28. 01. 2022 McDonald’s Slovakia

Medzi lídrami ankety Najzamestnávateľ roka 2021 je opäť McDonald’s

Spoločnosť McDonald’s opäť potvrdila svoju líderskú pozíciu v slovenskom gastro segmente. Tentokrát sa však nejedná o bezkonkurenčnú chuť burgrov či inovatívne služby, ale o vnímanie spoločnosti ako najlepšieho zamestnávateľa a celkového imidžu. Po troch predošlých prvenstvách získala obľúbená sieť reštaurácií tento rok 2. miesto v celonárodnej ankete portálu Profesia, Najzamestnávateľ roka 2021. V kategórií Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo, v ktorej bolo tento rok nominovaných 27 firiem, sa umiestnila v tesnom závese za spoločnosťou Medusa. Aj napriek tomu, že sa situácia na trhu práce vplyvom pandémie menila, spoločnosť McDonald’s zostala aj naďalej stabilným zamestnávateľom s osobitým prístupom k zamestnancom, i zákazníkom.

McDonald’s, ako najväčší prevádzkovateľ reštaurácií na Slovensku a trojnásobný víťaz ankety o najatraktívnejšieho zamestnávateľa (2018, 2019, 2020) v gastre, zamestnáva naprieč celým Slovenskom už približne 2 700 ľudí. Tento počet ľudí z roka na rok narastá aj vďaka novým pribúdajúcim reštauráciám a novým licenčným partnerom. Zamestnancom a uchádzačom o prácu ponúka široké spektrum príležitostí a možností na kariérny rast. Vďaka rôznym formám dlhodobých či krátkodobých pracovných pomerov a flexibilných podmienok môžu uplatnenie v spoločnosti McDonald’s nájsť študenti, mamičky na materskej dovolenke, zdravotne znevýhodnené osoby alebo seniori.

„Sme naozaj veľmi poctení, že nás verejnosť a uchádzači o zamestnanie vnímajú ako spoločnosť s pro-zamestnaneckým prístupom. Spokojnosť našich zamestnancov je jednou z našich priorít, a preto zamestnanecké benefity neustále aktualizujeme a prispôsobujeme požiadavkám a potrebám našich kolegov. Snažíme sa, aby širokú ponuku benefitov dopĺňala vždy priateľská atmosféra, tímová spolupráca a vzájomná podpora. Mimoriadne nám záleží na celkovej pohode na pracovisku a veríme, že aj to sa následne odzrkadľuje na kvalite našich produktov a služieb, a napokon v spokojnosti našich zákazníkov,“ približuje Adriana Boháčová, People manažérka pre McDonald’s na Slovensku.

Filozofiou firmy je podpora rovnosti a inklúzie, čo v praxi znamená, že pracovné podmienky majú všetci zamestnanci rovnaké bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu alebo vierovyznanie. Priateľskú atmosféru znásobuje aj fakt, že všetci zamestnanci si od prvého dňa tykajú a navzájom pomáhajú. V McDonald’s je aktuálne z celkového počtu zamestnancov 54 % žien, ktoré sú za svoju prácu v každej pozícii rovnako odmeňované ako muži.

Čo očakávajú Slováci od svojich zamestnávateľov?

Spoločnosti dnes prinášajú rôzne benefity a prezentujú svoje hodnoty s cieľom stať sa čo najatraktívnejším zamestnávateľom. Posledný prieskum[1], ktorý uskutočnila spoločnosť McDonald’s v decembri minulého roka, ukazuje, že tým najdôležitejším pre Slovákov je mať záruku primeraného finančného ohodnotenia. Financie sú pre 82% opýtaných kľúčovým parametrom. Zaujímavou je i flexibilita pracovného času, ktorá sa ukázala, ako druhý najdôležitejší ukazovateľ pre 59% ľudí. Väčší dôraz jej kladú ľudia žijúci v Bratislave, než na východe Slovenska. Nasleduje kariérny rast, ktorý oceňuje 57% respondentov. Pätina opýtaných (21%) pozitívne vníma aj dlhodobé vzdelávanie zo strany zamestnávateľa. Oceňujú ho najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

Na základe prieskumu verejnosť považuje McDonald’s za spoločnosť, kde si človek nájde prácu aj bez predošlých pracovných skúseností (54% opýtaných), a to bez ohľadu na vek (44%). Ďalej sú pre nich dva zlaté oblúky miestom s možnosťou kariérneho rastu, ohodnotenia podľa pracovného výkonu či pracoviskom s flexibilitou pracovného času. Výhod, ktoré ale dobrý sused ponúka, je omnoho viac.

Benefity Najzamestnávateľa

  • Mnohých zamestnancov aj uchádzačov o zamestnanie pozitívne prekvapí výška mzdy, ktorá je nastavená nad úroveň konkurencie.
  • Zamestnanci dostávajú od spoločnosti McDonald’s online benefit kartu, ktorá obsahuje výrazné zľavy na produkty reštaurácie či partnerských firiem. Zamestnávateľ zároveň prispieva na stravu každého zamestnanca.
  • Spoločnosť McDonald’s si nesmierne váži nasadenie svojich zamestnancov a poskytuje individuálne bonusy za pracovný výkon. Nechýbajú ani odmeny za hospodárske výsledky, pracovné a životné jubileá, vitamínové balíčky, či iné malé i väčšie darčeky.
  • Flexibilita pre McDonald’s nie je len slovo. McDonald’s ponúka rôzne typy úväzkov. Umožňuje flexibilne plánovať zmeny tak, aby boli všetci zamestnanci spokojní. Zmeny je možné naplánovať priamo v reštaurácii alebo na diaľku cez web.
  • Spoločnosť McDonald’s nielen v čase pandémie ponúka svojím zamestnancom aj nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a v rámci spolupráce s Ligou za duševné zdravie aj poradenstvo v oblasti psychickej pohody a mentálneho zdravia.

Každá reštaurácia McDonald’s ponúka aj rôzne benefity naviac, ktoré sa môžu líšiť podľa lokality či pracovnej pozície. Všetky sú predstavené priamo na osobnom pohovore

[1] [1] Prieskum bol realizovaný v decembri 2021 na reprezentatívnej vzorke 550 respondentov vo veku 18 – 65 rokov, prostredníctvom online platformy Instant Research prieskumnej agentúry Ipsos.