11. 11. 2020

Ekologické a udržateľné pracovisko: Základom je minimalizácia odpadu a energií

Prečo by ste sa ako zodpovedný zamestnávateľ mali zaujímať o redukciu odpadov a CO2 vášho pracoviska? Okrem snahy minimalizovať svoj negatívny dopad na životné prostredie, ktorá by už dnes mala byť samozrejmosťou, je tu aj pragmatický dôvod – nižšie náklady vďaka zdravším a spokojnejším zamestnancom a menšej spotrebe energie.

V odporúčaniach Business Leaders Forum na tému Od bezodpadovej k CO2 neutrálnej kancelárii sa dočítate:

  • ako motivovať zamestnancov k redukcii odpadu;
  • pre ktorú generáciu je v zamestnaní dôležitá udržateľnosť;
  • ako je na tom Slovensko z hľadiska využívania obnoviteľných zdrojov energie;
  • podľa čoho posudzujeme uhlíkovú neutralitu budov.

Stiahnite si najnovšie Odporúčania Business Leaders Forum 

Minimalizujte vznik odpadu v kanceláriách

Prvým krokom je dôsledná analýza odpadu, ktorý denne produkujete. Realizovať ju viete aj svojpomocne – stačí si natiahnuť rukavice, vysypať smetný kôš v každej kancelárii a vytvoriť kôpky z jednotlivých druhov odpadu.

Vďaka analýze zistíte, aké druhy odpadu tvoríte vo firme najviac, akú veľkosť košov zvoliť na triedenie aj na aký typ vzdelávania zamestnancov by ste sa mali zamerať. Nezabúdajte však, že na triedení odpadu sa okrem zamestnancov podieľajú aj ďalší aktéri. „V spoločnosti ESET sme situáciu riešili priamo s prevádzkovateľom budovy a tiež s pani upratovačkou, ktorej sme vysvetlili, prečo je pre nás dôležité, aby vytriedený odpad neskončil v jednom spoločnom kontajneri. Tá spolu s nami absolvovala workshop o správnom triedení a všetko funguje,“ vysvetľuje Lucia Daubnerová, ktorá stojí za zero waste iniciatívou v spoločnosti ESET.

Eko-zmeny zavádzajte postupne

Ak sa nevydáte cestou aktívnej ochrany životného prostredia na pracovisku, môže sa ľahko stať, že sa stanete neatraktívnym zamestnávateľom. Podľa prieskumu spoločnosti Deloitte totiž zamestnanci z generácie mileniálov očakávajú od lídrov z biznisu, že budú pri rozhodovaní priorizovať udržateľnosť a životné prostredie viac než profit. Tento fakt ešte viac umocnila pandémia koronavírusu, ktorá ukázala, že je šanca spomaliť klimatickú zmenu.

Nie všetci zamestnanci sa však môžu postaviť k novým, ekologickým zmenám pozitívne. Mnohí majú radi svoje zaužívané zvyklosti, rituály, a aj malá zmena, akou je odstránenie koša, zrušenie papierových obrúskov alebo balenej vody, môže naraziť na veľký odpor. Zmeny preto zavádzajte citlivo, postupne a informujte o nich prostredníctvom interných kanálov.

Znížte spotrebu energie na minimum

Nevyhnutným krokom na ceste znižovania emisií vašej kancelárie je začať merať množstvo spotrebovanej energie. „Zistite, aká stará je budova, v ktorej sídlite. Budovy postavené v poslednom desaťročí majú často systém merania a regulácie, ktorý vám ako nájomcovi umožní sledovať a znižovať spotrebu energie vo vašom prenajatom priestore,“ uvádza Samuel Sůra zo spoločnosti SALVIS.

Práve budovy sú sektorom, kde je najväčší priestor na znižovanie emisií skleníkových plynov. Dosiahnuť uhlíkovú neutralitu budov môžeme na troch úrovniach – počas prevádzky (vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie), výberom stavebných materiálov, a tiež uhlíkovo neutrálnym transportom, teda uhlíkovou stopou dopravy ľudí do práce a z práce, prípadne na pracovné stretnutia.

V zmysle európskeho klimatického predpisu by mali krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska, dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Problémom však je, že novopostavené budovy, ktoré spĺňajú najnovšie normy a nároky na trvalú udržateľnosť, tvoria v súčasnosti len 1 % všetkých budov. Ak chceme tento cieľ splniť, je dôležité zamerať sa nielen na podporu výstavby udržateľných budov, ale aj na znižovanie emisií budov už existujúcich.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.