stakeholderov. Dáta vstupujúce do lokálnej Správy o udržateľnosti sú overované nezávislým audítorom, spoločnosťou Denkstatt. Posledný audit výsledkov a dát vykonali audítori v januári 2021. V tejto Správe o udržateľnosti sú obsiahnuté informácie o spoločnosti za rok 2020 a tie zároveň vstupujú do pravidelného globálneho reportu Integrated Annual Report.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.