08. 04. 2021

Firemná kultúra je rovnako dôležitá ako firemná stratégia

Na vzdelávacom podujatí BLF Štafeta sme sa 30. marca venovali téme budovania zodpovednej kultúry. O inšpiratívne príklady dobrej praxe sa podelili poisťovňa Generali a Unilever.

Až 65 % lídrov považuje firemnú kultúru za dôležitejšiu pre úspešné fungovanie firmy ako firemnú stratégiu – vyplýva to z prieskumu Katzenbach Center Global Culture Survey z roku 2018. „Lídri by sa mali zamyslieť nad tým, čo môžu urobiť pre to, aby do nástrojov rozvoja firemnej kultúry začali investovať rovnako odvážne, ako investujú do svojej obchodnej stratégie,” uviedla na podujatí Vladimíra Neuschlová, biznis koučka a leadership konzultantka zo spoločnosti Uplift Consulting. Vzťahy na pracovisku by mali byť aj naďalej v centre záujmu každej firmy. Pozitívne ich môžu ovplyvniť rôzne školenia, workshopy, podpora diverzity a inklúzie, zamestnanecké diskusie s manažmentom spoločnosti, dobrovoľníctvo a ďalšie CSR aktivity.

Dôležitosť firemnej kultúry potvrdzuje aj tzv. Kotterov model, podľa ktorého je firma schopná dosiahnuť optimálny výkon len zladením racionálneho a emocionálneho prístupu – znamená to, že napĺňanie biznis plánov, firemných cieľov a sledovanie ekonomických výsledkov by mala organizácia realizovať v súlade s víziami, hodnotami firmy, ale aj individuálnymi postojmi a správaním zamestnancov. „Ak chceme, aby firmy prosperovali a mali spokojných zákazníkov, je nevyhnutné pracovať na oboch stranách tohto spektra,” dodala V. Neuschlová.

Zdravie firemnej kultúry sa dá merať

Efektívnym nástrojom, ako zistiť, či vo firme prevláda zdravá alebo nezdravá firemná kultúra, môže byť tzv. Barettov model, ktorý pomáha aktívne merať a riadiť kultúru spoločností už od roku 1997. Tento model má sedem úrovní a každej z nich vieme priradiť špecifické hodnoty, ktoré túto úroveň reprezentujú. Inšpiráciou pre vznik tejto metódy bola Maslowova pyramída potrieb – pričom Richard Barett sa omnoho viac venoval ľudskej potrebe sebarealizácie a naplnenia v živote.

Barrettovu analytiku je možné využiť pri zisťovaní hodnôt jednotlivcov, ale aj rôznych tímov či národov (agentúra Focus ju v roku 2016 použila v prieskume o národných hodnotách). Firemnú kultúru ale môžeme jednoducho odpozorovať aj počas neformálnych rozhovorov kolegov/kolegýň na chodbách či v kuchynke. Ak sú pozitívne (napr. berieme termíny vážne, mám rád svoju prácu, šéfovia sa skutočne správajú podľa firemných hodnôt…), môžeme povedať, že firemná kultúra sa „teší” zdraviu.

Úspešné firmy potrebujú flexibilných lídrov

HR manažéri majú pri budovaní firemnej kultúry strategickú úlohu, ktorá spočíva najmä v poukazovaní na nesúlad medzi aktuálnou a želanou firemnou kultúrou. Bez podpory senior manažmentu však môžu dosiahnuť len čiastkové ciele. Dôležitú úlohu v oblasti firemnej kultúry zohráva líder – podľa jedného z prieskumov od spoločnosti Gallup je až 70 % angažovanosti zamestnanca ovplyvnených jeho manažérom. V. Neuschlová zároveň dodala, že téma firemnej kultúry sa neustále mení a vyvíja s rozvojom trhu, preto firmy potrebujú flexibilných lídrov, ktorí sa neustále vzdelávajú.

