26. 06. 2020 Accenture

Nadačný fond Accenture podporil projekt Omama

Občianske združenie Cesta von pomáha deťom, ktoré sú vystavené chudobe, získať rovnakú štartovaciu čiaru, akú majú ich rovesníci z bežného prostredia. Vďaka včasnej a systematickej práci s nimi, ako aj s ich rodičmi, zmierňujú následky prostredia, z ktorého pochádzajú. Projekt podporil aj Nadačný fond Accenture prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu Skills to Succeed. O tom, ako sa vďaka tomu môžu vzdelávať ženy, ktoré ďalej vzdelávajú, hovorí programová koordinátorka Radka Babeľová.

Projekt Omama

Poslaním projektu je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Na Slovensku sa generačná chudoba spája predovšetkým s vylúčenými komunitami, osadami. Do nich sa ročne rodí zhruba 7 000 detí, ktoré ako spoločnosť oberáme o ich budúcnosť.

Čo to znamená?

Rodičia svoje deti bez pomoci nedokážu pripraviť na úspešný štart v škole, jej zvládnutie a dôstojnú budúcnosť. Preto sa zameriavame na rozvoj a cielenú stimuláciu detí v kritickom veku od 0 do 6 rokov, keď sa mozog najviac a najrýchlejšie rozvíja. Realizujeme to „zvnútra komunity“, prostredníctvom zamestnaných žien – omám, ktoré pochádzajú priamo z týchto osád. Prioritou je, aby posilňovali rodičov, aby svoje deti dokázali chrániť pred negatívnymi vplyvmi chudoby a toxickým stresom, ktorý najviac poškodzuje zdravý rast mozgu dieťaťa.

Pre rodičov v chudobných komunitách sa naše omamy stávajú poradcami v ich rodičovstve. Najdôležitejšími faktormi pre zdravý rozvoj osobnosti je bezpečie, láska a stimulácia.

Pre najmenšie deti sa omamy stali dobrými „učiteľkami“. Na lekcie sa veľmi tešia, mnohokrát po prvý raz vo svojom detstve zažívajú úspech. Lekcie sú pre ne príležitosťou, kedy sa cielene „múdro hrajú“ a pripravujú sa na neskoršie zvládnutie školy. Prvýkrát sa stretávajú s hračkami a knižkami. Veľmi rýchlo nasávajú nové podnety, trénujú jemnú i hrubú motoriku, pozornosť a pohotovosť, poznávajú a pomenúvajú farby a tvary, rozvíjajú svoju pamäť a učia sa nové slová.

Prečo ste sa prihlásili do grantového programu Skills to Succeed?

Ako spomenula, na prácu omám zamestnávame ženy priamo z daných komunít. Zväčša ide o ženy, ktoré samy nedostali v detstve dostatok vzdelania a v dospelosti nemali veľa príležitostí sa zamestnať, prípadne znovu získať prácu popri starostlivosti o deti (nie je to nevyhnutné pravidlo, niektoré samozrejme boli zamestnané aj predtým). Ide pre ne o niečo ako „pracovný inkubátor“ – takýmto spôsobom získavajú nielen prácu a príjem do domácnosti, ale aj pracovné návyky, rozvíjajú svoje zručnosti a schopnosti a učia sa stanovovať si ciele a pracovať na nich. Vnímame, že tento aspekt nášho programu je priamo v súlade aj s cieľmi programu Skills to Succeed.

Ako ste využili získaný grant?

Z grantu sme hradili mzdové náklady našej omamy Alexandry Giňovej zo Zborova, ktorú sme zamestnali na plný úväzok. Navýšil sa jej počet detí z 15 na 26. Okrem detí vo veku 0 – 3 roky a práce s nimi na individuálnych lekciách, začala viesť aj predškolský klub v skupinkách po 3 deťoch vo veku 4 – 5 rokov, ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostali do MŠ.

Sandra okrem toho vystupuje na rôznych podujatiach, bola jednou z rečníčok na TEDx Women v Bratislave a o jej živote bol natočený autorský dokument Cesta von. Týmto sa snaží zvýšiť povedomie o živote ľudí v generačnej chudobe a scitlivovať ich vnímanie zo strany majority.

Splnili sa vaše predpokladané ciele projektu? Čo sa zlepšilo?

