19. 05. 2020 Accenture

Nadačný fond Accenture podporil občianske združenie Červený nos – Cloundoctors

Občianske združenie Červený nos – Cloundoctors prostredníctvom klaunského umenia prináša radosť a smiech tým, ktorí to najviac potrebujú. Pravidelne navštevujú deti v nemocniciach a liečebných zariadeniach a ich úlohou je podporiť psychickú pohodu hospitalizovaných detí a tým prispievať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu.

Nadačný fond Accenture prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu Skills to Succeed podporil ich vzdelávací projekt. O projekte, o tom ako im prostriedky fondu pomohli, ale aj čo plánujú do budúcnosti, porozprávala Petra Lišková, finančná manažérka Červený nos – Cloundoctors.

Projekt Humor lieči – vzdelávanie pre personál.

V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a stavovskými organizáciami z oblasti zdravotníctva realizujeme vzdelávacie semináre pre zdravotnícky personál. Na Slovensku ide o jedinečný projekt. Cieľom vzdelávacích seminárov je poskytnúť zdravotníckemu personálu, ktorý je v každodennom kontakte s detskými pacientmi, možnosť praktického tréningu v špeciálnych technikách terapie humorom. Tie pomáhajú nadviazať a prehĺbiť vzťah s detskými pacientmi a zvýšiť vzájomnú dôveru. Princíp spomínaných techník spočíva vo využití hravého potenciálu dieťaťa na vytváranie momentov, ktoré detského pacienta upokoja a zmiernia strach z danej situácie alebo lekárskeho zákroku. Znalosť špeciálnych techník môže prispieť k zmene atmosféry v ošetrovni či nemocničnej izbe. Uľahčiť zdravotníckemu personálu uskutočnenie odborného výkonu. Pomôcť malým pacientom zvládnuť stres a odstrániť strach zo zákrokov, ako napríklad odber krvi.

Prečo ste sa prihlásili do grantového programu Skills to Succeed?

Ako nezisková organizácia sa pri financovaní našich aktivít spoliehame predovšetkým na dary od individuálnych a firemných darcov, ako aj granty, o ktoré sa uchádzame na konkrétne programy a projekty. Možnosť prihlásiť sa do vášho grantového programu sme preto veľmi privítali. A práve náš projekt Humor lieči vzdelávanie pre zdravotnícky personál sme považovali za ten, ktorý svojou náplňou a cieľom spĺňa všetky hlavné podmienky grantového programu.

Ako ste využili získaný grant?

Prostriedky z grantu sme využili na financovanie seminárov a workshopov pre zdravotnícky personál, teda na odmeny a cestovné pre lektorov – našich dlhoročných a špeciálne školených zdravotných klaunov.

Splnili sa vaše predpokladané ciele projektu? Čo sa zlepšilo?

Ciele sa nám jednoznačne podarilo naplniť. Zrealizovali sme plánované prednášky a podľa spätnej väzby od účastníkov školení sa im priebežne darí uplatňovať princípy, ktoré sa naučili, v každodennej práci, predovšetkým detskými pacientmi.

Čo plánujete ďalej? Plánujete projekt ďalej rozvíjať alebo pripravujete niečo nové?

Projekt v tejto podobe plánujeme podporovať aj naďalej. Nadväzujeme nové spolupráce s jednotlivými profesijnými komorami v oblasti zdravotníctva a pokiaľ nám to dovolia finančné možnosti, chceli by sme po skončení krízovej situácie, spôsobenej vírusom Covid-19, rozšíriť počty teoretických aj praktických školení v tejto oblasti.

Vieme, že ste jedinou organizáciou svojho druhu na Slovensku a spolupracuje s vami 65 profesionálnych zdravotných klaunov a klauniek, ktorí pravidelne navštevujú 50 nemocníc a liečebných zariadení. Viete nám povedať niečo o vašich začiatkoch? Ako vyzerali prvé návštevy?

