14. 10. 2020

Cenu za udržateľný rozvoj získali verejná ochrankyňa práv, festival Pohoda i slovenský vedec

Prinášajú inovácie, pomáhajú zraniteľným, aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, a šíria myšlienky slobody a rovnosti. Nadácia Pontis po druhý raz ocenila prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja.

Slávnostné udeľovanie Cien SDGs 2020 ( z angl. Sustainable Development Goals ) prebehlo 13. októbra na najväčšej konferencii o zodpovednom podnikaní Business Leaders Forum CSR Summit. Nadácia Pontis udelila ocenenie v šiestich kategóriách:

  • Verejný sektor,
  • Mimovládna organizácia,
  • Mediálna kampaň,
  • Líder/líderka,
  • Líder/líderka do 30 rokov,
  • Firma.

17 Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) definovala OSN v roku 2015. Ich myšlienkou je, že iba spoluprácou rôznych aktérov máme silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam či zastaviť klimatickú zmenu.

„Hlavným kritériom pre udelenie ocenenia bolo, aby organizácia, inštitúcia či jednotlivec prispievali cez svoje projekty k napĺňaniu vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – ide o 17 cieľov, ktoré majú podľa svetových lídrov silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu,“ vysvetľuje Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Ocenenie v kategórii Firma bolo odovzdané prvýkrát. Nadácia Pontis prínos firiem k Cieľom udržateľného rozvoja v minulosti oceňovala v rámci galavečera Via Bona Slovakia. Tento rok však rozšírila Ceny SDGs o kategóriu Firma. „Som presvedčený, že rovnako ako organizácie, inštitúcie či jednotlivci, aj firmy môžu významne prispieť k napĺňaniu cieľov spojených so spomalením klimatickej zmeny, znížením nerovností či skvalitnením vzdelávania,“ uviedol M. Kišša.

Nominovaných na Ceny SDGs navrhla komisia zložená zo zástupcov rôznych sektorov: biznisu, médií, verejného a mimovládneho neziskového sektora, ktorá následne vybrala aj víťazov.

Víťazi Cien SDGs 2020

Kategória Verejný sektor

Verejná ochrankyňa práv Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Za jej aktívny prínos v oblasti znižovania nerovností, ochrany práv rómskych komunít, žien či seniorov, ktorí patria k najzraniteľnejším skupinám spoločnosti.

Mária Patakyová ako verejná ochrankyňa práv s veľkým odhodlaním a profesionálnym vkladom bojuje za dodržiavanie ľudských práv a posilnenie práv menšín. Aj napriek tomu, že sa často stretáva s nevôľou a pohŕdaním zo strany vlády či politických predstaviteľov, obhajuje práva diskriminovaných či prehliadaných komunít a osôb, čím dáva svojmu úradu pečať stabilnej inštitúcie neohýbajúcej sa pod vplyvom politikov či iných záujmových skupín.

Kategória Mimovládna organizácia

Cesta von, o.z.

Za inovatívny prístup k vzdelávaniu a odhodlanie v boji proti generačnej chudobe vo vylúčených komunitách.

Občianske združenie Cesta von pomáha ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Cez projekt Omama rozvíja deti vo vylúčených komunitách – formou návštev v domácnostiach podporuje zdravý kognitívny, sociálny a psychomotorický vývin detí žijúcich v generačnej chudobe počas najkritickejšieho obdobia života dieťaťa (od 0 do 3 rokov). Návštevy vykonávajú vyškolené rómske ženy z osád, ktoré si svojou prácou zvyšujú životný štandard a zároveň sa samy stávajú súčasťou riešenia generačnej chudoby.

Kategória Mediálna kampaň

Kto pomôže Slovensku

Za efektívnu mobilizačnú kampaň, ktorá priniesla potrebnú a rýchlu pomoc zdravotníkom a zraniteľným skupinám v čase pandémie koronavírusu.

V čase prvej vlny pandémie koronavírusu bojovalo Slovensko s akútnym nedostatkom zdravotníckych a ochranných pomôcok pre pracovníkov v prvej línii. Iniciatíva #KtoPomozeSlovensku zareagovala na tieto potreby skôr ako štát a vďaka prepojeniu firiem, inštitúcií a jednotlivcov priniesla efektívnu a rýchlu pomoc. Slovenským zdravotníckym zariadeniam pomáhala zvládnuť pandémiu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb a služby pre zraniteľné skupiny ľudí.

Kategória Líder

Prof. Ing. Pavol Alexy, PhD.

Za vývoj plastu z obnoviteľných zdrojov, ktorý je 100 % kompostovateľný.

Pavol Alexy sa viac ako 20 rokov venuje výskumu plastov z obnoviteľných zdrojov. Jeho tím zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyvíja v spolupráci s nitrianskou firmou Panara špeciálne bioplasty, ktoré sa v prírode dokážu rozložiť bez toho, aby v nej zanechali akúkoľvek environmentálnu stopu. Ide o prvý bioplast na svete, ktorý spĺňa základné požiadavky na mechanické vlastnosti, je vyrobiteľný čisto z obnoviteľných surovín, zároveň je plne rozložiteľný v prírodnom biologicky aktívnom prostredí, čo umožňuje označovať ho ako „full eco plast“.

Kategória Líder do 30 rokov

Marek Mach, Mladí proti fašizmu

Za výnimočné odhodlanie v boji proti extrémizmu vo verejnom priestore a šírenie myšlienok slobody, rovnosti a právneho štátu.

Marek Mach sa téme fašizmu rozhodol venovať po parlamentných voľbách 2016 ako prvák na gymnáziu. Vytvoril projekt Mladí proti fašizmu, ktorého cieľom je jazykom blízkym jeho generácii šíriť myšlienku slobody, rovnosti a právneho štátu, čím znižuje dopad fašistických myšlienok a dezinformácií na mladých ľudí. Jeho aktivity sú jedinečné a k danej problematike pristupujú moderným a progresívnym spôsobom (sociálne siete, videá), vďaka ktorému má merateľné výsledky a reálny dopad na spoločnosť.

Kategória Firma

Festival Pohoda

Za dlhoročnú snahu, realizáciu a sprístupňovanie dostupnej a čistej energie na letných festivaloch a osvetu v téme ekológie.

Súčasťou filozofie festivalu Pohoda je starostlivosť – nielen o návštevníkov, ale aj o životné prostredie. Organizátori kladú dôraz na udržateľnosť v niekoľkých oblastiach: ponúkajú rôzne ekologické možnosti dopravy na festival (mimoriadna hromadná doprava na festival, podpora cyklistiky, spolujazda), využívajú vratné poháre a kompostovateľný riad a zabezpečujú asistované triedenie druhotných surovín. Z hľadiska energie je snahou festivalu maximalizovať využitie elektrickej energie z pevnej siete, solárnej energie a tiež optimalizovať zdroje a ich rozloženie, aby už nebolo nutné na festivale využívať dieslové agregáty.

Udržateľné je aj ocenenie

Podoba samotného ocenenia je v súlade s myšlienkou udržateľnosti. Je výsledkom práce kreatívneho štúdia crafting plastics!, za ktorým stojí známa dvojica slovenských dizajnérov Vlasta Kubušová a Miroslav Kráľ. Ocenenie sa skladá z niekoľkých navrstvených dosiek NUATAN, vyrobených z inovatívneho ekologického materiálu z obnoviteľných zložiek, ktorý je zároveň biodegradovateľný. Kruhové otvory, cez ktoré preniká svetlo, symbolizujú viac ako 20-ročnú snahu Nadácie Pontis prepájať firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie a jednotlivcov.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.