11. 02. 2019 ESET

Dôvody vzniku ocenenia ESET Science Award

Cieľom ocenenia ESET Science Award je podporiť vedu na Slovensku, predstaviť úspešné slovenské vedecké osobnosti a ukazovať spoločenské vzory aj z vedeckého prostredia.

ESET Science Award je nové ocenenie určené výnimočným slovenským vedcom, ktoré organizuje Nadácia ESET. Projekt má ambíciu vzbudiť v slovenskej spoločnosti záujem o vedu a prispieť tak k jej popularizácii, predstaviť výnimočné slovenské osobnosti a zvýšiť ich prítomnosť v spoločenskej debate.

To, že povedomie o vedeckých osobnostiach je na Slovensku nízke vyplýva aj z prieskumu, ktorý pre Nadáciu ESET na vzorke všeobecnej verejnosti uskutočnila agentúra 2muse vo februári 2019. Až 90 percent ľudí si myslí, že veda je nesmierne dôležitá pre rozvoj a prosperitu celej spoločnosti a 78 percent súhlasí, že vedecké poznatky vplývajú na ich názory. Na druhej strane, až 91 percent respondentov nepozná žiadnu súčasnú osobnosť slovenskej vedy a dve tretiny opýtaných si nespomína na žiadny relevantný slovenský vedecký úspech. Dve tretiny opýtaných má síce záujem o vedu, avšak informácie o vede si nevyhľadajú aktívne a veda si k nim musí nájsť cestu sama.

Ambíciou ocenenia je priniesť informácie o slovenských vedcoch práve tomuto publiku. Nadácia ESET plánuje oceňovať výnimočných vedcov každoročne, a tak dlhodobo zlepšovať ich postavenie na Slovensku.