27. 12. 2017 U. S. Steel Košice

Dobročinné aktivity hutníkov vyvrcholili vianočným koncertom

26V Štátnom divadle Košice mali v piatok 15. decembra 2017 mnohí dôvod na úsmev. Zamestnanci U. S. Steel Košice vyzbierali počas dobrovoľnej zbierky 42 346 eur. Rovnakú sumu pridala aj samotná firma, takže z daru viac než 84 600 eur môže Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach zakúpiť kvalitný digitálny röntgen, ktorý umožní rýchlejšiu diagnostiku nádorových ochorení.

Tešili sa aj v neziskovej organizácii Artest, ktorá sa venuje umeleckému vzdelávaniu znevýhodnenej mládeže, keďže 3 205 eur zo vstupného venovali oceliari práve tejto organizácii.

Okrem viac než dvoch stoviek darčekov, ktoré zakúpili zamestnanci pre všetky deti z Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach, pre mladých dospelých z domovov na polceste z Medzilaboriec a Košíc, ako aj detí z 10 rodín hutníkov v ťažkej životnej situácii, pomohla firma všetkým aj finančným darom v celkovej výške 39 000 eur.

Koncert, v programe ktorého vystúpil okrem talentovaných detí aj Pavol Habera, Kristína, Marcela Molnárová, Janais, Berco Balogh s Karolom Csinom a ďalší umelci, bol krásnou oslavou šľachetných ľudí, ktorí majú otvorené srdcia aj pre druhých.