Predpokladané ciele projektu sme splnili, Sandra ako omama sa posunula nielen profesne, ale aj osobnostne, aktívne pomáha pri trénovaní nových omám a pracuje na svojom vlastnom vzdelávaní. Je inšpiráciou aj pre iné ženy v chudobe zamestnať sa a posilniť svoje postavenie v rámci komunity.

Čo plánujete ďalej? Zámerom je ďalej rozvíjať projekt alebo pripravujete niečo nové?

Projekt Omama vnímame ako dlhodobý. Každé dieťa (nielen) vyrastajúce v generačnej chudobe potrebuje, okrem iného, aj dostatočnú stimuláciu pre podporu rozvoja. Cieľom je podporiť rodičov natoľko, aby si dôverovali a pracovali s deťmi sami, bez potreby omamy. Kým sa tak stane, omama im pomáha, učí ich, ako môžu rozvíjať svoje dieťa a ukazuje im, čoho sú aj sami schopní a čo všetko dokáže dieťa.

Aj preto projekt v súčasnosti rozširujeme o ďalšie komunity a prijímame nové ženy. Skúsenejšie, ako aj nové omamy, sa pravidelne vzdelávajú o možnostiach podpory rodičov, opakujú si a učia sa nové aktivity a spôsoby práce s deťmi. V tomto im pomáhajú ich mentorky, pravidelné supervízie a školenia.

Vnímame, že iba práca s deťmi od 0 do 3 rokov na vymanenie sa z bludného kruhu chudoby nestačí, a preto rozmýšľame aj nad ďalšími možnosťami, ktoré by vhodne doplnili už existujúci projekt, umožnili tento kruh preťať a pomôcť rodinám komplexnejšie a hlavne dlhodobo.

V osadách pracujete od roku 2018. Popíšte rodinu, ktorá vám najviac utkvela v pamäti a dieťa, pri ktorom ste videli vďaka vašim omamám úžasný posun.

Veľa detí sa naučilo štvornožkovať, čo pre deti v osadách nie je veľmi bežné, vedia pomenovať farby a rozoznávať tvary skôr, ako idú do školy. Ak by sme mali vybrať iba jednu rodinu, tak spomeniem mamičku, ktorá sa prehrabávala v koši a hľadala staré kabáty, z ktorých odstrihávala gombíky. Vyrobila si z nich sama vkladačku na trénovanie jemnej motoriky pre svojho syna. A presne toto je naším cieľom – čo najviac posilniť rodičov.

Viem si predstaviť, že neviete pokryť všetky deti vo všetkých osadách, podľa čoho vyberáte osady a podľa čoho vyberáte rodičov?

Je to rôzne. Prvotné tipy na konkrétne komunity mávame od rôznych ľudí, niekedy sa nám ozve niekto priamo z komunity, niekedy starosta, niekedy niekto z inej organizácie. Z týchto tipov potom vyberáme na základe kombinácie viacerých základných, vopred určených kritérií, ako napr. lokalita s výrazným podielom obyvateľov žijúcich v generačnej chudobe a s nepokrytým vzdelávaním, resp. starostlivosťou o deti v ranom a predškolskom veku, ďalej aktívny záujem samosprávy o program Omama, potenciál nájsť vhodnú omamu/omamy a jej mentorku, geografická blízkosť k obciam, kde program už funguje (kvôli logistike a vzájomnej podpore) a ideálne je, ak v obci pôsobí aj iná organizácia, príp. terénny sociálny pracovník či cirkev.

Rodiny si už potom vyberajú omamy samy. Mnohokrát idú postupne od svojej rodiny (nemôžu však bývať v jednej domácnosti) a postupujú k ďalším rodinám. Tento spôsob je vhodný aj preto, že na začiatku sa omamám ľahšie pracuje s tými, ktorých najlepšie pozná, tam je aj predpoklad najväčšej dôvery, postupne sa však zapájajú aj ďalší, keď vidia, že to je zaujímavé, že sa deti učia nové veci alebo aj len preto, že chcú skúsiť to, čo ich sused. Jediné, k čomu pri výbere vedieme omamy je, aby to boli, čo najmladšie deti, ideálne do jedného roka. Čím skôr sa začne s intervenciou, tým väčšie výsledky je možné dosiahnuť.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.