29. 09. 2016

CRH sa stalo členom BLF

Do Business Leaders Forum (ďalej len BLF), združenia firiem, ktoré chcú byť lídrami v zodpovednom podnikaní, vstupujú od októbra štyri nové spoločnosti – Adient Slovakia s.r.o.; CHR (Slovensko) a.s., dm drogerie markt, s.r.o. a Kia Motors Slovakia s.r.o.

Do Business Leaders Forum (ďalej len BLF), združenia firiem, ktoré chcú byť lídrami v zodpovednom podnikaní, vstupujú od októbra štyri nové spoločnosti – Adient Slovakia s.r.o.; CHR (Slovensko) a.s., dm drogerie markt, s.r.o.Kia Motors Slovakia s.r.o.

„Firmy združené v BLF verejne deklarujú, že chcú dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska. Znamená to, že okrem podnikateľských aktivít sa venujú napríklad rozvoju komunít, v ktorých pôsobia, snažia sa o férové konkurenčné prostredie či poskytujú svojim zákazníkom, ale aj dodávateľom, služby s pridanou hodnotou,“ vysvetľuje Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF.

S príchodom nových spoločností sa členská základňa združenia BLF rozrastá už na 37 členov. „Sme veľmi radi, že zodpovedných firiem na Slovensku každým rokom pribúda a naše združenie sa rozrastá o nové firmy, ktoré robia biznis inak –  eticky a udržateľne. Úlohou BLF je totiž byť najmä vzorom pre ostatné firmy i okolie. Naši členovia sa stretávajú raz za štvrťrok, pričom skúsenosti a príklady najlepšej praxe na konkrétne témy si vymieňajú aj počas špecializovaných workshopov a seminárov. Spoločne tak vytvárajú inšpiratívne prostredie a pozitívne sa ovplyvňujú pri aktivitách v zodpovednom podnikaní,“ dodáva M. Kišša.

V spoločnosti Adient Slovakia priority určujú jej samotní zamestnanci

Spoločnosť Adient Slovakia sa zaoberá výrobou autosedačiek a súprav do osobných automobilov.  V rámci spoločenskej zodpovednosti sa zameriava na podporu komunity, zodpovednosť voči zamestnancom, životnému prostrediu i voči dodávateľom. Východisko pri pôsobení v komunitách pochádza priamo zo srdca firmy, od jej zamestnancov. V internom prieskume práve oni stanovili priority firmy – podporu detí a ich talentov, a environmentálne dobrovoľníctvo. O rozvoj komunity sa firma spolu so svojimi zamestnanci stará napríklad prostredníctvom projektu „Christmas wishes“, v rámci ktorého pracovníci firmy zbierajú a plnia vianočné želania deťom zo znevýhodneného prostredia či podporou chránených dielní, ktorým poskytuje vlastné priestory pre výstavy i predaj.

Príkladné sú i programy spoločnosti v oblasti BOZP, kde vďaka mnohým tréningom a školeniam pre zamestnancov dosahuje spoločnosť výborné výsledky. Zdravie zamestnancov je pre spoločnosť najvyššou hodnotou.

Pri voľbe dodávateľov sa v Adient Slovakia riadia prísnymi zásadami. Ich partneri v rámci dodávateľského reťazca sú každoročne prehodnocovaní na základe dotazníka z oblastí ľudských práv, pracovných podmienok, bezpečnosti pri práci a energetického manažmentu. Dodávatelia sú tiež súčasťou „Supplier efficiency programu“, pri ktorom energetickí experti zo spoločnosti Adient Slovakia radia, ako znižovať energetickú náročnosť a zvyšovať udržateľnosť ich činností.

Spoločnosť dm drogerie markt vzdeláva o zdraví zábavnou cestou

Princípy zodpovedného podnikania sú kľúčovou súčasťou filozofie a stratégie dm drogerie markt. Vychádza napríklad z myšlienky, že rozvoj firmy je možný len s rozvojom spolupracovníkov. Tí si môžu vyberať zo širokej ponuky vzdelávacích a rozvojových aktivít. Spoločnosť zaviedla aj funkciu ombudsmana, ktorý zabezpečuje podporu spolupracovníkov v prípade podozrenia zo spáchania nečestného konania.

