13. 09. 2019 dm drogerie markt

V septembri spúšťa dm projekt Pomôžme deťom

V priebehu najbližších dní spúšťa dm drogerie markt v rámci Iniciatívy dm {spoločne} 9. ročník kampane Pomôžme deťom. Aj v tomto roku budú môcť spolupracovníci dm nominovať rodiny, ktoré získajú ročnú zásobu plienok zn. babylove v podobe 32 poukážok.

Zapojiť sa môžu rodiny, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

  • rodina má v domácnosti zdravotne znevýhodnené dieťaťa, resp. rodiča (zákonného zástupcu)
  • rodina je žijúca v hmotnej núdzi
  • rodina má aspoň 3 deti narodené v rovnakom termíne (deň, mesiac, rok)

V prípade, že nebude zo strany spolupracovníkom dm nominovaný dostatočný počet rodín, záštitu prevezme Slovenská katolícka charita, ktorá zvyšné rodiny doplní. Cieľom kampane je, aby každá dm predajňa mala pridelenú jednu rodinu.

Viac o projekte.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.