Podujatia a aktivity Business Leaders Forum

Programová správa BLF za rok 2020

Networkingové stretnutia členov

Štyrikrát do roka sa stretávame a diskutujeme na vopred zvolené CSR témy. Príklady z praxe si členovia BLF vymieňajú aj v rámci stretnutia výkonných riaditeľov (raz ročne) a stretnutí v regiónoch (podľa potreby).

Pozrieť harmonogram na rok 2021

BLF Štafeta a odborné semináre

BLF Štafeta je séria mentoringových podujatí, na ktorých si členské firmy radia navzájom v CSR témach podľa svojho záujmu za účasti externých odborníkov. V roku 2020 sme zorganizovali štafety na témy Employer Branding, Od zero waste k CO2 neutrálnej kancelárii a Meranie dopadu filantropických programov. Okrem toho sme zorganizovali odbormé semináre na témy Podpora firemného dobrovoľníctva (v rámci skupiny Firmy komunite) a Veková diverzita na pracovisku (v rámci iniciatívy Charta diverzity).

Pozrieť harmonogram na rok 2021

Business Leaders Forum CSR Summit

Najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe. Každoročne sa koná na jeseň v bratislavskej Starej Tržnici, v roku 2020 po prvýkrát online. Vždy s top speakrami z domova i zo sveta, neformálnymi diskusnými stolmi a slávnostným udeľovaním ocenení za príspevok k udržateľnému rozvoju (Ceny SDGs).

BLF CSR Summit 2020

Viac…

Odporúčania pre zodpovedné podnikanie

Chceme, aby sa zodpovedné podnikanie stalo na Slovensku normou. Každý rok pripravujeme praktické rady pre firmy, ktoré sa chcú posunúť o svojej zodpovednosti ďalej. Naše odporúčania na konkrétne CSR témy sú k dispozícii zdarma na stiahnutie.

Viac…

Prednášky pre študentov

Dlhodobo spolupracujeme s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, kde v rámci voliteľného predmetu Zodpovedné podnikanie členské firmy BLF približujú študentom CSR zo svojej praxe.

Viac…

Via Bona Slovakia

BLF je tradičným hlavným partnerom jediného ocenenia, ktoré na Slovensku už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a inšpiruje nimi ďalšie firmy. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodujú nezávislé komisie odborníkov.

Viac…

Charta diverzity

Sme administrátorom iniciatívy, ktorá ako prvá a jediná na Slovensku združuje firmy a organizácie hlásiace sa k podpore rozmanitosti na pracovisku. Pre signatárov Charty organizujeme pravidelné stretnutia, odborné i verejné podujatia.

Viac…

Fond pre transparentné Slovensko

Fond vznikol z iniciatívy siedmich členských firiem BLF v roku 2012. Jeho hlavným cieľom je zlepšovať
transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie v krajine podporou watchdogových a analytických organizácií

Viac…

Firmy komunite

Táto pracovná skupina (v minulosti známa ako Engage) združuje firmy, ktoré chcú úspešne rozvíjať programy dobrovoľníctva pre svojich zamestnancov. Vznikla na pôde BLF, ale rovnako ako aj ostatné naše iniciatívy je v súčasnosti otvorená aj ostatným firmám.

Viac…

Digital skills

Digital skills je platforma, ktorú v rámci združenia Business Leaders Forum vytvorili niektorí jeho členovia. Aktivity platformy sú zamerané na budovanie a zlepšovanie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov a tiež efektívne využívanie digitálnych technológií vo vzdelávacom procese.

Viac…