20. 09. 2023

Expertné dobrovoľníctvo je prínosom pre obe strany, zhodujú sa firmy

Čoraz viac firiem sa zamýšľa nad tým, ako organizáciám pomôcť aj hlavou, nielen rukami. Začínajú prepájať manuálne dobrovoľnícke aktivity s odborným, tzv. expertným dobrovoľníctvom. Členovia pracovnej skupiny Firmy komunite sa 13. septembra stretli v priestoroch DXC Technology Slovakia, aby si vymenili skúsenosti v tom, ako využiť firemné know-how a expertízu na pomoc neziskovým organizáciám.

Čo je expertné dobrovoľníctvo?

Ide o aktivity, pri ktorých firma bezplatne a v biznis kvalite poskytuje svoju expertízu mimovládnym organizáciám. V praxi to znamená, že ak je jej zameranie napríklad v oblasti IT, môže organizácii poskytnúť konzultácie, mentoring, nastavenie IT procesov či workshop v tejto oblasti. Ak je súčasťou činnosti firmy aj marketing, HR či právne oddelenie, môže firma poskytnúť expertízu aj v tejto oblasti.

Za expertné dobrovoľníctvo však nepovažujeme to, ak sa človek z firmy napríklad venuje foteniu vo svojom voľnom čase a chcel by pro bono nafotiť napríklad dobročinný kalendár pre organizáciu.

Skúsenosti firiem

Súčasťou stretnutia bola aj diskusia s predstaviteľkami a predstaviteľom firiem, ktoré sa už expertnému dobrovoľníctvu venujú. Motivácia spoločností Accace, DXC, GlobalLogic a Tatra banka k týmto aktivitám je podobná: pomáhať nielen rukami počas Nášho Mesta, ale poskytnúť viac zo svojho know-how práve tam, kde to organizácie najviac potrebujú.

V DXC Technology Slovakia začali expertné dobrovoľníctvo viac rozvíjať počas obdobia pandémie. Svoje IT znalosti využili na to, aby začali s pomocou učiteľom, učiteľkám aj žiakom a žiačkám pri online výučbe v čase dištančného vyučovania. Neskôr sa začali venovať zážitkovému vyučovaniu informatiky aj priamo vo firme. Nastavili si štyri piliere výučby pre základné školy – poznanie technických súčastí počítača, kybernetická bezpečnosť, 3D tlač a využitie počítačovej hry Minecraft vo vyučovaní. Pre stredoškolákov majú programy, v ktorých môžu získať vedomosti o systéme SAP alebo o tom, ako fungujú API. V DXC sa expertnému dobrovoľníctvu venuje viac ako tridsať ľudí. V rámci svojho pracovného času si môžu pre tieto aktivity vyhradiť 4-8 hodín mesačne. ,,Dobrovoľníctvo je pre mňa hlavne zážitok spojený s pozitívnou emóciou. Milujem robiť veci s vášňou. Je skvelé, keď si deti po skončení hodiny povedia: Teta, a môžeme u vás robiť?“ povedala na stretnutí Zuzana Spišáková z DXC.

Veľkým prínosom pre rozvoj expertného dobrovoľníctva je, ak iniciatíva prichádza z manažmentu. Rovnako ako v spoločnosti Accace, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti účtovníctva, daní, práva a HR. ,,Náš šéf sa vo voľnom čase začal venovať poradenskej činnosti pre startupy. Nerobil to kvôli PR, ale preto, že to považoval za dôležité a prínosné pre komunitu a okrem toho veril, že jeho aktivita možno inšpiruje ďalšie firmy,“ uviedla v diskusii Petra Konáriková. Postupne sa začali pridávať aj ďalší. Dnes spolupracujú so školami v oblasti finančnej gramotnosti, poskytujú mentoring organizáciám v marketingových témach aj poradenstvo pre startupy. Dobrovoľníci v Accace môžu venovať expertnej pomoci toľko času, koľko im ich pracovné projekty dovolia, nie sú v týchto aktivitách vôbec obmedzovaní.

Pocit zadosťučinenia aj lepšia medzigeneračná spolupráca

V Tatrabanke zisťovali priamo u zamestnancov a zamestnankýň, v akej oblasti by boli ochotní pomáhať. Prvý pokus o rozbehnutie expertného dobrovoľníctva ale nevyšiel podľa predstáv – potenciálni dobrovoľníci a dobrovoľníčky mali až príliš veľa možností bez konkrétneho zadania a deadlinu. Dnes má Tatra banka v expertnom dobrovoľníctve partnera DofE (rozvojový program vojvodu z Edinburgu) a venuje sa mentoringu študentov a študentiek stredných škôl. Učia ich napríklad, ako si nastaviť plán, pracovať na ňom a dosiahnuť stanovený cieľ. „Je skvelé byť v kontakte s mladou generáciou. Niekedy dobrovoľníkom povedia cudzie deti viac ako tie vlastné,“ povedala na stretnutí Zuzana Ondrová z Tatra banky a dodala: ,,Dobrovoľníctvo nám takýmto spôsobom pomáha aj v rámci medzigeneračnej spolupráce s mladšími kolegami a kolegyňami.“

