30. 09. 2016

Zelené a zdravé. Také by mali byť naše kancelárie

Väčšina ľudí strávi v interiéri približne 90 % svojho času, pričom značná časť tohto podielu patrí práci. Napriek tomu sa málokto zaujíma o to, akými vlastnosťami sa vyznačujú naše kancelárie.

Väčšina ľudí strávi v interiéri približne 90 % svojho času, pričom značná časť tohto podielu patrí práci. Napriek tomu sa málokto zaujíma o to, akými vlastnosťami sa vyznačujú naše kancelárie. Realitu často vystihujú preplnené a stroho zariadené open space priestory, ktoré svojim okupantom neponúkajú dostatočný komfort na prácu a neraz majú problémy s kvalitou vnútorného prostredia. Vedeli ste, že ovzdušie vo vnútri budov je mnohokrát znečistenejšie než vonkajšie prostredie a je zodpovedné za polovicu našich ochorení?

Zistenia odborníkov sú alarmujúce

Podľa štúdie Human spaces: Biofilický dizajn na pracovisku, ktorá skúmala pracovné prostredie 3 600 zamestnancov z 8 krajín EMEA regiónu, 55 % ľudí nemá na pracovisku žiadnu zeleň, 42 % zamestnancov chýba denné svetlo, 22 % nemá potrebné ticho, aby sa mohli koncentrovať na prácu, 20 % ľudí chýba výhľad na vodu, 18 % by v kanceláriách uvítalo viac zelene a 15 % sa žiadajú jasnejšie farby. 

Štúdia spoločnosti Aon Hewitt okrem toho zistila, že až 63 % opýtaných zamestnancov chodí domov unavených a vyčerpaných.

Podľa prieskumu Forbes by sa pritom viac ako tretina zamestnancov (36 %) vzdala časti svojho príjmu, len aby sa cítili v práci šťastnejší a mali príjemnejšie pracovné prostredie. Potvrdzujú to aj skúsenosti Mareka Vrbovského, riaditeľa divízie pre správu aktív a služieb pre developerov v spoločnosti Colliers International, ktorá je globálnym lídrom v oblasti komerčných realitných služieb (prezentácia pdf).

Čo je to pravé orechové?

Sú odpoveďou na tieto problémy a požiadavky kancelárie v zelených budovách? Na túto otázku sme hľadali odpovede na seminároch Green Business Breakfast: Ako zdravšie pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a ich výkon, ktoré sa konali 27. septembra 2016 v Bratislave a 28. septembra 2016 v Košiciach.

Dobrou správou je, že firmy mnohými informáciami, čo by mohli zlepšiť, disponujú. Potrebná je však výraznejšia komunikácia a spolupráca facility manažérov, personálnych oddelení a finančných riaditeľov. Práve preto združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy a partnermi, spoločnosťami AON, CRH (Slovensko), Multisport a Union zdravotná poisťovňa, pri príležitosti Svetového týždňa zelených budov zorganizovali podujatie, ktoré prinieslo skúsenosti tak developerov a facility manažérov, ako aj personalistov.

„Zelená certifikácia kancelárskych priestorov systémami LEED alebo BREEAM je síce dôležitým ukazovateľom energetickej hospodárnosti budovy a kvality použitých materiálov, no zákonite to ešte neznamená, že takéto kancelárie vytvárajú zdravšie a produktívnejšie pracovné prostredie. Do úvahy musíme brať viac faktorov ako len úspory energie. Dôležitejšie je, či sú dané kancelárie dlhodobo udržateľné a spĺňajú požiadavky svojich okupantov. Takúto komplexnejšiu metriku ponúka napr. WELL Building Standard,“ zdôraznil na seminári Chris Pottage, Sustainable and Healthy Buildings Officer britskej pobočky stavebnej spoločnosti Skanska. „Ratingový systém WELL sa zameriava práve na koncového užívateľa budov, jeho zdravie a pohodu, a sleduje 7 základných parametrov, ktorými sú vzduch, voda, výživa, svetlo, fitnes, pohodlie a myseľ,“ doplnil.

V rámci svojej práce Chris skúma najmä prepojenia medzi kvalitou vnútorného prostredia v kanceláriách a zdravím zamestnancov. Firmám môže takýto prístup priniesť oveľa vyššie úspory, než strohé zameriavanie sa na úspory energií. Personálne náklady, vrátane platov a benefitov, totiž zvyčajne tvoria až 90 % operačných nákladov firiem, v porovnaní s 1 % na náklady na energie a 9 % na prenájom priestorov. Aj minimálne zlepšenie zdravia a pohody zamestnancov môže mať preto enormné finančné prínosy pre zamestnávateľov (napr. v podobe nižšej fluktuácie zamestnancov, menšej chorobnosti a PNkovosti zamestnancov, vyššej motivovanosti a produktivity).

