04. 11. 2021 Slovak Telekom

Telekom odštartoval olympiádu v programovaní s micro:bitmi

Telekom pokračuje v podpore digitálneho vzdelávania na školách a v rámci platformy ENTER vyhlasuje olympiádu v programovaní s micro:bitmi. Zapojiť sa a vyhrať atraktívne ceny môžu všetci žiaci 2. stupňa ZŠ, študenti stredných škôl a osemročných gymnázií. 

V grantovom programe školy získali micro:bity, učitelia potrebné vedomosti a materiály. A teraz chceme od detí, aby nám ukázali čo sa naučili a ako si vedia „naprogramovať budúcnosť. Cieľom ENTERu je pomáhať budovať digitálne zručnosti detí a učiť ich ako technológie využívať na riešenie problémov v komunite a spoločnosti“, vysvetľuje manažérka spoločenskej zodpovednosti Telekomu Tatiana Švrčková.

Sútažiť môžu max. 5-členné tímy. Ich úlohou je vypracovať projekt, ktorý by mal priniesť zlepšenie v niektorej zo stanovených oblastí. Micro:bit projekty sa môžu dotýkať napríklad oblastí zdravotníctva, životného prostredia, vzdušného priestoru, prírodných vied, či pomoci znevýhodneným. K projektu by mali pripraviť detailný návod a nahrať originálne sprievodné video.

Deti môžu okrem lepšej budúcnosti zabojovať aj o atraktívne ceny pre každého člena tímu:

1. miesto:

Mobilný telefón iPhone 12 – pre každého člena tímu a učiteľa/učiteľku informatiky

Grant na nákup micro:bitov alebo nadstavieb k micro:bitom pre školu

Workshop s micro:bitmi pre školu

2. miesto:

Notebook DELL – pre každého člena tímu a učiteľa/učiteľku informatiky

Grant na nákup micro:bitov alebo nadstavieb k micro:bitom pre školu

3. miesto:

Mobilný telefón Huawei P40 – pre každého člena tímu a učiteľa/učiteľku informatiky

Hodnotiaca komisia do 16. mája vyberie 10 najlepších tímov, ktoré prídu obhájiť svoj projekt na osobnú prezentáciu do Bratislavy. Odborná komisia následne vyhlási víťazné tímy na prvých 3 priečkach a priamo na mieste im aj odovzdá výhry.

Registrácia je otvorená až do 31. marca 2022. Viac informácii a registráciu nájdete na enter.study/microbit-olympiada