14. 06. 2024 Accenture

Accenture je generálnym partnerom organizácie DASATO

Accenture na Slovensku je už niekoľko rokov hrdým partnerom organizácie Dasato. Pritom nejde len o finančnú podporu, ale zamestnanci Accenture sa tiež dobrovoľnícky angažujú ako lektori alebo mentori pre študentov v nosnom programe organizácie Dasato Academy. Takto spolu podporujú misiu programu poskytovať mladým ľuďom príležitosť rásť a rozvíjať svoj potenciál.  

Dasato Academy je ročný rozvojový program neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov a stredoškoláčky v jednotlivých regiónoch Slovenska. Dnes má DASATO viac než 340+ študentov/absolventov a za sebou 5 úspešných ročníkov, pričom má za cieľ postupne expandovať do všetkých krajov na Slovensku – aktuálne pôsobí v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom a Žilinskom kraji.

Program osobnostne aj kariérne rozvíja angažovaných stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska a ukazuje im, že všetko sa dá cez:

  • individuálny mentoring;
  • workshopy zamerané na zručnosti 21. storočia;
  • inšpiratívne diskusie a debaty;
  • projekty v praxi s neziskovým, verejným aj súkromným sektorom;
  • realizáciu vlastných projektov.