27. 05. 2021 Accenture

Dobrovoľníci z Accenture sa zapojili do rozvojového programu pre stredoškolákov organizácie I AMbitious

Spoločnosť Accenture zintenzívnila v poslednom roku v rámci svojho programu Skills to Succeed (Zručnosti pre úspech) spoluprácu s organizáciou I AMbitious, ktorej víziou je posilňovať všetky regióny Slovenska cez rozvoj aktívnych stredoškolákov, budovanie komunít a tvorbu zmysluplných projektov.

Základným nástrojom na dosiahnutie tejto vízie je ročný vzdelávací rozvojový program. Organizácia pôsobí zatiaľ v Trenčianskom a Trnavskom kraji, program však navštevujú aj študenti z Bratislavského, Žilinského a Nitrianskeho kraja. Práve teraz, do 31.5.2021 sa dá prihlásiť do nového ročníka, ktorý bude prebiehať počas budúceho školského roka (prihláška tu) a určite je to dobrý tip najmä pre rodičov tínedžerov dať do pozornosti tento kvalitný program neformálneho vzdelávania svojim deťom.

V rámci programu majú stredoškoláci okrem iného možnosť zúčastniť sa zaujímavých tréningov a workshopov s expertmi na rôzne oblasti z praxe, s cieľom rozvinúť svoje zručnosti a schopnosti. V uplynulých mesiacoch sa viacerí dobrovoľníci z Accenture podujali venovať svoj čas príprave a realizácii takýchto workshopov.

Lektorky Martina Jobová a Alena Kanabová pokryli na prvej dvojici workshopov témy súvisiace s tým, ako bude vyzerať práca budúcnosti a aké zručnosti budú kľúčové pre uplatnenie sa na pracovnom trhu v digitálnej dobe. Nosnou časťou týchto workshopov však bolo predstavenie konceptu Strengths Finder (Clifton Strenghts), ktorý je veľmi užitočným nástrojom na pochopenie toho, akými talentami disponujeme a ako z nich spraviť svoje silné stránky. Zároveň cez lepšie poznanie samého seba dokážeme byť úspešnými a spokojnejšími v práci aj v súkromí. Finančná podpora Accenture pre organizáciu umožnila študentom, aby získali informácie o svojich top talentoch cez platený diagnostický test a následne mali príležitosť sa počas workshopu dozvedieť viac o teórii, ako aj praktickom využití týchto informácií, ktoré im môže pomôcť sa stať čo najlepšou verziou samého seba.

Keďže súčasťou vzdelávacieho programu I AMbitious je aj realizácia projektov, veľmi užitočným bol pre študentov aj workshop o projektovom manažmente s Richardom Hargašom, ktorý pokryl praktické tipy ako uchopiť projektové riadenie a zvýšiť predpoklad úspechu realizácie projektov.

Obzvlášť pre stredoškolákov, ktorí počas koronakrízy dlhé mesiace strávili v izolácii, pričom sa od nich očakávalo úspešné fungovanie v rámci školy  a mnohí z nich sa neprestali venovať ani svojim mimoškolským aktivitám a projektom, je dôležitá téma duševného zdravia. Lucia Skraková, Richard Vöröš, Jana Blaščáková a Pavol Kovalčík, ktorí sa v Accenture podieľajú ako lektori na realizácii interného programu Truly Human, zareagovali na potrebu adresovať aj túto oblasť so študentami prostredníctvom dvojice webinárov, ktorá pokrývala otázky súvisiace s tým, ako sa nestratiť v digitálnej dobe a vysporiadať sa s nástrahami, ktoré na nás aj vďaka intenzívnemu používaniu technológií číhajú v oblasti duševného zdravia, čo sú dôležité faktory, ktoré nám umožnia zostať sústredenými, efektívne sa učiť a zachovať si produktivitu, či funguje multitasking a tiež ako predísť vyhoreniu. Zo spätnej väzby od účastníkov týchto workshopov vyplynulo, že sa dozvedeli veľa praktických tipov, ktoré im môžu pomôcť nadobudnúť a následne si aj uchovať stratenú duševnú pohodu, motiváciu a efektivitu.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.