02. 07. 2020 Východoslovenská energetika Holding

CSR aktivity Skupiny VSE Holding v čase koronakrízy

Aj napriek tomu, že Skupina VSE Holding bola koronakrízou donútená obmedziť dobročinné aktivity a nemohla zrealizovať mnoho plánovaných podujatí, intenzívne spolupracovala s organizáciou Úsmev ako dar. Je to preto, že sa osvedčili ako spoľahlivý a zodpovedný partner, ktorého práca je, najmä v krízovom období, pre komunitu nenahraditeľná.

Skupina VSE Holding je už 13 rokov stabilným podporovateľom ich aktivít. V minulosti finančne aj dobrovoľníckou prácou podporila napríklad výstavbu sociálneho bývania v Jasove a Košiciach – Šaci, pravidelne tiež organizuje rôzne materiálne zbierky pre ich klientov a sociálne centrá a daruje im finančné prostriedky z 2% daní.

Koronakríza a preventívne opatrenia, ktoré obmedzili celú krajinu, mali najrýchlejší dopad práve na ľudí, o ktorých sa stará Úsmev ako dar. Skupina VSE Holding ich v tejto situácii podporila finančnou injekciou v hodnote 10 000 € na urgentné aktivity, darovaním nábytku a poskytnutím odbornej pomoci pri zriaďovaní odberných miest v útulku pre bezdomovcov a rodiny bez bývania Oáza v Bernátovciach

Podľa slov Radoslava Drába, riaditeľa košickej pobočky Úsmevu:Chceme vám úprimne poďakovať, že stojíte pri rodinách v núdzi aj v týchto náročných časoch. My vám môžeme sľúbiť, že budeme s vašou podporou nakladať tak, aby čo najmenej rodín stratilo domov a aby čo najmenej detí išlo z rodín do detských domovov. Mnohým rodičom, ktorých sme navštívili s vašou pomocou, tiekli slzy po tvárach… no boli to slzy radosti a úľavy, že im skutočne niekto pomohol.

Ďalšou špecifickou formou pomoci v tomto období bolo zamestnanie klientov ich Centra pre obnovu rodiny Dorka v Košiciach. Dvaja mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a päť osamelých matiek vyrobilo v spolupráci s ochranármi – ornitológmi 40 bocianich hniezd. Tieto hniezda dcérska spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. používa pri výmene starých nestabilných hniezd za nové, ktoré sú umiestnené na špeciálne stĺpy. Klienti si tak trénovali pracovné a manuálne zručnosti a zároveň si privyrobili.

28. júna sa v Košiciach pod patronátom Medzinárodného maratónu mieru konal charitatívny beh, počas ktorého sa mladí aj skúsení športovci pokúsili symbolicky štafetovým behom prekonať maratónsky rekord Róberta Štefka z roku 1999. Vyzbierané prostriedky pôjdu na kampaň Podeľme sa! pre Úsmev ako dar a Oázu v Bernátovciach. Skupina VSE Holding bola generálnym partnerom tejto akcie a mediálne ju podporili aj známi slovenskí športovci a umelci. Charitatívny projekt Podeľme sa! bude pokračovať do 4. októbra 2020.