19. 01. 2021

Employer Branding je beh na dlhé trate, jeho výsledkom sú ale lojálni zamestnanci

Ešte donedávna mali uchádzači o zamestnanie na výber z veľkého množstva pracovných miest a firmy sa museli snažiť, aby ich zaujali. A hoci v dôsledku pandémie a súvisiacej ekonomickej recesie počet pracovných ponúk výrazne klesol, aj naďalej platí, že nájsť kvalitného a lojálneho zamestnanca nie je jednoduché. V hľadaní talentov, ale aj v udržaní si existujúcich zamestnancov, môže pomôcť budovanie Employer Brandingu – značky zamestnávateľa.

V odporúčaniach Business Leaders Forum sa dočítate:

  • akú rolu zohrávajú pri budovaní Employer Brandingu zamestnanci;
  • ako zachovať konzistentnosť komunikácie navonok i dovnútra firmy;
  • ako sa stať spoľahlivým partnerom pre zamestnancov aj v čase krízy;
  • prečo by mali firmy venovať pozornosť generácii mileniálov.

Stiahnite si najnovšie Odporúčania Business Leaders Forum 

Employer Branding vs. HR marketing

Kým v polovici 90-tych rokov vznikala medzi procesmi budovania značky a ľudských zdrojov značná synergia, dnes už toto vnímanie odborníci považujú za prekonané.  Aký je medzi oboma pojmami rozdiel?

Employer Branding je systematický a nikdy nekončiaci proces zmeny firmy na čo najlepšieho partnera zamestnancov. Naopak, HR marketing ponúka jednorazovú reklamnú kampaň, ktorej cieľom je prilákať väčší počet uchádzačov o prácu. Na rozdiel od priebežného a komplexného budovania zamestnávateľskej značky má okamžitý, ale krátkodobý efekt. Podľa Emila Čižinského z agentúry HEROES-EB však istý vzťah medzi týmito pojmami je: „Čím lepšie je vybudovaný brand zamestnávateľa, tým menej treba investovať do kampane na to, aby ste našli potrebný počet zamestnancov.”

Na čo nezabudnúť pri budovaní Employer Brandingu?

Prísľub zamestnávateľa (Employee Value Proposition)

Prvým krokom pri budovaní značky by malo byť zamyslenie sa nad otázkou: „Prečo by si mal potenciálny zamestnávateľ vybrať práve našu firmu, resp. prečo by v nej mal existujúci zamestnanec naďalej zotrvať?” Employee Value Proposition (EVP) predstavuje súbor všetkých benefitov a odmien, ktoré zamestnávateľ dáva zamestnancom a potenciálnym kandidátom ako protihodnotu za ich prácu vo firme. Je dôležité, aby bol výsledkom focusových skupín, prieskumov či rozhovorov so zamestnancami – len správne nastavené EVP zaručí vašej značke jasnú, atraktívnu a hodnotovú tvár.

Pozitívne hodnotenie od zamestnancov

Ľudia majú omnoho väčšiu tendenciu veriť značke na základe toho, čo o nej hovoria jej zamestnanci. Ak sú zamestnanci angažovaní a verejne sa na adresu firmy vyjadrujú pozitívne, prilákanie nových talentov je omnoho ľahšie. Jedným zo spôsobov, ako posilniť Employer Branding, je tvorba zmysluplného obsahu na sociálnych sieťach a motivácia zamestnancov, aby tento obsah dobrovoľne zdieľali, a tým prispievali k budovaniu značky zamestnávateľa.

Autentickosť

Ak firme záleží na vybudovaní dôveryhodnej značky v očiach zamestnancov, mala by za každých okolností komunikovať otvorene a transparentne. V globálnom prieskume spoločností Weber Shandwick a KRC Research iba 19 % zamestnancov uviedlo, že ich skúsenosť s tým, čo zamestnávateľ deklaruje verejne, sa aj zhoduje s realitou. Podľa Miloša Sviteka z HEROES-EB môže nekonzistentnosť medzi komunikáciou firmy a realitou spôsobiť odchod zamestnancov: „Nevplýva to pozitívne ani na budovanie dobrého mena značky – zamestnanci budú zdieľať svoje dojmy, pocity a dôvody, prečo odišli.”

Employer Branding je dôležitý aj v čase krízy

Hoci v čase krízy riešia firmy omnoho pálčivejšie problémy, odborníci upozorňujú, že netreba zabúdať ani na Employer Branding. Práve ten totiž môže podporiť angažovanosť zamestnancov, ktorá je pre zvládnutie ťažkého obdobia vo firme kľúčová. Ak sa navyše firma nebude venovať Employer Brandingu niekoľko mesiacov, môže stratiť dôveru zamestnancov a svoju značku bude musieť budovať odznova. Ideálne je mať pripravený krízový plán, ktorý vám pomôže aj v ťažkých časoch zostať spoľahlivým partnerom pre vašich zamestnancov.

Dôraz na mileniálov

Demografický vývoj ukazuje, že v blízkej budúcnosti bude na pracovnom trhu prevládať práve generácia mileniálov, ktorá má od svojho pracovného života úplne iné očakávania ako generácie pred ňou. Podľa prieskumu spoločnosti Deloitte mileniáli očakávajú od firiem, aby sa ich poslanie, ktoré komunikujú navonok, pretransformovalo do konkrétnych činov. Sú lojálni k zamestnávateľom, ktorí sa odvážne angažujú v dôležitých témach, ako je napríklad ochrana životného prostredia.