06. 05. 2021 Accenture

Accenture pomáha svojim zamestnancom zlepšiť rodičovské a partnerské zručnosti

V Accenture aktívne pôsobí Rada rodičov, ktorej ambíciou je podporiť zamestnancov – rodičov a prispieť tak k inkluzívnemu pracovnému prostrediu pre túto skupinu zamestnancov. Už  niekoľko rokov organizuje Rada aj rôzne podujatia a workshopy na témy blízke problematike rodičovstva a na budovanie a zlepšovanie rodičovských zručností. 

V posledných mesiacoch Rada zorganizovala sériu online prednášok o otcovstve, v rámci ktorých sa účastníci s externým psychológom Andrejom Zemandlom venovali roli otca z dvoch hlavných pohľadov: otca ako partnera a otca ako rodiča. Prednášky boli určené nielen pre súčasných i nastávajúcich oteckov, ale aj pre mamičky/partnerky. Keďže otcom sa človek nerodí, ale stáva, zdá sa, že otcovstvo je skôr rozhodnutie, než biologická rola. Otcovia sa často cítia, že majú v porovnaní s matkami k dispozícii len málo inštinktov, ktoré ich v kľúčových momentoch nasmerujú správne. Spoločenské očakávania ponúkajú skôr protichodné názory a súdy, než múdrosť, ktorú vedia otcovia prakticky použiť. Preto je pre rodičov prínosné získať informácie o otcovstve od odborníka v oblasti psychológie, čo im môže podať a pomocnú ruku vo výchovných ale aj vzťahových oblastiach.

Hlavnými cieľmi prednášok bolo poskytnúť informácie o otcovstve založené na výskumoch, ktoré pomôžu otcom upevniť správny postoj, zorientovať sa v rôznych aspektoch role otca, podporiť sebareflexiu, samostatnsť a senzititívnosť otcov a ich partneriek, aby boli ich role konštruktívne zladené.

Reakcia jedného z účastníkov: „Zaujímavo podaná téma bola pre mňa a najmä moju rodinu veľmi prínosná. Počas a po prednáškach, som si uvedomil jednak svoje chyby, čo v rodinnom a partnerskom živote robím, no najmä som sa utvrdil v tom, že moja úloha, prítomnosť a zapojenie sa do výchovy je nenahraditeľné. Zároveň som začal viac prejavovať svoju vďaku a obdiv svojej manželke. Ďakujem za nasmerovanie.“

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.