19. 05. 2021 Slovenské elektrárne

Financial Times zaradil Slovenské elektrárne medzi klimatických lídrov

Slovenské elektrárne sa ako jediná firma z krajín V4 dostali medzi top 300 klimatických lídrov Európy – Europe´s Climate Leaders 2021.

Prestížny zoznam Klimatických lídrov Európy, ktorý 18. mája vôbec po prvý raz uverejnil britský prestížny ekonomický denník Financial Times, prichádza v situácii, kedy sa účinky zmeny klímy stávajú čoraz jasnejšími a úsilie o ich riešenie sa stupňuje. Cieľom rebríčka je vyzdvihnúť firmy, ktoré medzi rokmi 2014 a 2019 najviac znížili svoju emisnú intenzitu, meranú podľa emisií skleníkových plynov v pomere k tržbám. Rebríček je k dispozícii nielen v tlačenom vydaní Financial Times, ale aj online: Europe’s Climate Leaders 2021: interactive listing.

Onedlho sa svetoví lídri stretnú v Glasgowe na 26. konferencii zmluvných strán (COP26), na rokovaní zvolanom Organizáciou spojených národov s cieľom pokročiť v úsilí o zvrátenie globálneho otepľovania. Nový zoznam Financial Times, zostavený výskumnou spoločnosťou Statista, podrobne popisuje pôsobivý pokrok spoločností v boji so zmenou klímy a zdôrazňuje aj rozsah výziev, ktorým stále čelia obchodní lídri a politici.

Jediná firma z krajín V4

Ako najväčší slovenský výrobca elektriny, dodávajúci do siete až 95 % bez emisií oxidu uhličitého, patríme medzi jednu z dvoch desiatok spoločností európskeho energetického sektora, ktoré sa dostali do rebríčka Financial Times. Posudzovaním pritom prešla vyše tisícka firiem. Slovenské elektrárne sú zároveň jediným podnikom z východnej Európy, preto toto zaradenie berieme ako cenné uznanie z pohľadu dobrého mena spoločnosti,“ konštatoval Robert Jambrich, vedúci medzinárodných vzťahov, európskych záležitostí a životného prostredia Slovenských elektrární.

Uvedených 300 spoločností zo zoznamu dosiahlo najväčšie zníženie intenzity emisií skleníkových plynov v rokoch 2014 až 2019. Z pohľadu ochrany ovzdušia patria k najvýznamnejším ukazovateľom emisie skleníkových plynov oxidu uhličitého (CO2). Špecifické (merné) emisie CO2, prepočítané na celkovú elektrinu dodanú Slovenskými elektrárňami do elektrizačnej sústavy SR, dosiahli ešte v roku 2015 takmer 142 gramov na kilowatt-hodinu. Ale v roku 2019 – vďaka vyváženému energetickému mixu s vysokým podielom výroby elektriny z jadrových a vodných elektrární a nižšou dodávkou z tepelných elektrární spaľujúcich fosílne palivá – sa Slovenské elektrárne dostali na historicky najnižšiu úroveň emisií 106,7 g/kWh. Vývoj emisií SE, a.s., si môžete pozrieť tu: Emisie oxidu uhličitého.

Iba 22 energetických firiem

V zozname sa vynárajú viaceré zaujímavosti, napríklad Anglicko je krajinou s najväčším počtom spoločností v zozname, celkovo ich je až 93, za ním nasledujú Švajčiarsko a Nemecko po 35 spoločnostiach. Najvýkonnejším sektorom sa stali finančné služby.

V globálnom meradle sú Slovenské elektrárne jednou z 300 spoločností, ktoré sa dostali do rebríčka. V energetickom sektore sa na zoznam sa dostalo iba 22 firiem.

Kompletný zoznam spolu s úplnou metodikou nájdete v článku po kliknutí sem.