06. 05. 2020 U. S. Steel Košice

Program Spoločne pre región pomáha lokálnym komunitám

Hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. a Karpatská nadácia dnes zverejnili výsledky grantového programu Spoločne pre región, prostredníctvom ktorého dlhodobo podporujú aktívne neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského kraja. Vďaka finančnej podpore U. S. Steel Košice vo výške 13 000 eur sa aj tento rok zrealizuje šesť zmysluplných projektov najmä v prospech detí a mladých ľudí na východe Slovenska.

Napriek zložitej dobe, ktorú kvôli pandémii COVID-19 zažívame, nepoľavujeme v snahe pomáhať komunitám v našom okolí. Práve teraz je dôležité prejaviť spolupatričnosť a ukázať, že silní pomáhajú slabším, aktívni sa starajú o znevýhodnených. Partnerstvá, ktoré obstoja v ťažkých časoch, sú hodnotnejšie a udržateľnejšie“, hovorí James Bruno, prezident U. S. Steel Košice. „Obzvlášť si cením, že do každého z projektov sú aktívne zapojení zamestnanci našej firmy.

Jedným z nich je aj oceliar Rastislav Šelepský, líder OZ Priatelia trstenskej prírody, ktoré roky zveľaďuje životné prostredie a zapája do aktivít mládež i obyvateľov obce. Vďaka grantu tento rok vybudujú dažďovú záhradu pri ZŠ, budú prednášať o význame vody v krajine a jej hospodárnom využívaní. OZ Usmej sa na mňa zorganizuje viacero tvorivých dielní pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež, ktoré, okrem iného, budú maľovať ponožky pre ľudí v núdzi. Cieľom projektu Jaklovský dopraváčik je urobiť dopravnú výchovu pre deti v obecnej MŠ a ZŠ zaujímavou, interaktívnou a praktickou. Vďaka podpore z programu budú môcť dobrovoľníci zo združenia Enjoy the ride zlepšiť podmienky na tréning i súťaženie zhotovením novej freestylovej prekážky v cyklistickom areáli na sídlisku KVP v Košiciach, ktorý postupne budujú na mieste bývalej stavebnej skládky. V obci Hrašovík sa spojí komunita pri revitalizácii ihriska v snahe zlepšiť podmienky pre bezpečné športovanie, hry a oddych obyvateľov i návštevníkov. Zaujímavé plány majú aj v obci Obišovce, kde s pomocou štyridsiatich dobrovoľníkov z košickej oceliarne nadviažu na projekty spojené s obnovou hradu a zatraktívnia miesto opravením cesty a vysadením slivkovej aleje.

Partnerom U. S. Steel Košice a administrátorom programu je už trinásť rokov Karpatská nadácia. Za ten čas spoločne podporili 113 organizácií sumou 281 400 EUR.

S U. S. Steel Košice dlhodobo spolupracujeme na budovaní lepšieho života pre ľudí na východnom Slovensku. Túto spoluprácu považujeme za kľúčovú pri vytváraní zdravých komunít, ktoré sú veľmi dôležité pre dobre fungujúcu spoločnosť. V tomto období je veľmi dôležité, aby ľudia mysleli pozitívne, pomáhali si a pripravovali sa na spoločné aktivity. Sme preto veľmi radi, že sme mali opäť možnosť podporiť viacero skvelých iniciatív, v ktorých dobrovoľnícky pomáhajú aj zamestnanci U. S. Steel Košice,“ skonštatovala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Zoznam podporených organizácií a projektov:

  • Obec Hrašovík: Miesto športu, hier a oddychu – 2 500 EUR
  • Obec Jaklovce: Jaklovský dopraváčik – 2 497 EUR
  • Obec Obišovce: Ku hradu slivkovou alejou – 2 500 EUR
  • OZ Enjoy the ride: Fun box for training skills – 2 500 EUR
  • OZ Priatelia trstenskej prírody: Voda je život, naučme sa s ňou hospodáriť – 1 810 EUR
  • OZ Usmej sa na mňa: Niečo menej, niečo viac – 1 193 EUR