28. 09. 2022 PwC Slovensko GlobalLogic Slovakia

Do združenia Business Leaders Forum pristúpili ďalšie tri firmy. Spolu tak má už viac ako 50 členov

Vo štvrtok 22. septembra prebehlo networkingové stretnutie zástupcov a zástupkýň členských firiem Business Leaders Forum, v rámci ktorého odhlasovali aj pristúpenie troch nových firiem. Združenie tak má už 51 členov – firiem, ktoré sa zaviazali byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania.

Do spoločnosti zodpovedných firiem sa pridali spoločnosti Enehano, GlobalLogic a PwC pôsobiace na Slovensku.

Enehano SK

Spoločnosť Enehano vznikla v roku 2016 a jej poslaním je pomáhať svojim zákazníkom, ktorými sú najmä veľké firmy, digitalizovať ich podnikanie, pričom využíva kombináciu svojich business a IT zručností.  Firma aktuálne zamestnáva 77 zamestnancov, špecialistov na platformu Salesforce, a pobočky má v 3 lokalitách (Praha, Brno, Bratislava). Vlani vstúpila na slovenský trh otvorením pobočky v Bratislave.

Firma sa v rámci  stratégie udržateľnosti sústreďuje najmä na vzdelávanie v oblasti IT a digitálnej gramotnosti, ekológiu a wellbeing zamestnancov. Vzhľadom na to, že v IT sektore prevažujú muži, kladie dôraz na zamestnávanie žien (aktuálne 40 %), pričom umožňuje prácu aj matkám na materskej/rodičovskej dovolenke a návrat po nej. V Enehano vytvorili aj svoj vlastný neziskový projekt Women in Tech s cieľom zvýšiť digitálnu gramotnosť žien a ich uplatnenie na trhu práce v oblasti informačných technológií. Na CSR tiež nazerajú aj ako na možnosť inšpirovať ostatné IT firmy, aby dosah dobrých skutkov nadobudol ešte väčší rozmer. Firma tiež ponúka svojim zamestnancom a zamestnankyniam niekoľko benefitov zameraných na work-life balance (skrátené úväzky, home office, flexibilná pracovná doba) aj wellbeing (online psychoterapeutické služby, talent coaching, prevencia syndrómu vyhorenia).

GlobalLogic Slovakia

Spoločnosť GlobalLogic je lídrom v oblasti digitálneho inžinierstva – svojim zákazníkom pomáha navrhovať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a digitálne vymoženosti novej generácie. Na Slovensku má viac ako 430 zamestnancov a zamestnankýň a pobočky v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici.

Jednou z priorít firmy v rámci spoločenskej zodpovednosti je podpora komunity, do ktorej aktívne zapájajú aj svojich zamestnancov. Cez program GlobalLogic Foundation spolupracuje s viacerými neziskovými organizáciami a dobrovoľníckymi programami v oblasti vzdelávania, podpory detí zo znevýhodneného prostredia aj zvierat v zvieracích útulkoch. Spoločnosť svojim zamestnancom poskytuje nadštandardný program benefitov, ktorými nielen odmeňuje, ale aj vzdeláva a podporuje ich profesionálny rast.

PwC Slovensko

PwC pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a pobočky má v dvoch najväčších mestách – v Bratislave a Košiciach. Firma poskytuje audítorské, daňové, právne, poradenské a vzdelávacie služby pre rôzne medzinárodné a lokálne spoločnosti z rôznych sektorov, neziskové a vládne organizácie, ale aj pre jednotlivcov.

Nedávno publikovala svoju prvú správu o udržateľnosti, a teda o všetkých aktivitách, ktoré v uplynulom roku realizovala na podporu environmentálneho, sociálneho a ekonomického rozvoja. Z oblasti podpory diverzity a inklúzie zaujme informácia, že 43 % žien je na manažérskych a vyšších pozíciách a 21 % žien v PwC pracuje na čiastkový pracovný úväzok (pričom SK priemer je 5 %). Pri podpore komunít firma považuje za najdôležitejšie prispieť k zvýšeniu vzdelávania, a to prostredníctvom podpory dobrovoľníckych aktivít zamestnancov a zamestnankýň a zvyšovania kvalifikácie študentov a študentiek stredných a vysokých škôl, ale aj riaditeľov a riaditeliek škôl.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.