16. 04. 2020

Sanofi a GSK spájajú sily v bezprecedentnej spolupráci v boji proti ochoreniu COVID-19

  • Spoločnosti spoja inovatívne technológie s cieľom vyvinúť adjuvantnú vakcínu na ochorenie COVID-19
  • Potenciálna vakcína sa má začať klinicky testovať v druhej polovici roku 2020 a ak bude úspešná, bude k dispozícii v druhej polovici roku 2021

14.4.2020 oznámili spoločnosti Sanofi a GSK podpis dohody o spolupráci s cieľom vyvinúť adjuvantnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19 využitím inovatívnych technológií oboch spoločností, ktoré pomôžu riešiť súčasnú pandémiu.

Spoločnosť Sanofi prispeje svojim antigénom S-protein COVID-19, ktorý je založený na technológii rekombinantnej DNA. Táto technológia vytvorila presnú genetickú zhodu k proteínom zisteným na povrchu tohto vírusu a DNA sekvencia kódujúca tento antigén bola zakombinovaná do DNA bakulovírusovej expresívnej platformy, ktorá je základom registrovaného rekombinantného chrípkového produktu spoločnosti Sanofi v USA.

Spoločnosť GSK prispeje do spolupráce svojou osvedčenou pandemickou adjuvantnou technológiou. Použitie tohto adjuvantu môže byť v pandemickej situácii mimoriadne dôležité, keďže môže znížiť množstvo proteínu potrebného na jednu dávku vakcíny, čo umožňuje vyrobiť viac dávok vakcíny, a tak pomôcť ochrániť viac ľudí.

Paul Hudson, generálny riaditeľ spoločnosti Sanofi, uvádza: „Vzhľadom na to, že svet čelí tejto nevídanej celosvetovej zdravotnej kríze, je jasné, že žiadna spoločnosť to nezvládne sama. Preto spoločnosť Sanofi naďalej dopĺňa svoju odbornosť a zdroje vďaka svojim partnerom, ako je spoločnosť GSK, s cieľom vytvoriť a dodať dostatočné množstvá vakcín, ktoré nám pomôžu zastaviť tento vírus.

Emma Walmsley, CEO (generálna riaditeľka) spoločnosti GSK, zdôrazňuje: „Táto spolupráca spája dve najväčšie globálne spoločnosti zamerané na výrobu vakcín. Veríme, že spojením našej vedy a našich technológií dokážeme pomôcť zrýchliť celosvetovú snahu o vytvorenie vakcíny na ochranu čo najvyššieho počtu ľudí pred ochorením COVID- 19.

Kombinácia antigénu na báze proteínu spolu s adjuvantami je osvedčená a používa sa v mnohých dnešných vakcínach. Adjuvant sa pridáva do niektorých vakcín na zlepšenie imunitnej odpovede a ukázalo sa, že vytvára silnejšiu a dlhodobejšiu imunitu voči infekciám než samotná vakcína. Takisto môže zvýšiť pravdepodobnosť toho, že sa dodá efektívna vakcína, ktorá sa bude dať vyrábať vo veľkom.

Spoločnosti plánujú začať prvú fázu klinických testov v druhej polovici roku 2020 a ak budú úspešné, so súhlasom regulačných orgánov majú zámer ukončiť vývoj potrebný pre sprístupnenie vakcíny do druhej polovice roku 2021.

Ako to už uviedla spoločnosť Sanofi, vývoj potenciálnej rekombinantnej vakcíny na ochorenie COVID-19 sa podporuje financovaním a spoluprácou s Úradom pre pokročilý biomedicínsky výskum a vývoj (BARDA), ktorý je súčasťou amerického Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb. Spoločnosti plánujú hovoriť o finančnej podpore s inými vládami a medzinárodnými inštitúciami, ktoré podporujú globálnu dostupnosť vakcíny.

Strategické spojenectvá medzi poprednými výrobcami vakcín sú dôležité pre čo najskoršie vytvorenie vakcíny proti koronavírusu. Vývoj adjuvantnej rekombinantnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 má potenciál znížiť dávku vakcíny, a tak poskytnúť vakcínu vyššiemu počtu ľudí a ukončiť túto pandémiu, a pomôcť svetu byť lepšie pripravený alebo dokonca zabrániť novým vzplanutiam koronavírusu v budúcnosti,” uviedol riaditeľ úradu BARDA, Rick A. Bright, Ph.D.

Tieto spoločnosti založili spoločnú pracovnú skupinu, na ktorej čele sú David Loew, globálny riaditeľ pre odvetvie vakcín spoločnosti Sanofi, a Roger Connor, prezident sekcie vakcín spoločnosti GSK. Táto pracovná skupina sa bude usilovať mobilizovať zdroje z oboch spoločností a hľadať každú príležitosť nazrýchlenie vývoja potenciálnej vakcíny.

Vzhľadom na mimoriadny humanitárny a finančný dopad pandémie obe korporácie veria, že globálna dostupnosť vakcín na COVID-19 je prioritou. Zaviazali sa, že akákoľvek vakcína, ktorá vznikne touto spoluprácou, bude cenovo dostupná pre verejnosť a prostredníctvom mechanizmov, ktoré ponúkajú spravodlivý prístup pre ľudí vo všetkých krajinách.

Táto nová spolupráca je významným medzníkom v neutíchajúcich snahách spoločností Sanofi a GSK v boji proti ochoreniu COVID-19. Tieto spoločnosti uzatvorili dohodu o materiálnej výmene, ktorá im umožňuje ihneď začať spolupracovať. Definitívne podmienky spolupráce sa majú finalizovať počas nasledujúcich týždňov.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.