21. 09. 2022

Barbora Záhradníková z Adient je novou prezidentkou združenia Business Leaders Forum

Environmentálna udržateľnosť, diverzita a inklúzia a podpora kritického myslenia sú kľúčové témy pre novú prezidentku združenia firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu. Barbora Záhradníková, General Manager spoločnosti Adient, bude zastávať túto čestnú funkciu v rámci združenia Business Leaders Forum najbližšie dva roky.

Združenie firiem Business Leaders Forum (BLF), ktoré funguje pri Nadácii Pontis, považuje Barbora Záhradníková za skvelú platformu na zdieľanie skúseností a vzájomnú inšpiráciu.

„Som presvedčená, že na pôde BLF je potrebné otvárať témy súvisiace so znižovaním CO2 stopy, podporou cirkulárnej ekonomiky či zelenými nákupmi, a to aj v súvislosti s pripravovanou legislatívou zo strany Európskej komisie,“ uviedla.

Veľkou témou pre B. Záhradníkovú je v súčasnej dobe, kedy sa k nám denne dostáva enormné množstvo informácií z rôznych zdrojov, aj kritické myslenie a boj proti dezinformáciám. Ďalšou preferovanou oblasťou je diverzita a inklúzia, ktorú B. Záhradníková nevníma ako nástroj na vylepšenie kreditu spoločnosti alebo PR. „Nájsť a udržať najlepšie talenty je v aktuálnej dobe nedostatku ľudí na trhu práce veľkou výzvou. Rozmanité a inkluzívne pracovné prostredie a otvorená a empatická komunikácia sú predpokladom atraktívneho zamestnávateľa“.

B. Záhradníková sa na pôde BLF chce venovať aj téme regionálnych rozdielov v rámci Slovenska, ktorá je osobitne pálčivá v súčasnom období vysokej inflácie a rastúceho tlaku v spoločnosti.

Čestnú funkciu prezidentky združenia Business Leaders Forum, ktorá je volená členskými firmami na dva roky, preberá Barbora Záhradníková od Richarda Marka, generálneho riaditeľa spoločnosti ESET.

„Ďakujeme Richardovi Markovi za aktívne zdôrazňovanie hodnotového podnikania. Tešíme sa, že aj vďaka jeho pôsobeniu sa Business Leaders Forum rozrástlo a rozšírilo svoje aktivity,“ dodáva Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka združenia.

Barbora Záhradníková pôsobí v Adient Slovakia už od roku 2005. Riadi oddelenie ľudských zdrojov v bratislavskom biznis centre s rozšírenou HR zodpovednosťou o Technologické centrum v Trenčíne. Od júna 2019 zastáva funkciu štatutárnej zástupkyne a generálnej riaditeľky Adient Slovakia pre štyri pobočky s nezávislým vedením na závodoch na Slovensku.

Čestnej funkcie prezidentky BLF sa Barbora Záhradníková slávnostne ujala na CEO meetingu 20. septembra.