06. 07. 2023 Swiss Re

Dorka bags – tašky s príbehom pomáhajú znižovať odpad z bilboardov a riešiť problém bezdomovectva

Sociálna inovácia z východného Slovenska sa stala víťazom 3. ročníka programu Shine.

Tašky, ktoré redukujú objem odpadu a prispievajú k zamestnanosti ľudí so skúsenosťou bezdomovectva, sú produktom neziskovej organizácie Dorka Bags. Inovatívny projekt zvíťazil v treťom ročníku programu Shine, ktorý zastrešuje Swiss Re Foundation v spolupráci s Nadáciou Pontis. Medzinárodná porota vybrala projekt spomedzi 13 prihlásených. Okrem finančnej podpory získa organizácia aj 6-mesačný mentoring od skúsených odborníkov a odborníčok v oblasti biznisu.

Znižujú odpad z bilboardov

Pôvodne slúžilo šitie tašiek Dorka bags ako pracovná terapia v krízovom centre pre rodiny s deťmi. Nedávno sa myšlienka rozvinula na pracovné začleňovanie pre širokú skupinu ľudí so skúsenosťou bezdomovectva.
Okrem riešenia bezdomovectva má projekt aj environmentálny aspekt. Materiál na tašky získava z použitých reklamných bannerov. Organizácia tak dokáže využiť plastový materiál, ktorý by inak skončil na skládke, čím prispieva k ochrane planéty a životného prostredia.

„Dorka Bags zaujali svojím prístupom k NetZero transformácií a znižovaniu odpadu, ako aj silným sociálnym dopadom. K nášmu rozhodnutiu prispelo tiež ich odhodlanie stať sa finančne nezávislým a udržateľným podnikom,“ vysvetľuje Zuzana Szalaiová, ambasádorka Swiss Re Foundation na Slovensku.
Norbert Maur, senior programový manažér Nadácie Pontis, dopĺňa, že Dorka bags prišli zároveň aj s jasnou predstavou ako škálovať svoj produkt – využiť online priestor a rozšíriť sa na ďalšie trhy.

V rámci programu Shine chcú v Dorka Bags sprofesionalizovať svoju produkciu. „Radi by sme skvalitnili online predaj, naplánovali vstup aj na zahraničné trhy a tiež zlepšili svoju finančnú stabilitu,“ popisuje predsedníčka správnej rady Dorka Bags Jana Krajkovičová ciele, ktoré si v akceleračnom programe od Swiss Re Foundation stanovili.

Ukončujú bezdomovectvo

Organizácia Dorka Bags vznikla ako súčasť siete organizácií Nadácie DEDO, ktorá pokrýva celú paletu riešení pre rodiny bez domova – od bývania s odborným sprevádzaním až po zamestnávanie, aj vďaka ktorému si rodiny udržia bývanie.
Dorka Bags prostredníctvom svojej sociálnej inovácie dopĺňa systémové ukončovanie bezdomovectva rodín na východnom Slovensku. „Neustále hľadáme inovatívne mechanizmy na flexibilnú podporu zamestnávania zraniteľných ľudí nielen v našej dielni, ale aj na otvorenom pracovnom trhu,“ hovorí J. Krajkovičová.

Každá taška je unikátna, šijú ju ľudia, ktorým Dorka Bags poskytuje zamestnanie a zlepšuje ich pracovné zručnosti. Produkty sa vyrábajú ručne a vďaka prirodzeným vlastnostiam materiálu vydržia rôzne poveternostné podmienky a akékoľvek zaobchádzanie.

O programe Shine

Program Shine od Swiss Re Foundation podporuje sociálne inovácie v ich úvodných fázach alebo v prístupe na nové trhy. Zameriava sa na projekty z oblastí predchádzanie dôsledkom klimatických zmien a zlepšovanie zdravia. Do tretieho ročníka sa prihlásilo celkovo 13 projektov, z ktorého víťazne vyšla organizácie Dorka bags. Okrem finančnej podpory získava expertnú pomoc v 6-mesačnom akceleračnom programe.