08. 02. 2024 ESET

ESET Science Award 2023

Vedecká diskusia v DPOH

V rámci týždňa vedy pred slávnostným ocenením ESET Science Award, Slovensko opäť privítalo významné osobnosti svetovej vedy vo vedeckej diskusii roka. O možnosti rozpoznania inteligentného života vo vesmíre diskutovali Michel Mayor, nositeľ Nobelovej ceny, ktorý toto ocenenie získal v roku 2019 za objavenie exoplanét, teda planét, ktoré krúžia okolo inej hviezdy, než je naše Slnko a spoluzakladateľ medzinárodného festivalu STARMUS Garik Israelian. Diskusiu moderoval známy americký popularizátor astronómie a vesmíru David Eicher, ktorý je s Brianom Mayom spoluautorom viacerých kníh o vesmíre a hviezdach.

Počas diskusie hľadali odpovede aj na tieto otázky: Ako ďaleko sme od stretnutia s inteligentným životom? Čo by sme mali robiť, keď naň narazíme? Mal by sa výskum vesmíru zamerať na hľadanie inteligentného života alebo ďalších zdrojov pre našu planétu?

„Stalo sa už tradíciou, že ESET prináša na Slovensko výrazné a inšpirujúce osobnosti svetovej vedy a spolu s nimi otvára témy na hranici ľudského poznania. Otázka detekcie inteligentného života je jednou z takých tém a predstavuje úvod festivalu STARMUS, ktorý v máji 2024 prinesieme na Slovensko. Michel Mayor, nositeľ Nobelovej ceny za objav prvej exoplanéty a Garik Israelian, jeho spolupracovník, astrofyzik a zakladateľ festivalu STARMUS sú najpovolanejší vedci na tohtoročnú diskusiu,“ vysvetľuje Anton Zajac, člen Dozornej rady Nadácie ESET, ktorá organizuje ocenenie ESET Science Award, pôvodne teoretický fyzik, významný podporovateľ vedy, vzdelávania a inovácií na Slovensku.

ESET Science Award, Galavečer

Vo štvrtok večer 12. októbra 2023 si ocenenie ESET Science Award už po piatykrát prebrali výnimočné vedecké a pedagogické osobnosti Slovenska. Ocenenie ESET Science Award vzdáva poctu vedkyniam a vedcom na Slovensku a vyzdvihuje ich úsilie a vedeckú činnosť, ktorá má presah aj do iných oblastí života. Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku je Igor Lacík, ktorý pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied, kde sa jemu aj jeho tímu darí nachádzať využitie polymérnych materiálov v liečbe cukrovky. Laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov je Matej Baláž, ktorý sa v Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied (ÚGT SAV) v Košiciach venuje chémii bez rozpúšťadiel, tzv. mechanochémii. Laureátkou kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania sa stala Daniela Ostatníková, prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa vo svojom výskume venuje príčinám vzniku autizmu.

Medzinárodná komisia vybrala laureátky a laureátov spomedzi finalistov v kategóriách Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov. Tento rok predsedal medzinárodnej komisii astrofyzik a nositeľ Nobelovej ceny Michel Mayor. Ďalší členovia medzinárodnej komisie boli Anne Leriche, výskumná pracovníčka a profesorka, Maria Grazia Valsecchi, onkologička pôsobiaca v Taliansku, Dominique Bonvin, profesor pôsobiaci vo Švajčiarsku a Jan Konvalinka, český biochemik.

Festival STARMUS

Spájame sa s veľkými menami pripravovaného STARMUS festivalu, ktorý sa uskutoční v máji 2024, na to aby sme prispeli k vízii inovatívneho a učiaceho sa Slovenska. Také, ktoré pomôže mladej generácii pripraviť sa na reálnu budúcnosť cez projektovú výučbu. Medzi hudobnými hosťami bude svetová legenda elektronickej hudby Jean-Michel Jarre a americká punk rocková kapela The Offspring. Vedeckí hostia, ktorí sa zúčastnia festivalu ako spíkri, sú napríklad astronauti Chris Hadfield, ktorý velil ISS, či Charlie Duke, člen misie Apollo 16, ktorý kráčal po mesiaci. Doposiaľ potvrdilo svoju účasť až osem nositeľom Nobelovej ceny. Festival Starmus prepája vedu a umenie výnimočným spôsobom, pričom jeho cieľom je popularizovať vedecké poznanie. Spoločnosť ESET sa stala partnerom festivalu, aby pokračovala v intenzívnej podpore vedy a výskumu a zároveň pozitívnej propagácii Slovenska v zahraničí.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.