05. 03. 2020 Deloitte Slovakia

Impact Day 2019

Už viac ako 20 rokov sa vždy v júni zamestnanci spoločnosti Deloitte zapájajú do iniciatívy Impact Day, keď na jeden deň vymenia prácu v kancelárii za dobrovoľnícke aktivity. V roku 2019 podporili týchto 9 projektov:

  • Materská škola na Stálicovej ulici v Bratislave – revitalizácia školského dvora
  • Dobrovoľnícke aktivity v útulku Slobody zvierat
  • Materská škola na Podzáhradnej ulici v Bratislave – natieranie radiátorov, umývanie okien, orezanie živého plota a kosenie
  • Základná škola s materskou školou v Rusovciach – výsadba tují a maľovanie na betónové plochy
  • Materská škola na Kuzmányho ulici v Bratislave – skrášľovanie škôlkarskej záhrady a plotu
  • Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici v Bratislave – revitalizácia bylinkovej záhrady a tematický výlet pre žiakov
  • Areál poľnohospodárskej škôlky v Nitre – skrášľovanie záhrady v škôlky
  • Tatranská Javorina – čistenie haluziny a odrážok pri turistických chodníkoch, zbieranie odpadkov
  • Materská škola na ulici Andreja Kmeťa v Žiline – revitalizácia školského dvora
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.