06. 06. 2024 COOP Jednota Slovensko

COOP Jednota Nové Zámky prispela ku skrášleniu pešej zóny v Štúrove

V polovici mája sa v meste Štúrovo konala príjemná udalosť. Oficiálne sa odovzdával víťazný projekt 7. ročníka Programu podpory lokálnych komunít, ktorý každoročne organizuje Nadácia COOP Jednota.

Projekt „Lavičky osobností“ si zvolili samotní obyvatelia Štúrova v hlasovaní, ktoré prebiehalo v predajniach siete COOP Jednota Nové Zámky, od 15.5. do 15.6.2023. Projekt zvíťazil spomedzi ďalších prihlásených projektov ako „Zelená záhrada kultúry“ a „Čarovný svet remesiel“.

Spoločné úsilie pre krajšie mesto

Vďaka štedrému grantu od Nadácie COOP Jednota boli zhotovené krásne drevené lavičky s odkazmi na slávnych rodákov zo Štúrova. Tieto lavičky budú umiestnené po celom meste a stanú sa nielen praktickým miestom na oddych, ale aj pripomenutím významných osobností, ktoré formovali históriu a identitu Štúrova. „Veľmi nás teší, že priamo zákazníci mali možnosť zvoliť si svoj projekt a vyhrali práve tieto krásne ručne vyrobené lavičky,“ uviedol Filip Francisci, námestník pre obchod a marketing, COOP Jednota Nové Zámky, s. d. a odovzdal symbolický šek v hodnote 6 000 € do rúk Dominiky Blahákovej, zástupkyni starostu mesta Štúrovo.

Cieľom je posilňovať lokálne projekty

COOP Jednota Nové Zámky aktívne podporuje rozvoj miest a obcí v regióne svojho pôsobenia. Prostredníctvom Nadácie COOP Jednota prispelo spotrebné družstvo na rôzne projekty, ako vybudovanie detského ihriska v Nesvadoch, športového ihriska vo Svodíne, výsadbu stromov v parku Rodín v Tvrdošovciach, vybudovanie triedy v prírode pre ZŠ v Šuranoch, výsadbu stromov v parku Hliník v Nových Zámkoch či vybudovanie detského ihriska v Starom Tekove. COOP Jednota Nové Zámky pomáha nielen prostredníctvom nadácie, ale tiež pravidelnou finančnou podporou lokálnych projektov z vlastných zdrojov. V minulom roku obdarovala neziskovú organizáciu Úsmev vo Farnej finančným príspevkom v hodnote 3 000 €. Organizácia Úsmev prevádzkuje súkromné zariadenie pre seniorov, kde svojim klientom prináša kvalitnú sociálnu, opatrovateľskú, kultúrnu a duchovnú starostlivosť. Príspevok bol využitý na výstavbu dreveného altánku, ktorý priniesol seniorom príjemné miesto na trávenie voľných chvíľ na čerstvom vzduchu.