Podujatia a aktivity Business Leaders Forum

Programová správa BLF za rok 2023

Networkingové stretnutia členov

Štyrikrát do roka sa stretávame a diskutujeme na vopred zvolené ESG témy na štvrťročných stretnutiach členov. Príklady z praxe si členovia BLF vymieňajú aj v rámci stretnutia výkonných riaditeľov (raz ročne) a stretnutí v regiónoch (podľa potreby). Od roku 2023 tiež organizujeme neformálne networkingové stretnutia.

Pozrite harmonogram na rok 2024

 

Odborné semináre/webináre

Organizujeme ich niekoľkokrát do roka na aktuálne ESG témy. V roku 2023 sme zorganizovali webináre na témy Veková diverzita a Efektívny offsetting CO2. Okrem toho sme pripravili viaceré podujatia a stretnutia na tému dobrovoľníctva a angažovanosti v rámci pracovnej skupiny Firmy komunite, ako aj na témy diverzity a inklúzie v rámci iniciatívy Charta diverzity.

Pozrite harmonogram na rok 2024

Impact Summit

Nadväzujeme na 20 ročnú tradíciu konferencií o spoločenskej zodpovednosti a v roku 2024 spájame sily v rámci Nadácie Pontis. Unikátne podujatie Impact Summit prepojí ľudí z biznisu, občianskej a štátnej sféry, aby hľadali riešenia kľúčových výziev spoločnosti a spolupracovali na nich.

Prejdite na web stránku podujatia

Odporúčania pre zodpovedné podnikanie

Chceme, aby sa zodpovedné podnikanie stalo na Slovensku normou. Každý rok pripravujeme praktické rady pre firmy, ktoré sa chcú posunúť vo svojej zodpovednosti ďalej. Naše odporúčania na konkrétne ESG témy sú k dispozícii zdarma na stiahnutie pre širokú verejnosť.

Prečítajte si BLF odporúčania

Prednášky pre študentov

Dlhodobo spolupracujeme s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, kde v rámci dvoch voliteľných predmetov Zodpovedné podnikanie a Podnikové riadenie členské firmy BLF približujú študentom konkrétne aktivity zo svojej praxe.

Via Bona Slovakia

BLF je tradičným hlavným partnerom jediného ocenenia, ktoré na Slovensku už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a inšpiruje nimi ďalšie firmy. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodujú nezávislé odborné komisie.

Prejdite na web stránku ocenenia

Charta diverzity

Sme národným administrátorom iniciatívy, ktorá ako jediná na Slovensku združuje firmy a organizácie hlásiace sa k podpore rozmanitosti na pracovisku. Pre signatárov Charty organizujeme pravidelné stretnutia, odborné i verejné podujatia.

Prejdite na web stránku Charty

Firmy komunite

Táto pracovná skupina (v minulosti známa ako Engage) združuje firmy, ktoré chcú úspešne rozvíjať programy dobrovoľníctva pre svojich zamestnancov a zamestnankyne. Vznikla na pôde BLF, ale rovnako ako aj ostatné naše iniciatívy je v súčasnosti otvorená aj ostatným firmám.

Prečítajte si viac o pracovnej skupine

Digital skills

Digital skills je platforma, ktorú v rámci združenia Business Leaders Forum vytvorili niektorí jeho členovia. Aktivity platformy sú zamerané na budovanie a zlepšovanie digitálnych kompetencií učiteľov/učiteliek a žiakov/žiačok a tiež efektívne využívanie digitálnych technológií vo vzdelávacom procese.

Prečítajte si viac o iniciatíve

Fond pre transparentné Slovensko

Fond vznikol z iniciatívy siedmich členských firiem BLF v roku 2012. Jeho hlavným cieľom je zlepšovať transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie v krajine podporou watchdogových a analytických organizácií.

Prejdite na web stránku Fondu