01. 12. 2020 Deloitte Slovakia

Deloitte vydal Impact Report za rok 2020

Deloitte sa snaží vytvárať hodnoty, na ktorých záleží, pre svojich klientov, zamestnancov a komunitu.

Uplynulý rok bol neočakávane náročný, a to najmä kvôli pandémii COVID-19, finančnej neistote a klimatickým zmenám. Naša organizácia citlivo vníma tieto výzvy a snaží sa urobiť viac ako len vrátiť sa do normálu.

Vo fiškálnom roku 2020 odpracovali zamestnanci Deloitte na celom svete 1,5 mil. hodín v súvislosti s dobrovoľníckymi a pro-bono prácami a absolvovali až 5,5 mil. e-learningových kurzov. Deloitte podporil vzdelávanie detí, študentov a znevýhodnených skupín rôznymi vzdelávacími programami v celkovej hodnote 105 mil. USD. V oblasti ochrany životného prostredia prijala naša organizácia ďalšie opatrenia s cieľom dosiahnuť nulovú uhlíkovú stopu do roku 2030. Opatrenia zahŕňajú napríklad znižovanie využívania leteckej dopravy a čoraz väčšie využívanie ekologickej energie.

Rešpekt, inklúzia a diverzita sú kľúčovými hodnotami zvyšovania spokojnosti zamestnancov. Deloitte podporuje ich rozvoj na základe individuálnych preferencií. Dôležitými témami sú ale aj rovnováha medzi pracovným a osobným životom a samozrejme rodová rovnosť.

Viac informácií nájdete na Global Impact Report 2020

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.