24. 06. 2020 IBM International Services Centre

IBM: Myslíme aj na duševné zdravie a mentálnu pohodu našich zamestnancov

IBM sa snaží o pohodlie svojich zamestnancov a stará sa aj o ich duševné zdravie a mentálnu pohodu. Na pravidelnej báze organizuje eventy a aktivity, ktorých sa môže zúčastniť každý zamestnanec IBM.

Hlavnú úlohu tu zohráva spolupráca so spoločnosťou GrowMe, ktorá zabezpečuje konzultácie s psychológom. Nie každý má možnosť niekomu zdeliť svoje problémy, a preto by v IBM radi poskytli pomocnú ruku tým, ktorí sa v určitých chvíľach cítia bezradní.

Vzhľadom na intímne informácie sú sedenia zamestnancov s psychológom anonymné a konzultácie prebiehajú v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Od 1.februára 2019 bola zriadená aj bezplatná asistenčná služba – Linka pomoci s certifikovaným psychológom / psychoterapeutom. Táto služba je prístupná pre každého zamestnanca IBM, ktorý nevie ako sa vysporiadať s danou situáciou, či už z pracovného alebo súkromného prostredia. Pre pohodlie IBM-erov je služba anonymná.

Prednášky s psychológom

V prípade, že zamestnanci chcú obohatiť svoje znalosti z psychológie a získať odpovede na otázky z tejto oblasti, majú možnosť sa zúčastniť prednášok vedených uznávanou psychologičkou Lenkou Uherovou. Prednášky sú otvorené pre každého zamestnanca IBM a zameriavajú sa na problémy súčasnej doby. Už od roku 2019 prednášky prebiehaju v priestoroch budov IBM, vo vopred stanovených termínoch. Počas Covidu sa však presunuli do virtuálneho priestoru a prednášky prebiehali online.

Heartfulness meditácia

Vzhľadom na náročnosť práce, každodenného stresu a napätia sa v IBM rozhodli ponúknuť IBMerom aj možnosť zúčasniť sa skupinových meditácií. Ich prioritou je upokojiť myseľ a udbúrať stresové elementy, ktoré na nás vplývajú každý deň. Meditácie sú vedené jedným z profesionálnych špecialistov, ktorí maju dlhoročné skúsenosti.

Aj napriek mimoriadnej situácií, ktorá je spôsobená vírusom Covid-19, sa IBM snaží o neustálu realizáciu tohto projektu. Preto od polovice marca spustili meditáciu online formou.

Mindfulness cvičenia 

Mindfulness znamená všímavý stav mysle v prítomnom okamihu, tu a teraz, so zvedavosťou, otvorenosťou, bez posudzovania, bez očakávania a s láskavosťou. Mindfulness je schopnosť jasnejšie vnímať a uvedomovať si udalosti v prítomnom okamihu a vďaka tomu lepšie zvládať stres, negatívne emócie, zachovať si odstup od neužitočných myšlienok a dosahovať pokoj, nadhľad a celkovú lepšiu psychickú i fyzickú pohodu.

Mindfulness doslova znamená byť prítomný v danom okamihu a všímať si svet okolo seba. Denne naším mozgom prejdú tisícky myšlienok a preto v IBM, majú zamestnanci možnosť praktizovať Mindfulness dvakrát do týždňa.

Yoga – Čo hovorí naše dýchanie

Okrem meditácie sa ponuka rozšírila aj o seminár, na ktorom sa zaoberajú indickým doplnkovým systémom Nadis k čínskemu poludníku systému TCM. Cvičenia napomáhajú odstrániť nervovú nerovnováhu , ale aj prinášajú spôsob ako sa vyrovnať so stresovými situáciami. Zostavené semináre sú rozdelné do štyroch cvičení, ktoré ukážu, ako sú prepojené dýchacie rytmy s nervovým systémom. Kurzy prebiehajú v anglickom jazyku, vedené špecialistkou.

Covid-19

Počas rozličných obmedzení spôsobených Covidom tiež nespali na vavrínoch. Veľa IBMerov sa zapojilo do rozličných aktivít. Vyrábali sme vlastné rúška, tlačili ochranné štíty na 3D tlačiarňach.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.