05. 06. 2018

Dobrovoľníci zo Skanska podali ruku už piatykrát

Na konci mája sa uskutočnil v Skanska už piaty ročník firemného dobrovoľníckeho programu Podaj ruku. Počas jedného týždňa sa v jeho rámci zapojilo do dobrovoľníckych aktivít na Slovensku a v Česku 167 dobrovoľníkov.

Dobrovoľníci z radov zamestnancov Skanska sa vypravili do materských a základných škôl, komunitných a ekologických centier aj do domova dôchodcov. Pomáhali so záhradnými prácami, maľovali interiéry, vypratávali staré priestory, venovali sa drobným opravám a údržbe, alebo čistili verejné priestranstvá. Celkovo išlo o 19 dobrovoľníckych aktivít v 12 slovenských a českých mestách. Odpracovali vyše 1 200 hodín.

„Dobrovoľnícky program Podaj ruku si už u nás našiel svoje pevné miesto. Je skvelé, že naši zamestnanci majú chuť pomáhať druhým a že im ako firma dokážeme v tomto smere vyjsť v ústrety. A opäť sa nám potvrdilo, že dobrovoľnícke aktivity sú najlepším teambuildingom,“ konštatuje Miroslav Potoč, generálny riaditeľ Skanska SK.

Bližšie info na webe skanska.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.