03. 06. 2021 Generali Poisťovňa

Generali sa stala signatárom Charty diverzity

V mene poisťovne podpísala Chartu diverzity členka predstavenstva Andrea Leskovská.

Poisťovňa Generali 31. mája 2021 slávnostne podpísala Chartu diverzity, čím sa verejne prihlásila k hodnotám ľudskosti, rovnoprávnosti a férovému prístupu. Chartu diverzity podpísala v mene poisťovne Generali členka predstavenstva Andrea Leskovská.

Poisťovňa Generali sa dlhodobo angažuje v oblasti rovnoprávnosti a rôznorodosti na pracovisku, napríklad prostredníctvom špeciálnych projektov pomáha k lepšej inklúzii mamičiek vracajúcich sa z materskej dovolenky, pre zamestnancov organizuje prednášky a workshopy na tému diverzity a inklúzie, ale aj duševného zdravia, čím chce zvýšiť povedomie o týchto témach a zároveň rozprúdiť verejnú diskusiu. Podpis charty je teda ďalším prirodzeným krokom v rámci rozvoja témy Diverzita a Inklúzia v tejto spoločnosti. Cieľom Generali je zvyšovať povedomie o tejto téme, rozprúdiť verejnú diskusiu a vytvárať vo firme priestor pre inklúziu rôznych skupín ľudí.

„Diverzita a inklúzia sú v poslednom období často skloňovanými témami, o ktorých však treba nielen hovoriť, ale ich princípy aj napĺňať. Táto téma má významné miesto v našej firemnej kultúre už dlhodobo. Vytvorenie bezpečného a rešpektujúceho prostredia, v ktorom má každý človek možnosť plnohodnotne a bez predsudkov pracovať, je pre nás mimoriadne dôležité. Vzájomné rešpektovanie odlišností a akceptovanie rôznorodosti nás obohacuje, posúva našu spoločnosť vpred a vytvára nielen lepšie pracovné prostredie, ale aj svet okolo nás,“ hovorí Andrea Leskovská, členka predstavenstva a výkonná riaditeľka poisťovne Generali.

Poisťovňa Generali sa svojím podpisom pridala k firmám a organizáciám, ktoré sú si plne vedomé dôležitosti rovnakého zaobchádzania a diverzity na pracovisku, a zaviazala sa k dodržiavaniu nasledovných princípov:

  • Dobrovoľne integrovať do života firmy súbor zásad a postupov zohľadňujúcich diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku.
  • Budovať vzťah k svojim zamestnancom na základe týchto postupov a zvyšovať povedomie o témach diverzity na úrovni manažmentu.
  • Inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku a šíriť povedomie o prínosoch vyplývajúcich zo zavedenia politiky diverzity.

Charta diverzity

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu inklúzie a diverzity na pracoviskách. Slovenská charta bola slávnostne spustená v roku 2017 a stala sa súčasťou Európskej platformy pre Charty diverzity, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie.

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.