20. 03. 2023 Všeobecná úverová banka

Vojna na Ukrajine – všetci vo VÚB banke pomáhajú

Situácia na Ukrajine sa nás všetkých bezprostredne týka, preto sa všetci zamestnanci vo VÚB banke snažili zo všetkých síl našim ukrajinským susedom a kolegom pomôcť. Pomáhali finančne, zapájali sa do humanitárnej pomoci na hraniciach a v rámci banky. V banke sa upravila časť produktov, ktoré pomohli ľudom zasiahnutým konfliktom na Ukrajine. Pomohlo sa verejnosti, inštitúciám a združeniam, ktoré sa veľmi aktívne podieľali na pomoci priateľom z Ukrajiny.

Podať pomocnú ruku môžu ľahko klienti banky, ale aj široká verejnosť, prostredníctvom VÚB bankomatov. Môžu prispieť finančnou čiastkou vo výške 5, 10, 25 a 50 eur. Zbierka je určená pre mimovládnu neziskovú organizáciu Človek v ohrození. Za pomoci skvelých a dobrosrdečných zamestnancov sa vo VÚB banke zorganizovalo niekoľko zbierok pre ukrajinské rodiny. Primárne ich použili na vykrytie potrieb rodín a kolegov z pridruženej banky PRAVEX bank, ktorí sa dostali na Slovensko a našli tu bezpečné útočisko. Veľká časť potrebných vecí odišla do organizácie Červený kríž.

Okrem materiálnej, finančnej a dobrovoľníckej pomoci banka pomohla zriadiť bezplatné transparentné účty, tým mestám a obciam, ktoré prejavili záujem. VÚB banka im ponúkla bezplatné zriadenie a vedenie transparentných účtov, ktoré mohli využiť neziskové či mimovládne organizácie na rôzne formy finančných zbierok na pomoc Ukrajine po dobu 6 mesiacov.

Nadácia VÚB podporila sumou 50 000 eur organizácie Človek v ohrození a WellGiving, ktorá zastrešila podporu Červeného kríža, podporu obcí v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice, ale aj nákup priamej materiálnej pomoci.