Spoločnosť dm drogerie markt každoročne organizuje mnoho aktivít, ktorými vzdeláva verejnosť o témach týkajúcich sa zdravia. Medzi najznámejší patrí projekt „Veselé zúbky“, ktorý príťažlivou formou vysvetľuje deťom problematiku starostlivosti o zuby. Ďalšie zaujímavé projekty sú „dm ženský beh“, ktorým podporujú aktívne trávenie voľného času či „Slniečkový beh“, vďaka ktorému deti na základných školách vedia, ako sa vyvarovať zdravotným komplikáciám spôsobeným vysokými horúčavami. „Ľahšie to ide ľahšie“ je názov projektu vracajúceho šport na základné školy. A vďaka aktivite Pomôžme deťom rodiny v ťažkej životnej situácii dostávajú po celý rok prídel plienok. Zjednodušovať život zákazníkom sa spoločnosť snaží napríklad prostredníctvom vernostných programov, garancie dlhodobého zníženia cien či širokej ponuky bio a eko sortimentu. Spoločnosť dm drogerie markt nezabúda ani na mladých ľudí, ktorých kvalifikáciu sa snaží zvyšovať prostredníctvom projektu „Vzdelávanie pre prácu v dm“.

Pre spoločnosť CRH (Slovensko) sú najväčšou hodnotou ľudia

Spoločnosť CRH (Slovensko) je súčasťou skupiny CRH, vedúceho výrobcu a dodávateľa stavebných materiálov a súvisiacich služieb, ktorá ako jedna z prvých  v sektore svojho podnikania zaviedla reporting činností v rámci zodpovedného podnikania. Pravidelne komunikuje s odbornou aj širokou verejnosťou o témach z oblasti trvalej udržateľnosti a svoje aktivity dáva overovať nezávislými expertnými organizáciami.

V oblasti trvalo udržateľného rozvoja sa CRH (Slovensko) sústreďuje na štyri kľúčové oblasti: bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, životné prostredie, zodpovedné spôsoby podnikania a na ľudí. Spoločnosť patrí k najvýznamnejším regionálnym zamestnávateľom. Poskytuje zaujímavé benefity aj možnosti na odborné vzdelávanie, pričom kladie dôraz na neustále školenia v oblasti BOZP. Dôkazom je vyše 4 857 tréningových hodín, ktoré pracovníci spoločnosti absolvovali v roku 2015, aj zameranie sa to, aby aktivity v oblasti BOZP smerovali k cieľu nulovej úrazovosti. CRH (Slovensko) dbá aj na kvalitnú spoluprácu so školami a študentmi, a to formou platených stážových programov, podpory diplomantov či pripravovaného programu pre mladých absolventov. Firma tiež presadzuje vývoj a používanie produktov, ktoré sú v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti a ekologickej efektívnosti. Ochrana životného prostredia a najvyššie štandardy environmentálneho manažmentu sú pre spoločnosť veľkým záväzkom. Zameriava sa na optimalizáciu pracovných procesov, zvyšovanie úrovne recyklácie, znižovanie odpadov, energetickú efektivitu a znižovanie emisií. V roku 2015 vynaložila na ochranu a riadenie životného prostredia 251 tis. eur a investovala ďalších 168 tis. eur.

CRH (Slovensko) nezabúda ani na svoje okolie, a je prirodzenou súčasťou života komunít v okolí svojich prevádzok. To sa jej okrem iného darí aj vďaka aktívnemu dialógu so zástupcami obcí, napríklad  prostredníctvom Komunitného poradného panelu. Ten zbiera a navrhuje oblasti na rozvoj či zlepšenie života komunít. Spoločnosť v tomto roku venovala 20 000 eur do grantového programu Náš Rohožník.

Pre spoločnosť Kia Motors Slovakia je rozvoj regiónu jednou z hlavných priorít

Spoločnosť Kia Motors Slovakia podáva pomocnú ruku žilinskému regiónu, v ktorom pôsobí, ako aj okolitým obciam pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí už od roku 2005. Za uplynulé roky sa spoločnosti podarilo rozbehnúť a zrealizovať veľké množstvo užitočných projektov (napr. budovanie cyklotrás, rekonštrukcia parkov), ktoré pomohli mnohým ľuďom a ovplyvnili dianie v celom žilinskom regióne. Jedným z najpopulárnejších nástrojov podpory sú pritom „Zamestnanecké grantové programy“. V nich sami zamestnanci spoločnosť Kia Motors Slovakia odporúčajú projekty, na ktorých priamo alebo nepriamo participujú a takýmto spôsobom majú možnosť získať pre ne podporu. V roku 2016 bolo takto podporených už 123 projektov.

Spolupráca so školami tvorí ďalšiu významnú časť zodpovedného podnikania. Podpora vzdelávania, pravidelné každoročné súťaže, podpora školských projektov, ale aj samotná rekonštrukcia priestorov škôl a škôlok sú projektmi, ktorým prikladá veľkú dôležitosť.

O zamestnancov sa spoločnosť stará napríklad prostredníctvom bohatého sociálneho programu, ktorý zahŕňa množstvo výhod. V neposlednom rade má automobilka prepracovaný systém BOZP, ktorým chráni zdravie svojich zamestnancov pri práci.