Podujatia a aktivity Business Leaders Forum

Programová správa BLF za rok 2018

Networkingové stretnutia členov

Štyrikrát do roka sa stretávame a diskutujeme na vopred zvolené CSR témy. Príklady z praxe si členovia BLF vymieňajú aj v rámci stretnutia výkonných riaditeľov (raz ročne) a stretnutí v regiónoch (podľa potreby).

Pozrieť harmonogram na rok 2019

BLF Štafeta a odborné semináre

BLF Štafeta je séria mentoringových podujatí, na ktorých si členské firmy radia navzájom v CSR témach podľa svojho záujmu za účasti externých odborníkov. Pravidelne organizujeme aj odborné semináre, v roku 2018 na témy Expertné Dobrovoľníctvo, Ženy v biznise a Duševné zdravie na pracovisku.

Pozrieť harmonogram na rok 2019

BLF CSR Summit

Najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe. Každoročne sa koná v novembri v bratislavskej Starej Tržnici, vždy s top svetovými speakrami, neformálnymi diskusnými stolmi a inovatívnym Zodpovedným trhoviskom.

Viac…

Odporúčania pre zodpovedné podnikanie

Chceme, aby sa zodpovedné podnikanie stalo na Slovensku normou. Každý rok pripravujeme praktické rady pre firmy, ktoré sa chcú posunúť o svojej zodpovednosti ďalej. Naše odporúčania na konkrétne CSR témy sú k dispozícii zdarma na stiahnutie.

Viac…

Prednášky pre študentov

Dlhodobo spolupracujeme s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, kde v rámci voliteľného predmetu Zodpovedné podnikanie členské firmy BLF približujú študentom CSR zo svojej praxe.

Viac…

Via Bona Slovakia

Jediné ocenenie, ktoré na Slovensku už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a inšpiruje nimi ďalšie firmy. O víťazoch v jednotlivých kategóriách každoročne rozhodujú nezávislé komisie odborníkov.

Viac…

Charta diverzity

Sme administrátorom iniciatívy, ktorá ako prvá a jediná na Slovensku združuje firmy a organizácie hlásiace sa k podpore rozmanitosti na pracovisku. Pre signatárov Charty organizujeme pravidelné stretnutia, odborné i verejné podujatia.

Viac…

Fond pre transparentné Slovensko

Fond vznikol z iniciatívy siedmich členských firiem BLF v roku 2012. Jeho hlavným cieľom je zlepšovať
transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie v krajine podporou watchdogových a analytických organizácií

Viac…

Firmy komunite

Táto pracovná skupina (v minulosti známa ako Engage) združuje firmy, ktoré chcú úspešne rozvíjať programy dobrovoľníctva pre svojich zamestnancov. Vznikla na pôde BLF, ale rovnako ako aj ostatné naše iniciatívy je v súčasnosti otvorená aj ostatným firmám.

Viac…