26. 08. 2021 Západoslovenská energetika

Vysielačky pomáhajú pri hľadaní nebezpečných elektrických vedení

Spoločnosť ZSE sa teší z účasti na unikátnom projekte ochrany prírody LIFE Danube Free Sky. V spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku identifikuje pomocou vysielačiek miesta významné pre vzácne vtáctvo v blízkosti elektrických vedení. Tie potom ošetrí špeciálnymi prvkami na ochranu vtákov pred nárazmi a zásahmi prúdom.

Využitie rádiovej či satelitnej telemetrie na sledovanie pohybu a zvyšovanie poznatkov o vtáctve sa na Slovensku využíva už niekoľko rokov. Pri monitoringu a identifikácii rizikových elektrických stĺpov začala Ochrana dravcov využívať túto metódu prvý krát v rámci medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky.

Spomínaný projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie a predstavuje jedinečný príklad širokej medzinárodnej spolupráce siedmych krajín pozdĺž rieky Dunaj: Slovenska, Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska a Rumunska. Povodie Dunaja je jedným z najdôležitejších migračných koridorov, miestom odpočinku i zimovania mnohých druhov vtákov v Európe, pričom sú vystavené nebezpečenstvu – nárazom do nadzemných elektrických vedení a zásahom elektrickým prúdom.

Na zvyšovaní bezpečnosti konzol podperných stĺpov 22 kV elektrických vedení spolupracujeme s ornitológmi dlhodobo. V rámci projektu LIFE Danube Free Sky sa na základe dát z vysielačiek zameriavame na zóny/biotopy s najvyššou prioritou a zvyšujeme presnosť identifikácie úsekov vedení 22 kV v správe ZSD, kde je potrebné uskutočniť opatrenia,“ hovorí Zuzana Lančaričová z tímu environmentu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Celkovo sa v rámci projektu budú realizovať technické zmeny na 3200 identifikovaných elektrických stĺpoch (z nich 370 je na území Slovenska), ktoré budú vďaka tomu bezpečné pre vtáctvo. Okrem toho sa na 245 km elektrických vedení nainštalujú špeciálne prvky, tzv. odkloňovače letu vtákov za účelom zvýšenia ich viditeľnosti“ informuje Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.

Pribudnú aj ďalšie búdky

Vysielačky boli osadené nedávno, u nás ich dostalo zatiaľ 6 jedincov sokola rároha, v prípade 6 jedincov orla kráľovského bude využitá vysielačka, ktorá kombinuje dve technológie – satelitnú a rádiovú. Aktuálne vo všetkých projektových krajinách prebieha s pomocou 40 vyškolených terénnych pracovníkov monitoring elektrických vedení.

Okrem opatrení na zníženie rizikovosti elektrických vedení a konštrukcií stĺpov budú v rámci projektu LIFE Danube Free Sky podporené tiež hniezdne možnosti vtáctva osadením 370 ks búdok.

Viac informácií o projekte nájdete na webstránke www.danubefreesky.eu/sk.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.