Čo sa týka našej histórie a začiatkov, nápad sa datuje od roku 1986, keď Michael Christensen, riaditeľ Big Apple Clown Care Unit v New Yorku v USA, združujúcej profesionálnych klaunov, prišiel s nápadom vyskúšať ich prítomnosť na detských lôžkových oddeleniach. Stalo sa tak v presbyteriánskej nemocnici v New Yorku a práve tu sa po prvýkrát na svete overila táto myšlienka v praxi. Zistilo sa, že pravidelné návštevy klaunov prispievajú k zlepšeniu psychického, a teda aj celkového zdravotného stavu pacientov, a to vrátane ťažko chorých.

V súčasnosti sú profesionálni zdravotní klauni považovaní za dôležitú súčasť liečebného procesu na detských oddeleniach nemocníc nielen v Spojených štátoch, ale aj v Európe. Naše občianske združenie je súčasťou medzinárodnej organizácie Red Noses International so sídlom vo Viedni, v rámci ktorej zdravotní klauni pôsobia v mnohých európskych krajinách.

Zakladateľ občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors Gary Edwards prvýkrát navštívil nemocnicu ako klaun v roku 1976. Odvtedy vyučuje a pomáha pri rozvoji projektov zameraných na klaunovanie v nemocniciach po celom svete. Po štúdiu hudby v Kalifornii získal štipendium na prvej americkej akreditovanej klaunskej škole Dell Arte School of Physical Theater. Koncept „liečby humorom“ rozvinul najskôr v Českej republike, kde v roku 1998 začal navštevovať prvé nemocnice, a neskôr založil organizáciu Zdravotní klaun. V roku 2004 založil občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors na Slovensku na podnet a žiadosť MUDr. Daniely Sejnovej, ktorá bola v tom čase primárkou Kliniky detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave. V organizácii pôsobil ako umelecký i ako výkonný riaditeľ a fundraisingový konzultant. Bol tiež pri prvých konkurzoch na zdravotných klaunov, s ktorými aj organizoval prvé klauniády pre deti. Detské klauniády v nemocniciach boli zo začiatku jediným programom nášho združenia, keďže deti boli od začiatku hlavnou „cieľovou skupinou“ pre zdravotných klaunov. Až v neskorších rokoch sme začali pridávať ďalšie programy – pre seniorov, deti v špeciálnych školách, dlhodobo choré deti v domácej starostlivosti a podobne.

Ako to vyzerá s klaunskými návštevami teraz, v čase pandémie?

V súčasnej situácii, spôsobenej koronavírusom, sme samozrejme pozastavili všetky osobné návštevy zdravotných klaunov v partnerských zariadeniach a rodinách. Naši klauni však berú svoje poslanie pomáhať prostredníctvom humoru a smiechu veľmi vážne, preto sme sa do istej miery „presunuli“ do online priestoru a skúšame rôzne možnosti, ako môžeme pokračovať v našej hlavnej činnosti. Klauni natáčajú minivideá k rôznym témam a spustili sme aj klaunskú reláciu PRÁSK (Praktické Rady Á Skúsenosti Klaunské). Toto všetko je dostupné na našom kanáli na Youtube spolu s klaunskými piesňami.

Začíname aj s online klauniádami pre deti, ktoré sú choré, či už doma alebo na oddeleniach nemocníc. Klauniáda sa uskutočňuje cez Messenger, je možné si ju rezervovať na konkrétny čas a počas nej sa dvaja klauni venujú konkrétnemu dieťaťu. Minulý týždeň sme tiež zrealizovali historicky prvú klauniádu pod oknami pre deti hospitalizované na Kramároch. Samozrejme pevne veríme, že sa situácia postupne zlepší a naši zdravotní klauni sa budú môcť vrátiť do zariadení. V každom prípade formát online klauniád zostane medzi našimi programami aj do budúcnosti, aby sme mohli touto formou „navštevovať“ tých, ktorým vieme v ich životnej situácii pomôcť liečbou humorom.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.