Chris sa okrem toho podieľal na vypracovaní štúdie Health, Wellbeing & Productivity in Offices: The next chapter for green building, ktorú Svetová rada pre zelené budovy vydala v septembri 2014. Štúdia sledovala dopady dizajnu a komfortu kancelárskych priestorov na fyzické či psychické zdravie ľudí a ich pracovné nasadenie. Zdravá kancelária musí byť podľa záverov štúdie priestorom, kde je čerstvý vzduch, vizuálna pohoda, správne teplo a kde ľudí nevyrušujú žiadne pachy, škodlivé látky a hluk (prezentácia pdf).

Závery štúdie si môžete prečítať TU.

Dôležitý je nielen projekt, ale aj jeho realizácia

Richard Teichmann (prezentácia pdf), riadiaci partner v spoločnosti Bischoff & Compagnons, ktorá je autorom zatiaľ najzelenšej budovy na Slovensku – EcoPoint Office Centre v Košiciach, ako aj Marek Kremeň (prezentácia pdf), ktorý je konateľom spoločnosti EXERGY Studios, sa zhodli na tom, že hlavným predpokladom výstavby skutočne zelených a zdravých budov je integrované plánovanie. V rámci neho od samého počiatku investičného zámeru developer a architekt spolupracujú s facility manažmentom, konzultantmi a koncovým užívateľom budovy. Spoločnosť EXERGY okrem toho firmám ponúka možnosť skontrolovať kvalitu existujúcich priestorov meraniami tepelnej a svetelnej pohody, denného a umelého osvetlenia, ako aj kvality vnútorného osvetlenia.

Nové technológie a stavebné postupy, ktoré môžu prispieť k lepšej tepelnej pohode zamestnancov, predstavil Igor Maco (prezentácia pdf) zo spoločnosti Rehau. Významný potenciál má podľa neho najmä využívanie temperovania betónového jadra. Pri rekonštrukciách kancelárií firma kladie dôraz najmä na prísun čerstvého vzduchu.

Koniec šedým kanceláriám

Význam prírodných prvkov v kanceláriách predstavila Katarína Janková (prezentácia prezi) zo spoločnosti NATURAL SOLUTIONS, ktorá   vyrába   machové   steny   a obrazy   v manufaktúre   v Malackách. „Medzi hlavné psychologické benefity prepojenia interiéru s prírodou patrí zníženie stresu, zvýšenie pozornosti a koncentrácie, pocit celkového šťastia a spokojnosti,“ povedala na seminári p. Janková.

Benefity pre zdravých zamestnancov

Možnosti pre HR oddelenia, ako správne nastaviť benefity a programy pre zamestnancov, aby firma podporovala zdravie svojich ľudí, prezentovali Alica Kolárová (prezentácia pdf) zo spoločnosti Aon Risk Solutions, Nora Čechmánková, Ján Beťko a Pavol Chovan (prezentácia pdf) zo spoločnosti Union zdravotná poisťovňa, ako aj Juraj Kosáč (prezentácia pdf) zo spoločnosti MultiSport. Mnohé firmy sa podľa ich skúseností zaujímajú o vzťah medzi zdravým a produktívnym zamestnancom, no často sú ich aktivity limitované dostupnými zdrojmi a máloktoré merajú reálny dopad svojich programov. Kvôli starnutiu populácie a nezdravému životnému štýlu mladých ľudí sa však investície do zdravia zamestnancov stanú nevyhnutnou súčasťou rozpočtu každej firmy. Podľa skúseností môžu vďaka takýmto programom firmám klesnúť náklady o 10 – 15 %, keďže jedna absencia zamestnanca stojí zamestnávateľa cca 700 eur.

Konkrétnu case study prezentovala na seminári Miroslava Remenárová (prezentácia pdf), manažérka pre firemné vzťahy v spoločnosti CRH (Slovensko). Benefity, ktoré firma ponúka, zohľadňujú charakter práce zamestnancov (85 % pracuje vo výrobe a 15 % v administratívnej oblasti) a ich vek (37 % zamestnancov je vo veku 45+). Každé tri roky firma napr. ponúka týždenné rekondičné pobyty pre svojich zamestnancov aj ich rodinných príslušníkov a zaujímavosťou je nová aplikácia, ktorá má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Administratívnym pracovníkom dáva firma môžnosť aktívne sa podieľať na zariadení kancelárskych priestorov.