23. 02. 2021

Ako pomáhať v čase pandémie? Do popredia sa dostáva virtuálne dobrovoľníctvo

V období krízy potrebujú občiansky sektor, školstvo a komunity pomoc viac ako kedykoľvek predtým. Ako im však podať pomocnú ruku, keď manuálne dobrovoľnícke aktivity nemôžu byť z preventívnych dôvôdov už dlhší čas realizované? Využite expertné skúsenosti svojich zamestnancov a zapojte ich do virtuálneho dobrovoľníctva.

V najnovších odporúčaniach Business Leaders Forum sa dočítate:

  • aké benefity prinesie virtuálne dobrovoľníctvo vašim zamestnancom;
  • ako vo firme rozbehnúť online dobrovoľnícky program;
  • aké možnosti zapojenia zamestnancov ponúkajú domáce a celosvetové iniciatívy.

Stiahnite si najnovšie Odporúčania Business Leaders Forum 

Virtuálne dobrovoľníctvo je akákoľvek dobrovoľnícka aktivita, ktorá je realizovaná na diaľku s použitím zariadenia pripojeného na internet. Môže ísť napríklad o tvorbu open-source softvérov, editovanie textov, jazykové preklady dokumentov, mentoring či technologickú a sociálnu podporu.

Prečo začať s virtuálnym dobrovoľníctvom?

Kríza spojená s pandémiou zmenila mnohým zamestnancom pracovné návyky, životný štýl i rodinnú situáciu. Je preto dôležité priniesť zamestnancom vyšší cieľ a dať im príležitosť pomáhať – až 74 % zamestnancov vníma dobrovoľníctvo ako faktor zvýšenia zmysluplnosti ich práce. Okrem toho, že dobrovoľníctvo zlepšuje pozitívne myslenie a znižuje hladinu stresu, majú zamestnanci vďaka zapájaniu sa do expertných dobrovoľníckych projektov aj príležitosť vzdelávať sa a rásť.

Definujte oblasti dobrovoľníckej pomoci

Prvým krokom pri zavádzaní dobrovoľníckeho programu je výber témy alebo spoločenského problému, ktorý chcete riešiť. Vychádzajte najmä z toho, kde sa cítia doma vaši zamestnanci, v ktorých oblastiach sú experti. Urobte si interný prieskum a zozbierajte tipy na aktivity, pri ktorých využijú svoje zručnosti. Ideálne je, ak výber témy súvisí s firemnou stratégiou, know-how či existujúcimi programami.

Zapojenie zamestnancov do virtualneho dobrovoľníctva nemusí byť iba záležitosťou technologických firiem. Ktokoľvek sa môže zapojiť napríklad do iniciatívy Zooniverse. Ide o najvačšiu platformu na svete, ktorá robí vedecký výskum vďaka dátam od viac ako 1 milióna ľudí. Dobrovoľníci nemusia mať žiadnu expertízu, cez aplikáciu iba prispievajú údajmi do projektov zameraných na prírodu, klímu, vesmír či staré mapy.

Priblížte sa k zamestnancom

Pre dobrovoľnícky program zvoľte lídra alebo líderku, ktorý/á bude zamestnancov sprevádzať jednotlivými aktivitami. Je vhodné vytvoriť aj manuál, kde nájdu záujemcovia na jednom mieste informácie o možnostiach zapojenia aj o kontaktnej osobe pre prípadné otázky. Ponuku aktivít môžete komunikovať aj prostredníctvom pravidelného newslettra alebo internej platformy. Nezabudnite zamestnancov vopred oboznámiť s tým, koľko z pracovného času môžu venovať dobrovoľníckej činnosti.

Zdieľajte výsledky a motivujte

Dobrovoľníctvo stojí na slobodnom rozhodnutí zamestnancov, preto nezabúdajte na verejné ocenenie ich angažovanosti a pravidelnú motiváciu, napríklad v podobe zdieľania výsledkov, čo všetko sa vám spoločnými silami podarilo. Inšpirovať k zapojeniu do dobrovoľníckych projektov môžete napríklad aj súťažou či dobrovoľníckym virtuálnym podujatím.

Za spoluprácu pri tvorbe odporúčaní Virtuálne dobrovoľníctvo ďakujeme spoločnosti Accenture.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.