,,Ani som nevedel, že sa to tak volá a robím to už viac ako 10 rokov...“ začal svoju odpoveď na otázku o expertnom dobrovoľníctve Tibor Radačovský zo spoločnosti GlobalLogic. Práve on bol hnacím motorom vo firme, keď naštartoval projekt podpory vzdelávania na školách na východnom Slovensku. Zameral sa na stredné školy, kde sa snaží  pracovať s pedagógmi tak, aby bolo pre študentov vyučovanie atraktívne. Firma ale spolupracuje aj s vysokými školami. ,,Je to obrovský pocit zadosťučinenia, keď chalan, ktorý sedel v rohu miestnosti a pozeral do mobilu, zrazu rozmýšľa, kde by sa tá derivácia dala použiť a chce ísť na vysokú školu,“ opísal svoje skúsenosti Radačovský, pre ktorého je aj osobnou prioritou, aby šikovní ľudia zostávali v regióne.

Prínosy expertného dobrovoľníctva

Všetci diskutujúci zhodli, že expertné dobrovoľníctvo funguje, ak:

  • motivácia a príklad prichádzajú od manažmentu,
  • majú ľudia vo firme vytvorený priestor a možnosti venovať svoju expertízu na pomoc organizáciám,
  • sú komunikované príbehy dobrovoľníkov a ich prínos pre organizácie,
  • majú ambasádora, ktorý dobrovoľnícke aktivity vo firme zastrešuje.

Účasť firemných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na expertných aktivitách zvyšuje angažovanosť a dáva ľuďom možnosť sebarealizácie. Navyše získajú pocit, že ich pomoc a práca sú pre niekoho naozaj dôležité. Stávajú sa vďačnými a hrdými, že môžu pracovať u zamestnávateľa, ktorému záleží na spoločenských témach a dodáva im to viac energie pre prácu na ich pracovných aktivitách. Firma tak nepochybne získava aj na atraktivite pre nových záujemcov či klientov.

Pohľad z druhej strany

Pohľad na expertné dobrovoľníctvo z druhej strany, teda zo strany neziskových organizácií, ponúkol na stretnutí Norbert Maur, senior programový manažér Nadácie Pontis, ktorý vedie program Impact Lab. Ide o unikátny vzdelávací program, ktorý pomáha organizáciám rásť a rozvíjať sa.

Pri práci s neziskovkami firmám odporučil, aby sa snažili sledovať svoj dopad, napríklad, ako expertná pomoc zamestnancov a zamestnankýň zlepšuje ich výkon alebo prehlbuje ich expertízu. Prínosné je motivovať k sledovaniu dopadu aj samotnú neziskovku a mať tak informácie o tom, ako vaša expertná pomoc pomohla znásobiť dopad jej aktivít,”povedal.

Neziskovky potrebujú pomoc najmä s fundraisingom a komunikáciou

Na základe nášho interného prieskumu medzi organizáciami (62 odpovedí) sme zistili, že väčšina organizácií  pojem expertné dobrovoľníctvo pozná. Tie, ktoré s ním majú skúsenosť, ho hodnotia ako veľmi prínosné.

Organizácie prejavili záujem o spoluprácu s expertnými dobrovoľníkmi, no najčastejšie sa obávajú, že:

  • nenájdu správneho partnera, ktorý by im pomohol,
  • nebudú mať dostatočné interné kapacity a čas sa téme venovať,
  • nadšenie dobrovoľníkov rýchlo opadne a projekt zostane nedokončený,
  • dobrovoľníci neodvedú prácu v dostatočnej kvalite,
  • budú musieť vynaložiť veľa času na zaškolenie, ktorý by mohli venovať vyriešeniu problému vo vlastnej réžii,
  • ako ochrániť citlivé údaje organizácie alebo klientov, s ktorými by dobrovoľníci prišli do styku.

Zisťovali sme tiež, o aké oblasti expertného dobrovoľníctva majú neziskovky záujem. Ide najmä o získavanie zdrojov a fundraising, pomoc s marketingom, propagáciou a správou sociálnych sietí. Pomoc však uvítajú aj v oblastiach, ako sú vzdelávanie či mentoring v rôznych témach – a to nielen pre svojich členov a členky, ale aj klientov a klientky.

Máte záujem o viac informácií, ako s expertným dobrovoľníctvom začať alebo ako vybrať organizáciu, ktorá potrebuje pomoca?
Obráťte sa na senior programovú manažérku Firmy komunite Dušanu Lahovú.