Firemnej kultúre už nebudú dominovať len hodnoty

Podľa V. Neuschlovej sa téma firemnej kultúry už nebude v najbližších rokoch sústreďovať len na prácu s hodnotami. Siobhan McHale, odborníčka na firemnú kultúru žijúca v Austrálii, vypracovala nový model firemnej kultúry, ktorý vychádza zo 4 základných pilierov:

  • Mentálne mapy – čo si ľudia myslia a ako sa cítia (hodnoty, očakávania, predpoklady, presvedčenia a postoje ľudí),
  • Správanie – čo ľudia robia (rozhodnutia, symboly, komunikácia),
  • Procesy – podporné mechanizmy (ciele, odmeňovanie, smernice),
  • Vzorce – spôsob, akým veci do seba zapadajú (nepísané pravidlá, dynamika vo firme).

Poisťovňa Generali posilňuje firemnú kultúru interaktívnou hrou

Pre poisťovňu Generali je téma firemnej kultúry veľmi dôležitá a záleží jej na tom, aby sa zamestnanci stotožňovali s hodnotami spoločnosti. „Často sú pre zamestnancov a zamestnankyne firemné hodnoty veľmi vágne a nechápu, čo tým vlastne chceme povedať. Zadefinovali sme si preto štyri spôsoby správania, ktoré ak budeme dodržiavať, budeme zároveň napĺňať naše hodnoty,” vysvetlila Monika Majerčíková, vedúca oddelenia komunikácie v poisťovni Generali. Ide o spôsoby správania, ako byť inovatívny, konať proaktívne a byť zodpovedný, byť empatický a tímový partner, alebo robiť veci jednoducho. Rovnakú metódu použili aj pri internom odkomunikovaní reklamnej kampane RED (podľa korporátnej farby), ktorá definovala nový pozicioning značky – komunikačné posolstvá kampane prepojili s konkrétnymi spôsobmi správania.

Firemnú kultúru podporili aj online podujatím RED DAY, v rámci ktorého prezentovali nielen kampaň, ale aj to, ako sa ich kultúra odráža v jednotlivých aktivitách a projektoch firmy. Inovatívnym doplnkom bola hra pre zamestnancov a zamestnankyne, špeciálne naprogramovaná pre potreby poisťovne, ktorá obsahovala rôzne úlohy prepojené na novú kampaň a spôsoby správania. V reakcii na tieto aktivity realizovali vo firme prieskum firemnej kultúry, z ktorého vyplynulo, že 90 % ľudí rozumie spôsobom správania, ako aj celofiremnej ambícii stať sa celoživotným partnerom.

V Unilever sú zamestnanci a zamestnankyne ambasádormi značiek s poslaním

Unilever v rámci svojej firemnej kultúry dbá na to, aby zamestnanci a zamestnankyne našli v práci svoj vyšší zmysel, poslanie. Súčasťou onboardingu je preto 2-dňové školenie, na konci ktorého si každý definuje svoje poslanie a s pomocou rozvojového plánu ho neskôr pretaví aj v zamestnaní.

Za dôležité považujú aj to, aby sa ľudia interne vzdelávali v témach zodpovednosti a udržateľnosti a aktívne sa zapájali do projektov značiek, pod ktorými pracujú. Zamestnanci a zamestnankyne sa preto stávajú ambasádormi značiek. Príkladom je Projekt sebadôvery značky Dove, v rámci ktorého s mladými dievčatami a chlapcami hovoria o dôležitosti zdravého sebavedomia a negatívnych dopadoch sociálnych sietí. Okrem psychológa/psychologičky sú súčasťou každej diskusie aj 1-2 ambasádori priamo z firmy.

“Okrem toho, že zamestnancov a zamestnankyne vzdelávame v tom, čo ako firma robíme, posilňujeme v nich pridanú hodnotu ich práce – mnohí v tom dokonca nájdu aj prienik s osobnými postojmi a záujmami,” dodala Magdalena Leimerová, Sustainability & Communications Lead pre Unilever Česko a Slovensko. Firemnú kultúru sa im darí budovať vďaka jasne definovanej stratégii, aktívnemu zapojeniu vyššieho manažmentu a nemenej dôležitú úlohu zohráva aj interná komunikácia, ktorú posilňujú napríklad prostredníctvom internej siete Yammer.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.