03. 10. 2018

Johnson Controls prináša do detských domovov finančné vzdelávanie

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spoločnosť Johnson Controls rozbieha projekt s názvom „Život mladých pod kontrolou” zameraný na edukáciu mladých ľudí z detských domovov v oblasti finančnej gramotnosti. Projekt priamo pomôže približne 320 mladým ľuďom vo veku 16 – 18 rokov, ktorí sa oboznámia so základmi finančnej gramotnosti.

Preto už dlhoročne podporuje viaceré organizácie a projekty zabezpečujúce pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. V tomto roku sa spoločnosť rozhodla zapojiť do spolupráce s neziskovou organizáciou Plamienok venovaním finančného príspevku na podporu letného terapeutického tábora „Čarovná záhrada”.

Tábor je každoročne organizovaný pre deti a mladých, ktorí sa vyrovnávajú so stratou blízkeho a jeho cieľom je poskytnúť deťom možnosť stráviť čas s ľuďmi s podobnou životnou skúsenosťou a sprostredkovať im nové zážitky, priateľstvá a pocit podpory.

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spoločnosť Johnson Controls tiež rozbieha projekt s názvom „Život mladých pod kontrolou” zameraný na edukáciu mladých ľudí z detských domovov v oblasti finančnej gramotnosti. Projekt priamo pomôže približne 320 mladým ľuďom vo veku 16 – 18 rokov, ktorí sa oboznámia so základmi finančnej gramotnosti a utvrdia si praktické zručnosti potrebné na osamostatnenie sa po opustení sociálneho zariadenia. Zamestnanci Johnson Controls sa do projektu zapájajú ako expertní dobrovoľníci. Sprostredkujú deťom množstvo praktických informácií a naučia ich, ako správne hospodáriť s peniazmi v bežnom živote.